Artikel
Mellem traditioner og relevans
No image

Mellem traditioner og relevans

Generationsskiftet på lærerværelserne, som Gymnasieskolen skrev om i seneste nummer, er også ved at nå ind i GL som organisation. Tre unge medlemmer kom ind i hovedbestyrelsen ved valget i december. Et godt tegn - og på tide, at der sker nogle ændringer, mener den yngste, 26-årige Sandie Langer Christensen.

Tekst_ Morten Jest
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Troen på, at det kan lade sig gøre at ændre nogle ting, var det, der fik Sandie Langer Christensen til at stille op til organisatorisk arbejde i Gymnasieskolernes Lærerforening. Først i det såkaldte stående udvalg for ikke-fastansatte (IFA) og derefter med det samme udvalgets repræsentant i hovedbestyrelsen.

“Jeg er ikke vokset op med en naturlig interesse for fagbevægelsen,” fortæller Sandie Langer Christensen, som siden 2.g på Rødkilde Gymnasium i Vejle har arbejdet målrettet mod jobbet som gymnasielærer. Efter kandidateksamen i 2010 er hun i dag ansat som årsvikar på VUC Vestsjælland Syd.

“Jeg meldte mig dog tidligt ind i GL, faktisk allerede inden jeg var færdig; jeg følte, at jeg burde være medlem. Og pludselig stod jeg i en situation som årsvikar, som jeg både for mit eget og andres vedkommende fandt uretfærdig. Så jeg begyndte at nærlæse de ting, jeg fik fra GL.”

Det, der for alvor gjorde udslaget, var imidlertid deltagelsen på et GL-seminar for ikke-fastansatte, hvor Sandie Langer Christensen fik talt med både hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere. Da fik hun øjnene op for, hvad GL egentlig kan – og hvilke muligheder der ligger i systemet.

“Jeg syntes ikke, at der blev gjort nok for årsvikarerne, og jeg havde lyst til at skabe ændringer. Jeg har fået en tro på, at det kan lade sig gøre. Jeg tror, at det handler meget om, at nogle ting, som er vigtige for mange af de unge, måske har været nedprioriteret, fordi de først de senere år er blevet tydelige.”

Listesystemet umoderne og uigennemskueligt

Sandie Langer Christensen er generelt meget positiv over den modtagelse, hun og de to andre nye og unge medlemmer har fået i GL´s hovedbestyrelse, hvor en del af medlemmerne er ældre end hendes egne forældre.

“Der er da nogle tidspunkter, hvor aldersforskellene mærkes. For eksempel når de taler om krisen i 90´erne og drager paralleller, tænker jeg: Da gik jeg i folkeskolen! Hvis jeg skal pege på forskelle, er det nok, at der kigges meget tilbage, mens jeg hellere vil se fremad. Jeg har måske en anden energi, fordi jeg ikke har samme bagage. Men jeg er blevet behandlet ligeværdigt og lyttet til,” siger hun.

Sandie Langer Christensen er selvfølgelig stadig ret ny i hovedbestyrelsessammenhæng, hvorfor der er mange ting, hun stadig ikke forstår i dybden. Nogle gange har hun spurgt om, hvorfor noget er, som det er, eller hvorfor ting gøres, som de gøres. Svaret har lydt: Traditioner.

“Nogle ting virker umoderne – men det er måske også noget af det, der gør en fagforening stærk. Det er, som om nogle ting beror mere på traditioner end relevans. For eksempel listesystemet, som jeg har svært ved at gennemskue, hvilket der også er mange medlemmer, der har ved eksempelvis hovedbestyrelsesvalg. Jeg kan da godt se nogle af fordelene ved listerne, men i princippet mener jeg ikke, at de hører hjemme i en moderne hovedbestyrelse.”

Flere unge lærere

Hun mener, at der i forhold til den store andel af unge lærere, som efterhånden fylder meget i GL, bliver nødt til at “ske et eller andet”. Både i forhold til at få gjort de nye generationer interesseret i det faglige arbejde og helt konkret. For eksempel bør GL kigge grundigt på TR-strukturen og hele systemet omkring lokaludvalg og regionale netværk.

“Der bliver flere og flere lokale opgaver og dermed mere arbejde til TR. Det er svært for nogle; måske får de ikke den fornødne opbakning, måske er udfordringerne for store, og arbejdet for stor en mundfuld.”

Sandie Langer Christensen var eksempelvis chokeret over at finde ud af, at mange unge lærere først får tillæg efter flere års ansættelse – hun føler sig heldig selv at være ansat på en skole, hvor der er tillæg lige fra begyndelsen.

“Det bliver åbenbart ikke prioriteret alle steder. Det skal gøres attraktivt for unge at blive gymnasielærere, og en større adgang til lønmidlerne er selvfølgelig en del af det. Og så skal vi fokusere på den gode modtagelse af unge lærere. Der er nok ikke en enkelt rigtig måde at gøre det på, men mange har haft dårlige oplevelser med TR. Det er dog min fornemmelse, at der begynder at ske noget. Det hjælper, at GL sætter fokus på det i sin kommunikation med medlemmerne,” siger hun.

Selv om Sandie Langer Christensen er valgt ind for de ikke-fastansatte og dermed først og fremmest har disses interesse, har hun også en anden arbejdsfaglig passion, nemlig arbejdsmiljøet på skolerne.

“Derfor er jeg glad for, at jeg også har fået en plads i APU (GL´s arbejdspladsudvalg, red.). Jeg hører jo frustrationerne på lærerværelset – hele den her diskussion omkring vores profession, hvordan vi får skabt de bedste forhold, er noget, der virkelig interesserer mig.”

Risikerer at ryge ud

Hun er imidlertid klar over, at hun hurtigt risikerer at ryge ud af GL´s hovedbestyrelse igen – hvis hun nu bliver fastansat. Lidt et dilemma, om end hun ikke er i tvivl om den højeste prioritet.

“Jeg vil rigtig gerne fastansættes – men jeg føler allerede nu, at der er blevet åbnet op for en hel masse for mig i den her branche, og jeg kan godt finde på at stille op til et kommende hovedbestyrelsesvalg, hvis jeg bliver fastansat. Det giver en fantastisk mulighed for at sætte præg på sit fag som gymnasielærer. Måske kunne jeg også på et tidspunkt tænke mig at blive TR.”

Det var i høj grad Sandie Langer Christensens egen TR, der fik hende til at stille op til hovedbestyrelsesposten i IFA. Det, at hun er kommet i GL´s hovedbestyrelse, har helt automatisk bragt mere faglig snak ind på lærerværelset og fået flere til at interessere sig for GL.

“Vi skal have engageret flere af de unge. Kontakten til TR og den personlige kontakt til hovedbestyrelse og sekretariat betyder meget i den forbindelse, tror jeg – men den vigtigste årsag til at engagere sig er selvfølgelig, at man synes, at man kan gøre en forskel. Og jeg synes, at reaktionerne på de tiltag, vi unge i hovedbestyrelsen har bidraget med indtil videre, viser, at der er en lydhørhed – nogle har forstået, at der skal ske ændringer. “

 

 

OM Sandie Langer Christensen

Født i 1985

Kandidat i dansk og italiensk fra Københavns Universitet i 2010.

Ansat i årsvikariat på VUC Vestsjælland Syd i Slagelse.

Valgt ind i GL´s stående udvalg for ikke-fastansatte (IFA), for hvilket hun er repræsentant i hovedbestyrelsen.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater