Artikel
Nyt gennembrud: Aftale om betalt spisepause på plads
Frokost

Nyt gennembrud: Aftale om betalt spisepause på plads

Alle statsansatte har ret til betalt spisepause. Det er de faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsenparterne endelig blevet enige om. Derved undgår parterne en faglig voldgift. Det er en god dag for GL's medlemmer, siger Tomas Kepler

Blækket var knap nok blevet tørt på overenskomstaftalen for de statsansatte sidste år, før en ny uoverensstemmelse opstod.
Det var ikke alle ansatte i staten, der havde fået betalt spisepause med den nye overenskomst, påstod Moderniseringsstyrelsen. 

Vrøvl lød det fra chefforhandlerne for de offentligt ansatte:

“Sophie Løhde og Moderniseringsstyrelsen løber fra den aftale, som vi har indgået med møje og besvær,” sagde formand for Akademikerne Lars Qvistgaard sidste år til gymnasieskolen.dk.

Men nu er parterne alligevel kommet til enighed. Alle ansatte på det statslige område – hvori gymnasielærerne er en del af – har ret til betalt spisepause, skriver Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Akademikerne (AC) og Medarbejder og Kompetencestyrelsen – tidligere Moderniseringsstyrelsen – i en fælles pressemeddelelse i dag. 

Det er et godt signal fra den nye minister og den nye Medarbejder- og Kompetencestyrelse, at de indgår i dialog med medarbejdersiden og får landet en i øvrigt absurd sag.

Tomas Kepler, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

Faglig voldgift undgået
Tidligere i år gik parterne ellers hver til sit efter adskillige forsøg på at nå til enighed om tolkningen af præciseringen af den betalte spisepause. For på flere erhvervsskoler og gymnasier havde arbejdsgiverne afskaffet frokostpausen, før den nye overenskomtsaftale var indgået, og ledelserne nægtede at genindføre den. De blev bakket op af Moderniseringsstyrelsen. 

Derfor forberedte CFU et sagsanlæg mod Moderniseringsstyrelsen.
Næste skridt var at få Arbejdsrettens dom for, hvem der havde ret. Men inden der var berammet datoer for den faglige voldgift, kom de faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen altså til enighed.

“Aftalen får især betydning for ansatte på visse undervisningsinstitutioner, som hidtil har tilrettelagt arbejdet uden betalt spisepause. De vil fra den 1. august 2020 også få ret til en betalt spisepause som en overenskomstsikret ret,” skriver parterne i pressemeddelelsen.  

Alle GL’s medlemmer får betalt frokostpause
Aftalen glæder formanden for Gymnasieskolerne Lærerforening, Tomas Kepler, der ser det som en god start på et nyt samarbejde og forhandlingsklima. 
Da Socialdemokratiet fik regeringsmagten, valgte regeringen udover at ændre Moderniseringsstyrelsen til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen at flytte styrelsen fra Finansministeriet til Skatteministeriet.

“Det er et godt signal fra den nye minister og den nye Medarbejder- og Kompetencestyrelse, at de indgår i dialog med medarbejdersiden og får landet en i øvrigt absurd sag,” siger Tomas Kepler.

“Det en god dag for GL’s medlemmer. Vi har haft nogle skoler, hvor ledelsen ikke har accepteret, at vores medlemmer har ret til at tidsregistrere frokostpausen. Fra næste skoleår er det nu hugget i granit, at alle GL’s medlemmer har betalt frokostpause. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning.” 

Da den faglige voldgift blev anlagt, blev det vurderet, at en procent af de statsligt ansatte – svarende til godt 1.000 ansatte – alligevel ikke havde fået betalt spisepause.

Det lover godt for det fremtidige samarbejde. 

Lars Qvistgaard, formand
Akademikerne

Godt for det fremtidige samarbejde
Lars Qvistgaard, der er formand for Akademikerne, har siddet med ved forhandlingsbordet på vegne af akademikerne i staten.

”Det er glædeligt, at denne sag nu har fundet sin endelige løsning, så der ikke er tvivl om, at de statsansatte har ret til betalt spisepause. Jeg vil gerne kvittere for, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har vist sig villige til at finde en løsning på en sag, som stod og skyggede for det fremtidige samarbejde,” siger Lars Qvistgaard. 

Han mener, at det er et klart signal om styrken i den danske model.

“Det lover godt for det fremtidige samarbejde, når begge parter viser vilje til at finde løsninger, der skaber gode rammer for de ansatte på de statslige arbejdspladser. ”

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater