Artikel
Rektorer kører tillidsrepræsentanter over
Greve Gymnasium 05 møde

Rektorer kører tillidsrepræsentanter over

De skulle bruges på dialog og samarbejde. Men møderne i gymnasiernes samarbejdsudvalg har udviklet sig til harmløse informationsmøder. GL opfordrer nu rektorforeningen til at lave fælles samarbejdsudvalgskurser.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Samarbejdet mellem lærere og ledelse på gymnasierne halter. På mange gymnasier har de faste møder i samarbejdsudvalget (SU) udviklet sig til harmløse informationsmøder, viser en ny undersøgelse, som Gymnasieskolen har foretaget blandt 170 tillidsrepræsentanter på landets gymnasier. 

Næsten hver tredje af de adspurgte tillidsrepræsentanter svarer, at møderne i samarbejdsudvalget bliver brugt på informationer fra ledelsen frem for dialog og samarbejde.

Samarbejdsudvalget var ellers netop tænkt som et fast forum for drøftelser af strategi, kompetenceudvikling, stress, budgetter og andre arbejds- og personalemæssige forhold.

Alvorligt problem
”Det er ikke acceptabelt, at rektorerne på den måde negligerer formålet med samarbejdsudvalgene,” siger Kasper Bøcher, der er formand for arbejdspladsudvalget i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Arbejdsmarkedsforsker, professor Henning Jørgensen, Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, kalder det et alvorligt problem.

”Det er en likvidering af filosofien bag systemet og en ledelsesmæssig adfærd, der ikke er i overensstemmelse med loven,” siger han.

Intet krav om kursus
Der er intet krav om, at medlemmerne af et samarbejdsudvalg skal på kursus for at få en forståelse af, hvad et samarbejdsudvalg er, og hvilke opgaver det skal løse. Men det burde der være, mener Henning Jørgensen.

I dag skal man ifølge samarbejdsaftalen blot have tilbudt et kursus inden for de første seks måneder.

I GL er Kasper Bøcher enig i, at ledelse og medarbejdere bør klædes bedre på til arbejdet i samarbejdsudvalgene. GL har netop foreslået Gymnasieskolernes Rektorforening, at man går sammen om at udbyde samarbejdsudvalgskurser. De to foreninger laver allerede fælles kurser for skolernes arbejdsmiljørepræsentanter.  

”Der er brug for samarbejdsudvalgskurser, som direkte er målrettet gymnasiesektoren,” siger Kasper Bøcher.

Vil undersøge behov
Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, Jens Boe Nielsen, mener, at gymnasiernes samarbejdsudvalg generelt fungerer godt. Hvis møderne overvejende består af informationer fra ledelsen, er det fordi, der ikke er nogen problemer at diskutere med medarbejderne, siger han.

Rektorformanden vil dog gerne se på, om der er behov for bedre grundkurser end dem, Samarbejdssekretariatet allerede udbyder. De henvender sig til samarbejdsudvalgsmedlemmer fra alle mulige offentlige arbejdspladser – ikke kun til medarbejdere og ledere på gymnasierne.

"Jeg vil tage spørgsmålet op i bestyrelsen og eventuelt spørge rektorkolleger rundt om i landet. Er der et reelt behov, vil vi overveje forslaget fra GL. En anden mulighed er at se på, om man kan tilpasse Samarbejdssekretariatets kurser til gymnasieskolen,” siger Jens Boe Nielsen.  

 

Læs tema om samarbejdsudvalg i det nummer af Gymnasieskolen, der udkommer i denne uge.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater