Artikel
Ministeren inviterer gymnasiesektor til dialog om grundforløbet
55CEEA04-2369-454C-B037-3750D0DA845C_1_201_a

Ministeren inviterer gymnasiesektor til dialog om grundforløbet

Ændring af grundforløbet, nye tanker om taxameterordningen og bekymret tale om VUC. Børne- og undervisningsministeren havde vigtige budskaber med til GL's repræsentantskabsmøde.

“Et underligt afbrudt uddannelsesforløb” – sådan beskrev børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) grundforløbet, da hun mandag formiddag mødte GL’s tillidsrepræsentanter til det årlige repræsentantskabsmøde. 

Hun gjorde det meget klart, at idéen om det nuværende grundforløb ikke har groet i hendes baghave, og at hun egentlig havde påtænkt at tage hul på de politiske forhandlinger tidligere, hvis det ikke havde været for corona-udfordringerne. 

“Det er fint med et afklaringsforløb, men det bør finde sted, inden man starter på sin ungdomsuddannelse. Vi giver de unge mennesker svære kort på hånden, når de først skal falde til i én klasse og kort efter så skal videre til en anden,” sagde Pernille Rosenkrantz-Theil og tilføjede:

“Jeg bryder mig ikke om, at man bruger tre måneder af sin undervisning et sted, hvor man ikke skal være resten af uddannelsen.”

De kommentarer gav anledning til klapsalver fra salen.

Fordi jeg gerne vil køre en ordentlig inddragelsesproces, så kan jeg ikke nå at ændre grundforløbet inden sommerferien.

Pernille Rosenkrantz-Theil
Børne- og undervisningsminister

Stod det til ministeren, blev grundforløbet afskaffet, men hun understregede også, at hun lægger vægt på bredere uddannelsesforlig. Samtidig vil hun i høj grad også inddrage sektoren. Hun roste GL’s formand og GL for at indgå i løbende dialog om udfordringerne under coronanedlukningen, og hun beskrev coronasamarbejdet mellem de faglige organisationer og ministeriet som kimen til det, der skal følge efter corona. Den netop indgåede aftale om evalueringssystemet i grundskolen er første eksempel på, hvad børne- og undervisningsministeren vil lægge mere op til i fremtiden.

“Det er en ny måde at gøre det på, men det lykkedes at samle sektoren og Folketingets partier om en løsning omkring de nationale test. Nu vil jeg gerne invitere jer til lignende samarbejde om ungdomsuddannelserne og voksenuddannelserne,” sagde hun.

GL’s formand efterlyste i sin mundtlige beretning tidligere på mødet handling inden næste skoleår i forhold til ændring af grundforløbet, men der måtte Pernille Rosenkrantz-Theil skuffe ham

“Fordi jeg gerne vil køre en ordentlig inddragelsesproces, så kan jeg ikke nå at ændre grundforløbet inden sommerferien. Jeg ville nok godt kunne nå det, men så ville jeg køre hen over jer,” svarede hun.  

Hjælp til lærerne
Børne- og undervisningsministeren har tidligere understreget, at de udfordringer, som elevfordelingsaftalen kan give i forhold til lærernes beskæftigelse, skal tackles ordentligt og i samråd med GL, hvilket hun blev bedt om at konkretisere. Det mener hun dog endnu er for tidligt.

“Vi skal passe på ikke at snuble ind i det. Jeg har nogle gange oplevet i politik, at den konkrete virkelighedskonsekvens først gik op for alle, når tingene kom ud i virkeligheden. Derfor kunne jeg godt tænke mig den omvendte proces, nemlig at vi tager fat på det, så snart vi kender det første billede af kapacitetsfordelingen. Så kan I mere konkret gå i gang med at kigge på, hvad der skal til, for at vi kan levere den bedst tænkelige overgang,” sagde Pernille Rosenkrantz-Theil og bekræftede, at hun ville have en udstrakt hjælpende hånd til lærerne.

Tvivl om stor taxameterreform
Børne- og undervisningsministeren udtrykte tilfredshed over elevfordelingsaftalen, men bemærkede, at aftalen havde fået hende til at spekulere på, om der var behov for en større reform af taxameterordningen. 

“Jeg har aldrig brudt mig om taxametersystemet, fordi det lagde op til konkurrence mellem uddannelserne, men elevfordelingsaftalen gør jo helt effektivt op med konkurrencesituationen, fordi institutionen ikke selv må bestemme over sin kapacitet længere,” sagde hun og pegede på, at man måske hellere skulle se de endelige konsekvenser af elevfordelingsaftalen, inden man ændrer taxametersystemet.

Jeg ved godt, at det ikke er slut endnu, fordi I stadig arbejder med efterdønningerne fra nedlukningerne.

Pernille Rosenkrantz-Theil
Børne- og undervisningsminister.

“Jeg har hørt mange sige: “Lad nu være med at lave to kæmpe ændringer på en gang.” Derfor er jeg også meget optaget af at høre, hvad I byder ind med,” sagde ministeren.

Blik mod VUC
Pernille Rosenkrantz-Theil kom også med en direkte henvendelse til VUC-, AMU- og FGU-sektoren.

“Jeg mener, at vi står i en ret akut situation i forhold til økonomien for de tre skoleformer, men også at vi står med et mere strukturelt problem i forhold til den måde, økonomien er bygget op. Det er en stor fejl, at I er så aktivitetsafhængige på trods af, at I er ekstremt konjunkturfølsomme,” sagde børne- og undervisningsministeren, der understregede, at hun havde blikket stift rettet mod sektoren og i øjeblikket er i gang med at se på, hvordan man kan lave en anden økonomimodel.

Ministeren takkede desuden endnu en gang lærerne for indsatsen i coronatiden.

“I har gjort en stor indsats, der har været enormt værdifuld i forhold til at få en hel ungdomsgeneration tørskoet gennem coronaen. Jeg ved godt, at det ikke er slut endnu, fordi I stadig arbejder med efterdønningerne fra nedlukningerne.” 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater