Artikel
Regeringens reformudspil – få overblikket
No image

Regeringens reformudspil – få overblikket

Karakterkrav, færre studieretninger, kortere grundforløb, afskaffelse af AT og en bunke andre forslag. Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) har fremlagt en plan, der vil forandre gymnasiet væsentligt.

Tekst_ gs_redaktor
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Karakterkrav på 4
Elever skal have et karaktergennemsnit på 4 i afgangsprøverne i dansk og matematik i grundskolen – kravet gælder for alle fire gymnasiale uddannelser. Elever, som er tæt på at opfylde adgangskravet, kan optages via en centralt stillet optagelsesprøve. De skal samtidig også vurderes uddannelsesparate som i dag. Karakterkravet på 4 indføres i 2019, indtil da er det 02.

Markant færre studieretninger
Antallet af studieretninger reduceres til 18 på stx og htx og 13 på hhx. Studieretningerne består af to A-fag eller et A- og et B-fag. Enkelte studieretninger har tre fag – det gælder for de fleste naturvidenskabelige og sproglige studieretninger på stx. De samfundsvidenskabelige og kunstneriske studieretninger på stx og alle studieretninger på hhx og htx består af to fag.

Grundforløbet forkortes og afsluttes med eksamen
Eleverne begynder gymnasiet med et cirka tre måneder langt grundforløb. AP og NV afsluttes med interne prøver, som tilsammen tæller som et fag på C-niveau på eksamensbeviset. Eleverne vælger først studieretning efter grundforløbet. På hhx og htx udvikles grundforløbsprøver.

Tre klare nationale mål
Regeringen ønsker at indføre tre klare nationale mål for gymnasierne. Målene er:
1. Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.
2. En større del af eleverne skal påbegynde en videregående uddannelse.
3. Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.
Til hvert af de tre mål tilknyttes konkrete og målbare resultatmål. To ekspertudvalg skal finde ud af, hvordan udviklingen i det faglige niveau og elevernes trivsel kan måles.

AT afskaffes, og SRP udvides
AT afgår ved døden, og timerne føres tilbage til fagene, som til gengæld forpligtes til flerfagligt samarbejde. SRP suppleres blandt andet med en mundtlig prøve. På hhx og htx afskaffes SRP og istedet indføres et såkaldt studieområdeprojekt.

Flere timer til naturvidenskaben
Et obligatorisk naturvidenskabeligt fag på B-niveau genindføres, dog ikke for elever med tre fremmedsprog. Eleverne skal have fire naturvidenskabelige fag på C-niveau – dog kan biologi eller naturgeografi erstattes af det nye fag informatik.

Næsten alle skal have matematik B
Medmindre eleven vælger tre fremmedsprog på A-niveau, er matematik på mindst B-niveau obligatorisk. Der indføres skriftlige prøver i matematik ved afslutningen af grundforløbet og årsprøver efter 1.g for elever med matematik B og A og efter 2.g for elever med matematik A.

Historie, oldtidskundskab og religion samles
De tre fag samles i en faggruppe med det samme antal timer per fag som i dag. Fagene afsluttes med en mundtlig eksamen på A-niveau.

Styrkelse af it
Regeringen ønsker, at eleverne i højere grad skal lære at anlægge et kritisk og etisk blik på digitale medier. It-kompetencer skal styrkes i pædagogikumuddannelsen. Faget informatik bliver obligatorisk på hhx og bliver valgfag på stx og htx.

Fremmedsprog i alle studie­retningsfag
Eleverne skal læse tekster på engelsk og – når det er muligt – på andre fremmedsprog i alle studieretningsfag.

Mindre litteraturanalyse i sprogfagene
Elevernes kommunikative evner skal styrkes i sprogfagene, og det betyder ifølge regeringen mindre fokus på eksempelvis litteraturanalyse.

Hf ændres markant

Hf efter 9. klasse
Det bliver muligt at begynde på hf allerede efter 9. klasse. Ældre ansøgere med erfaring fra for eksempel arbejdsmarkedet vurderes individuelt og ikke kun på baggrund af deres karakterer fra grundskolen.

Hf målrettes korte videregående uddannelser
Hf rettes mod de korte og mellemlange videregående uddannelser. Elever med minimum 4 i deres toårige hf-eksamen kan tage en overbygning til hf og derefter søge om optagelse til universiteterne.

Fagene ændres
Dansk og matematik på hf får flere timer. Samtidig udgår idræt og de praktisk-musiske fag som obligatoriske fag.

Praktik for hf
Eleverne på hf (regeringen ønsker ikke længere at kalde dem kursister) skal også i praktik.   

Hf målrettes mod bestemte uddannelser
Eleverne på hf skal vælge fagpakker målrettet professionsbacheloruddannelser inden for eksempelvis undervisning/pædagogik eller erhvervsakademiuddannelser, for eksempel inden for it eller erhvervsøkonomi.

GSK kan trækket snittet ned
Gymnasiale suppleringskurser (GSK) tæller med på eksamensgennemsnittet. Karakterer fra GSK kan ikke forbedre gennemsnittet, men kan godt trække det ned.

Bekæmpelse af snyd
Der skal slås hårdere ned på snyd. Elever får karakteren -3, hvis de snyder til en prøve, og de kan ikke tage
prøven om.

Digitalisering af alle prøver
Prøver på papir udfases, og nye digitale skriftlige prøveformer udvikles – for eksempel med brug af større datasæt, filmklip eller lyd.

Det forslår regeringen også
• Kinesisk som andet fremmedsprog.
• Geovidenskab A og bioteknologi A gøres til permanente fag.
• Bedre tilbud til talentfulde elever.
• Skemalagte aktiviteter i eksamensperioden.
• Udvikling af national sprogstrategi og strategi. for naturvidenskab samt nedsættelse af en matematikkommission.
 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater