Artikel
Prøver med 24 timers forberedelse er ikke socialt skævvridende
Voksen hjælpe elev shutterstock_81922039

Prøver med 24 timers forberedelse er ikke socialt skævvridende

Mange frygtede, at de mundtlige eksamener med et døgns forberedelse ville gavne elever fra hjem med højt uddannelsesniveau og derved også ramme elever fra uddannelsesfremmede hjem. Men nu viser ny undersøgelse, at prøveformen ikke påvirker elevers præstation.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Den 24 timers mundtlige prøve er længe blevet kritiseret for at give elever fra hjem med højt uddannelsesniveau flere fordele end elever fra uddannelsesfremmede hjem.
Man frygtede, at eleverne fra uddannelsesfremmede hjem ikke ville kunne søge hjælp og vejledning hos familie og venner i samme grad som elever fra hjem med højt uddannelsesniveau.

Men den påstand skyder en undersøgelse nu en hvid pil efter. Prøveformen påvirker nemlig ikke elevernes præstation, lyder vurderingen fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der har undersøgt prøveformen for Undervisningsministeriet.

Forberedelse ændrer ikke resultatet
Undersøgelsen bekræfter, at elever fra uddannelsesfremmede hjem generelt klarer sig dårligere i prøverne i de gymnasiale uddannelser end elever fra hjem med højt uddannelsesniveau.

“Social baggrund har stor betydning for, hvordan eleverne klarer sig i gymnasiet. Men der er imidlertid ikke nogen entydige eller signifikante indikationer af, at dette mønster styrkes eller svækkes ved brugen af prøveformer med 24 timers forberedelse,” konkluderer EVA.

Større lighed i hhx
Der er dog enkelte tilfælde, hvor eksamensformen måske kan have en indvirkning.
I samtidshistorie på hhx ser det ud til, at der er mindre afstand mellem den mest uddannelsesfremmede socialgruppe og den mindst uddannelsesfremmede socialgruppe, når prøven gennemføres med 24 timers forberedelse sammenlignet med en traditionel prøve.

Skel i stx
Omvendt ser det ud som om, der er større afstand mellem stx-elever i den mest uddannelsesfremmede socialgruppe og den mindst uddannelsesfremmede socialgruppe, når de er oppe i historie A, hvor prøven er med 24 timers forberedelse, end når de er oppe i dansk A, hvor prøven har traditionel kort forberedelse.
Man har været nødt til at sammenligne de forskellige prøveformer på to fag i stx, da der kun er prøvevalgfrihed i fag, som ikke har en statistisk set tilstrækkelig stor volumen til at gennemføre analyserne, skriver EVA.

Forskelle ikke signifikante
“De nævnte nuancer er ikke signifikante, men tæt på. Da de peger i hver sin retning, giver de dog ikke anledning til at tro, at der generelt er en effekt af prøveformen i kombination med gruppernes præstationer,” konkluderer EVA.

EVA har analyseret karaktererne ved sommereksamen 2013 i prøver med 24 timers forberedelse i fem fag: engelsk A og samtidshistorie B på hhx, historie A og naturgeografi B på stx og samfundsfag B på hf.

Større social skævhed
Sidst år viste en anden undersøgelse fra EVA, at der er sket en større social skævhed i årskaraktererne, siden gymnasiereformen blev indført. Gymnasieskolen.dk skrev om, hvordan forskellen på karaktergennemsnittet er blevet større mellem de øverste og nederste sociale grupper i gymnasiet. De bedste elever får nu endnu bedre karakterer

Prøveformen med 24 timers forberedelse uden for skolen blev indført i en række mundtlige prøvefag i forbindelse med gymnasiereformen i 2005.

Prøver med 24 timers forberedelse

Se hele EVA's undersøgelse af prøver med 24 timers forberedelse her.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater