Artikel
Ministeriet efter usikkerhed om eksamensovervågning: Vi kunne have gjort det bedre
eksamen

Ministeriet efter usikkerhed om eksamensovervågning: Vi kunne have gjort det bedre

Programmet, som skal overvåge elevernes computerskærme til eksamen til sommer, har fået en elendig begyndelse. Undervisningsministeriet erkender, at forløbet omkring “generalprøven” ikke var god nok.   

Det nye overvågningsprogram, som efter planen skal overvåge samtlige gymnasieelevers computerskærme under de skriftlige eksamener til sommer, fik den værst tænkelige generalprøve i går.

10 minutter før den skriftlige terminsprøve begyndte på Borupgaard Gymnasium i går, fik eleverne at vide, at det var frivilligt om de ville downloade det nye overvågningsprogram Den digitale prøvevagt.

“Derefter var der kun ganske få, som brugte det nye overvågningsprogram,” fortæller uddannelseschef Finn Kyllesbech.

På mange andre skoler brugte eleverne heller ikke Den Digitale Prøvevagt under terminsprøverne.

Så sent som dagen før Den Digitale Prøvevagt skulle afprøves for første gang til terminsprøverne, modtog alle gymnasier to mails fra Undervisningsministeriet. I den ene mail blev det gjort klart, at det ikke var et krav, at eleverne skulle bruge Den Digitale Eksamensvagt. I den anden mail, som skolerne først modtog sidst på eftermiddagen, blev det understreget, at gymnasierne er dataansvarlige, hvilket blandt andet betyder, at skolerne har ansvar for, at eleverne bliver oplyst om behandlingen af data.

Hvis man mener, der ikke er nogle tekniske problemer, så undrer det mig, at det blev understreget, at det var frivilligt at deltage.

Birgitte Vedersø, formand
Danske Gymnasier

De to mails kom efter en uge, hvor Den Digitale Prøvevagt havde været i voldsom modvind i medierne ikke mindst på Facebook, hvor mange gymnasieelever havde opfordret til at boykotte Den Digitale Eksamensvagt. Fra flere sider var der blevet stillet spørgsmål ved sikkerheden ved det nye program, blandt andet fra gymnasieeleven Alexander Nørup, som havde “pakket det nye program ud” og peget på, at det potentielt ikke var svært at hacke programmet, og dermed kunne det overvåge elevernes skærmbilleder. Ham vender vi tilbage til senere i artiklen.

Formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, som også er rektor på Gefion Gymnasium, fortæller, at ingen af eleverne på hendes skole, downloadede Den Digitale Prøvevagt. Hun ærgrer sig over forløbet og undrer sig over, at skolerne så sent som dagen før generalprøven får to mails om, at det er frivilligt at deltage, og at skolerne er dataansvarlige.

“Jeg har ingen mening om det tekniske i Den Digitale Prøvevagt, men hvis man mener, der ikke er nogle tekniske problemer, så undrer det mig, at det blev understreget, at det var frivilligt at deltage,” siger Birgitte Vedersø, som understreger, at Danske Gymnasier støtter elektronisk overvågning af elevernes skærme til eksamen.

Men det tekniske skal være i orden, siger hun.

Birgitte Vedersø mener også, at skolerne skal have bedre tid til at sætte sig ind i, hvad konsekvenserne er ved at være dataansvarlige.

Kritik fra skoler
Birgitte Vedersø bekræfter, at flere af hendes kolleger, har været kritiske over forløbet op mod generalprøven af Den Digitale Prøvevagt. Det gælder ikke mindst, at skolerne fik e-mails om dataansvar dagen før generalprøven.

En af dem er rektor på Rosborg Gymnasium og HF Hanne Hautop.

“Hvis vi er dataansvarlige, så indebærer det blandt andet, at vi skal orientere eleverne om, hvordan vi behandler data,” fortæller Hanne Hautop.

Hun meddelte hurtigt til eleverne, at det var frivilligt at benytte Den Digitale Prøvevagt.

“Der var nul, som brugte programmet,” siger Hanne Hautop.

Politikere vil undgå snyd
Den Digitale Prøvevagt er resultatet af, at gymnasieforligskredsen for lidt over et år siden blev enige om, at der skal udvikles et monitoreringsprogram til at overvåge elevernes computerskærme under eksamen. Formålet er at undgå snyd til den skriftlige eksamen. Ideen er, at programmet overvåger elevernes skærme og jævnligt logger skærmbilleder. På den måde kan man afsløre, hvis en elev snyder for eksempel ved at få en udefra til at lave dele eller hele opgaven.

Jeg mener ikke, det er særligt svært at komme ind udefra og overbevise programmet til at sende informationer til en anden server.

Alexander Nørup, stx-elev
Hansenberg Tekniske Gymnasium 

Et lignende system bruger Syddansk Universitet, og flere gymnasier benytter sig allerede af programmet ExamCookie, som også tager skærmbilleder under eksamen.   

Alligevel kom Den Digitale Prøvevagt ud i et sandt stormvejr allerede i slutningen af sidste uge.

Blandt andet efter at htx-eleven Alexander Nørup skrev en analyse og et kritisk indlæg på sin blog om Den Digitale Prøvevagt.

Alexander Nørup “pakkede programmet ud” og så, hvordan det virkede, og skrev på sin blog, at han mener, at “det er en sikkerhedstrussel, at alle gymnasieelever nu kommer til at have det samme overvågningsprogram liggende på deres PC.”

“Det er et program, som er lavet til at overvåge elevernes skærme, og jeg mener ikke, det er særligt svært at komme ind udefra, og overbevise programmet til at sende informationer til en anden server,” forklarer han til gymnasieskolen.dk

Eller med andre ord: hackere kan få adgang til at se, hvad der foregår på mange tusinde elevers computerskærme.

Alexander Nørup understreger, at det store problem for ham er, at programmet bliver liggende på elevernes computer bagefter.

I modsætning til eksempelvis ExamCookie, så skal eleverne selv afinstallere Den Digitale Prøvevagt efter eksamen.

“Jeg tror, at mange elever vil glemme at afinstallere programmet bagefter. Jeg ville dog være tryg, hvis programmet afinstallerede sig selv. Jeg ville ikke være bekymret for, at en eventuel hacker kunne se, at jeg skrev en dansk stil til eksamen,” siger Alexander Nørup, som understreger, at han heller ikke har noget imod at blive overvåget til eksamen.

Ondsindede kan misbruge program
Peter Kruse, som er it-sikkerhedsekspert i virksomheden CSIS Security Group rådgiver blandt andre Europol og Interpol, pegede også på en sikkerhedsrisiko ved Den Digitale Prøvevagt i Jyske Vestkysten.

Han mener blandt andet, at der er en risiko for, at “ondsindede kan misbruge programmet”.

Det har ikke været muligt for gymnasieskolen.dk at få fat i Peter Kruse.

Usikkerheden vokser
I løbet af ugen har Datatilsynet meldt ud, at de af egen drift vil undersøge Den Digitale Prøvevagt i forhold til beskyttelse af personfølsomme data.

Og usikkerheden om Den Digitale Prøvevagt blev bestemt ikke mindre i løbet af ugen. På Facebook opfordrede gymnasieelever til at boykotte Den Digitale Prøvevagt.  

“Vi havde nogle elever, som havde planlagt en boykot, men vi understregede, at det var frivilligt at bruge programmet, så det behøvede de ikke,” fortæller uddannelseschef Finn Kyllesbech fra Borupgaard Gymnasium.

Han fortæller, at skolen havde tænkt sig at bakke op om Den Digitale Prøvevagt og sige til alle elever, at de skulle deltage. Men da der opstod usikkerhed om programmet, og det så samtidig blev meldt ud, at det ikke var obligatorisk at deltage, så blev resultatet anderledes.

“Vi bakker op om et overvågningsprogram. Vi har prøvet ExamCookie, og det fungerede godt. Det er rimeligt at inddrage teknologi til at finde snyd,” siger Finn Kyllesbech.  

Vi erkender, at vi ikke været gode nok til at orientere om det.

Thomas Fredenslund, direktør
Styrelsen for IT og Læring

Ministeriet erkender fejl
Direktør i Styrelsen for It og Læring (STIL) Thomas Fredenslund erkender, at forløbet op til generalprøven på Den Digitale Prøvevagt kunne have være bedre.

“Vi vedkender, at vi kunne have orienteret skolerne bedre. Vi har orienteret skolerne tidligere om Den Digitale Prøvevagt, men set i bagklogskabens klare lys skulle vi have kommunikeret meget bedre og tydeligere,” siger han.

Det gælder også i forhold til, at skolerne modtog en mail dagen før generalprøven, hvor det blev understreget, at skolerne er dataansvarlig, mens STIL er databehandler.

“Vi erkender, at vi ikke været gode nok til at orientere om det,” siger Thomas Fredenslund.

Han forklarer, at skolerne juridisk set er dataansvarlige, fordi det er skolerne, som skal bruge data for eksempel, hvis der er mistanke om, at en elev har snydt til eksamen. Derfor er det også skolerne, som skal orientere eleverne om behandlingen af data.

“Men det betyder dog stadig, at vi har et stort ansvar. Vi har ansvaret for datasikkerhed, og hvis der skulle ske et databrud, som skyldes sikkerhed, så er det vore ansvar og ikke skolernes,” siger Thomas Fredenslund.

Ifølge ham var der “nogle tusinder elever”, som brugte Den Digitale Prøvevagt i går.

“Det havde selvfølgelig været bedst, hvis alle deltog, men der var nok til, at vi har fået værdifuld viden om, hvordan programmet fungerer i praksis,” siger han.

Vi lytter til kritikken
Thomas Fredenslund fortæller også, at STIL tager kritikken af den tekniske side af Den Digitale Prøvevagt til efterretning.

“Vi lytter til al kritik. Der er en sikkerhedsrisiko ved alle it-programmer, og hvis vi kan forbedre programmet, så gør vi selvfølgelig det. Vi har været trygge ved sikkerheden og har derfor gennemført generalprøven,” siger Thomas Fredenslund.

Han siger, at STIL konkret overvejer, om Den Digitale Prøvevagt skal programmeres til at afinstallere sig selv efter prøven.

Kritikere – blandt andet stx-elev Alexander Nørup og it-sikkerhedsekspert Thomas Kruse – har også været skeptiske ved, at Den Digitale Prøvevagt indeholder en såkaldt keylogger-funktion. Kritikken lyder på, at en eventuelt hacker for eksempel kan se, hvad du indtaster på din Nem-id.

Undervisningsministeriet understreger dog, at den bekymring er ubegrundet.  

“Den Digitale Prøvevagt indeholder en keylogger-funktion, men den er IKKE i brug. Der bliver derfor ikke opsamlet nogle af de taster, du trykker på. Vi overvejer, at Den Digitale Prøvevagt på et tidspunkt skal kunne opsamle antallet af gange, du trykker på tastaturet – ikke hvad du taster, men hvor mange gange du taster,” står der på Undervisningsministeriets hjemmeside.        

Ministeren holder fast
I dag slår undervisningsminister Merete Riisager (LA) overfor dr.dk fast, at Den Digitale Prøvevagt ikke bliver droppet, og at den derfor bliver en obligatorisk del af de skriftlige eksamener til sommer som planlagt.

“Det er fint, at vi har en kritisk debat om det, men vi har også et problem, vi skal have løst. Vi har en eksamenssituation, som i dag er alt for uafgrænset med for meget snyd,” siger Merete Riisager til dr.dk.   

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater