Artikel
Oline og ny forskning roser VUC: Her får alle en chance mere
DSC_0117[1]

Oline og ny forskning roser VUC: Her får alle en chance mere

Elever på VUC oplever stor rummelighed blandt underviserne, viser ny forskningsrapport. Eleven Oline Sofie Mortensen, som snart bliver hf-student, fremhæver, at hun har fået meget hjælp af sine lærere på VUC.

Oline Sofie Mortensen stoppede i 2017 på htx. Hun havde svært ved de naturvidenskabelige fag og matematik, og hun oplevede ikke, at hun fik den hjælp, hun havde behov for.

I dag går hun på HF & VUC Fyn og afslutter om kort tid sin toårige hf-uddannelse og får studenterhue på hovedet.

“Jeg har fået meget mere hjælp af lærerne her på VUC, og jeg har også haft det bedre socialt. Her er et meget trygt miljø,” fortæller den 20-årige hf-elev, som går på en e-sportslinje på skolen.

Alle lærerne virker meget interesserede i, hvem vi er.

Oline Sofie Mortensen, hf-elev
HF & VUC Fyn

Mange med afbrudte uddannelser
På VUC i hele landet går der mange elever som Oline Sofie Mortensen, der tidligere har afbrudt en uddannelse, men som finder tilbage på sporet igen. En del af forklaringen er – hvis man spørger eleverne selv – at VUC er rummelig, og at de fleste undervisere ser og hører eleverne på en måde, som mange elever ikke har prøvet før.

Det er en af konklusionerne i en ny forskningsrapport fra Center for Ungdomsforskning (CeFU). Rapporten er baseret på interview med 67 unge og voksne på VUC, som har det til fælles, at de tidligere har afbrudt en uddannelse.

“En af de ting, som går igen hos de fleste af de interviewede, er, at de oplever VUC som et meget rummeligt uddannelsestilbud. Her er der plads til alle uanset baggrund, alder og de udfordringer, mange kommer med, lyder det fra kursisternes perspektiv,” siger Anne Görlich, som er forsker på Center for Ungdomsforskning, der hører under Aalborg Universitet.

I forskningsrapporten, som hun har lavet med kollegaen Oliver A. Tafdrup, har de sat fokus på kursisternes og elevernes perspektiv på VUC.

Rummeligheden er en styrke
Rummeligheden er en af VUC’s store styrker, fortæller kursisterne. Mange klasser og hold på VUC er ikke homogene i forhold til social baggrund, alder og fagligt niveau – nogle har diagnoser og andre problemer i deres liv, men i stedet for at det bliver en forhindring for uddannelserne, så fremhæver flere af de interviewede kursister det som en styrke.

“Der bliver skabt fællesskaber på tværs af den mangfoldige blanding af kursister. Flere fortæller om, at de spejler sig i de andre på holdet, som måske også har lidt nederlag på en tidligere uddannelse og i livet generelt,” siger Anne Görlich.

Rapporten understeger, at mange kursister og elever på VUC har en afbrudt uddannelse bag sig. I rapporten nævnes tal fra Danmarks Statistik fra 2017, som viser, at 40 procent af kursisterne på hf-enkeltfag har afbrudt en erhvervsuddannelse, 26 procent har tidligere gået på gymnasiet, og hele 26 procent afsluttede ikke grundskolen. Der sidder med andre ord mange elever på VUC, som mildest talt ikke forbinder skolen med de bedste oplevelser i deres liv.

Alle de interviewede fremhæver lærere, som skaber god og varieret undervisning.

Anne Görlich, forsker
Center for Ungdomsforskning

Lærerne er inkluderende
Men ifølge de interviewede kursister og elever i rapporten, så formår mange af lærerne på VUC at vende den negative oplevelse af uddannelse, som mange har fra begyndelsen af uddannelsen.

“De fortæller, at lærerne er meget inkluderende og skaber den rummelighed, der bliver fremhævet som noget positivt. Alle de interviewede fremhæver lærere, som skaber god og varieret undervisning. Mange har haft negative oplevelser og har kedet sig i skolen, men flere fremhæver, at det er anderledes nu,” siger Anne Görlich, som dog også understreger, at der selvfølgelig også er forskel på lærerne.

Men generelt set, så oplever kursisterne et trygt miljø på VUC, hvor der ikke findes dumme spørgsmål. De elever, som tidligere har gået i gymnasiet, oplever, at der på VUC er mindre pres på, og at der er bedre tid til at få forklaret tingene af læreren.

Oline: Bedre til at spørge om hjælp
Oline Sofie Mortensen fra HF & VUC Fyn kan godt genkende flere af konklusionerne i forskningsrapporten.

“Alle lærerne virker meget interesserede i, hvem vi er. Selvom de er professionelle, så spørger de ind til os på en meget venskabelig måde. De har sagt fra starten, at vi bare skal spørge eller sende en mail, hvis der er noget. Jeg er i hvert fald blevet meget bedre til at spørge om hjælp, end jeg var tidligere,” siger Oline Sofie Mortensen.

Hun føler også, at der mindre forventningspres på hf end på htx.

“Jeg var glad for at begynde på en uddannelse uden årskarakterer, for jeg er god til at gå til eksamen. Det er så lidt ærgerligt, at lige det år, jeg skal til eksamen, så skal vi have årskarakterer alligevel,” siger Oline Sofie Mortensen og hentyder til aflysningen af de fleste eksamener på grund af coronaudbruddet.

Hun valgte linjen hf e-sport.

“Jeg har spillet meget, siden jeg var lille. Og så tænkte jeg, at jeg var sikker på at begynde i en klasse, hvor vi havde noget til fælles og noget at snakke om,” siger Oline Sofie Mortensen, som vil begynde at læse til socialrådgiver efter sommerferien.

Sygemeldte lærere
Anne Görlich peger dog også på, at forskningsrapporten viser, at eleverne og kursisterne ikke roser alle ting ved VUC.

“Flere kursister fortæller, at de har oplevet lærere være pressede og har haft langtidssygemeldinger. Nogle kursister har oplevet, at der har været store udskiftninger blandt lærerne, og det giver uro,” siger Anne Görlich.

Hun fremhæver også, at nogle kursister har negative oplevelser.

“Flere er trætte af, at nogle kursister ikke har lært koderne for, hvordan de skal modtage undervisning og opføre sig. Det betyder, at lærerne nogle gange kommer til at bruge deres autoritet mere i forhold til hele klassen. Og dermed forsvinder noget af den ligeværdighed mellem lærer og kursist og den rummelighed, som kursisterne sætter pris på,” siger Anne Görlich.

VUC giver en ekstra chance
Anne Görlich mener at rapporten viser, at VUC har en utrolig vigtig rolle i det danske uddannelsessystem i forhold til at samle unge og voksne op, som ikke er gået den lige vej gennem systemet.

“Det er svært at etablere en voksentilværelse som ufaglært, og derfor er det utroligt vigtigt, at der et uddannelsestilbud, som favner dem, der har haft det svært på andre uddannelser, og for eksempel er gået under radaren i grundskolen. VUC giver mange mennesker en chance til,” siger Anne Görlich.  

                

            

        

 

    

 

Forskningsrapporten om VUC

I rapporten Hvad er det særlige ved VUC? har forskerne Anne Görlich og Oliver A. Tafdrup fra Center for Ungdomsforskning (CeFU) laver fokusgruppeinterviews med 67 elever og kursister fra VUC.
De interviewede peger blandt andet på, at VUC er rummelig, og at institutionerne udviser stor fleksibilitet i forhold til elevernes behov. 

Læs rapporten her

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater