Artikel
Pædagogikum må gå nye veje
Computer laptop kvinde

Pædagogikum må gå nye veje

En del pædagogikumkandidater har sagt ja til at lukke kursusvejledere og de tilsynsførende ind i deres virtuelle klasseværelse. Det er et af de nye tiltag, som sikrer, at de nye gymnasielærere kan blive færdige med uddannelsen på trods af coronakrisen.

Coronakrisen har også sat sit præg på pædagogikumuddannelsen. Både den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen er på kort tid blevet ændret, så de omkring 500 pædagogikumkandidater kunne fortsætte uddannelsen.

På teoretisk pædagogikum var de heldige, fortæller Anne Vibeke Vennerstrøm, der er uddannelseschef for teoretisk pædagogikum på Syddansk Universitet. Modulet, der skulle afholdes i marts, da institutionerne lige var blevet lukket ned, var nemlig allerede planlagt til at være virtuelt som en del af variationen i uddannelsesforløbet.

“Det gav os lidt ekstra tid til også at omlægge det sidste modul, der normalt er med internat, til virtuel undervisning,” siger Anne Vibeke Vennerstrøm, der vurderede, at det ville fungere bedst, hvis dele af modulet blev planlagt som asynkrone aktiviteter.

“Mange af kandidaterne har jo også haft børn hjemme, samtidig med at de skulle passe undervisning og studiet. Det har vi forsøgt at tage højde for, ved at kandidaterne kunne tage dele af undervisningen, når det passede dem,” siger Anne Vibeke Vennerstrøm, der er imponeret over, hvor godt det er gået. 

“Det er fantastisk, som kandidaterne har taget imod alle ændringerne. De har været fulde af forståelse for, at hvis de skulle have mulighed for at blive færdige med uddannelsen nu, så var vi nødt til at gøre det på en anden måde. I fællesskab er samarbejdet blevet en succes.”

Hun understreger dog samtidig, at nogle kandidater alligevel har følt sig pressede af, at de skulle passe både studie, job og børn, og at de har oplevet den virtuelle undervisning som krævende.

Anne Vibeke Vennerstrøm har især været spændt på, hvordan kandidaterne ville tage imod det sidste modul.

“På teoretisk pædagogikum arbejder vi meget med at skabe læringsfællesskaber mellem kandidaterne, hvor de får skabt grundlag for et samarbejde, som de vil kunne trække på i deres fremtid som gymnasielærer,” fortæller hun og uddyber:

“Det fællesskab gør vi meget ud af at fundere i det sidste modul, så det var lidt spændende om det fungerede virtuelt. Men det virker som om, at kandidaterne er blevet godt engagerede i fællesskaberne.” 

Det har gjort mig meget klogere på, hvordan det er at blive undervist bag en skærm. 

Anne Krüger Gehlert, pædagogikumkandidat
Learnmark HHX

Fået det bedste ud af det 
En af pædagogikumkandidaterne er Anne Krüger Gehlert, der underviser i dansk og historie på Learnmark HHX.

“Det har været en spændende udfordring, som er meget tæt forbundet med den virkelighed, som alle kolleger står i lige nu, hvor man meget hurtigt har skullet retænke undervisningen,” siger Anne Krüger Gehlert.

“Det har været en gave at følge det teoretiske pædagogikum virtuelt, for det har gjort mig meget klogere på, hvordan det er at blive undervist bag en skærm. Og kurset har været meget inspirerende,” siger hun.

På trods af at ministeriet har gjort det muligt for skolerne at udsætte det sidste tilsyn, så valgte Anne Krüger Gehlert at have det tredje og sidste tilsyn forleden.

“Pædagogikum handler om at udvikle sig, så det giver fint mening også at have tilsyn ved min virtuelle undervisning,” siger hun.

“Jeg havde jo haft to tilsyn før, så jeg kendte rammerne, og jeg oplevede det helt trygt også at have kursuslederen og vejlederen med i det virtuelle klasserum.”

Hun understreger dog, at hun hellere ville mødes rigtigt med eleverne og de andre pædagogikumkandidater end virtuelt.

“Men når nu omstændighederne er, som de er, så synes jeg, at alle har formået at få det bedste ud af det,” siger hun.

Gode erfaringer, der skal fortsætte
Netop trygheden i forhold til at have virtuelt tilsyn var også vigtig for kursuslederne og vejlederne på Niels Brocks Handelsgymnasium, fortæller kursusleder Kathrine Heilesen.

“Vi satte os sammen tidligt for at reflektere over, hvilke benspænd et virtuelt tilsyn kunne indeholde. Vi var meget enige om, at det vigtigste var at sikre, at kandidaten følte sig tryg, for det er i forvejen en speciel situation at blive observeret, når man underviser,” siger Kathrine Heilesen, der derfor også lod det være op til skolens pædagogikumkandidater, om de ville udsætte sidste tilsyn. Men alle ønskede at få tilsynet overstået, og det er gået fint, fortæller hun.

“Der var faktisk en af kandidaterne, der fortalte, at han helt glemte, at vi sad med til den virtuelle undervisning,” siger Kathrine Heilesen.

Jeg kan godt mærke, at kandidaterne har lidt mere brug for sparring på Teams, fordi vi ikke mødes på skolen. 

Kathrine Heilesen, kursusleder
Niels Brocks Handelsgymnasium

Hun synes, at hun har gjort sig nogle gode erfaringer på grund af det anderledes samarbejde, som hun vil forsøge at fortsætte med. I år har hun og den tilsynsførende mødtes mere virtuelt, da kandidaternes udtalelse skulle skrives.

“Normalt skriver vi meget frem og tilbage, men der sker bare noget positivt, når man ser hinanden i øjnene og taler sig frem til en løsning. Det er der kommet nogle gode udtalelser ud af,” siger Kathrine Heilesen.

Bedret rustet til den teoretiske opgave
Snart går pædagogikumkandidaterne i gang med den teoretiske prøve, og i den sammenhæng har Kathrine Heilesen lagt mærke til, at kandidaterne i højere grad end tidligere kontakter hende med spørgsmål om opgaven. 

“Jeg kan godt mærke, at kandidaterne har lidt mere brug for sparring på Teams, fordi vi ikke mødes på skolen og lige kan snakke lidt ved frokosten som normalt,” siger hun. 

Men ellers er hun optimistisk i forhold til opgaven, fordi det ene emne, som kandidaterne kan vælge, handler om læremidler, hvilket ifølge Kathrine Heilesen “ligger lige til højrebenet i forhold til deres erfaringer med virtuel undervisning”. 

Hun mener desuden, at den nye studieordning for pædagogikum er en styrkelse, fordi kandidaterne som noget nyt skal lave et fagdidaktisk projekt inden den afsluttende opgave.

“Jeg tror, at projektet har tvunget dem til at veksle mere mellem den teoretiske og den praktiske del end tidligere, og det ruster dem bedre til at lave den teoretiske opgave. Det gør nok, at de er mere trygge ved opgaven på trods af corona-lockdown.” 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater