Artikel
Mangel på plads og ro til vejledning
_MG_4677

Mangel på plads og ro til vejledning

De fysiske rammer på gymnasierne er langt fra optimale til at vejlede og holde samtaler med eleverne. Over halvdelen af lærerne mangler plads og ro til det tætte arbejde med eleverne, viser spørgeskemaundersøgelse.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Lærere og elever frygter, at for lidt plads og ro på nogle gymnasier går ud over det faglige udbytte af vejledning og samtaler.

1.000 lærere har deltaget i en stor spørgeskemaundersøgelse foretaget af Gymnasieskolen. Den viser, at over halvdelen af lærerne ikke mener, der er tilfredsstillende med plads og ro til vejledning og samtale med eleverne. Kun omkring en fjerdedel af lærerne mener, at de fysiske rammer til det tætte arbejde med eleverne er tilfredsstillende.

Eleverne genkender billedet.
”Mange samtaler og vejledning mellem lærere og elever foregår ude på gangene, hvor der hele tiden kommer en strøm af elever forbi. På den måde er det svært at skabe den tryghed, som gør, at eleven vil tale ærligt og åbent om, hvordan det går,” siger Malene Nyborg Madsen, som er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

Gymnasierne har i de senere år optaget flere og flere elever, og de fysiske rammer er derfor under pres på nogle gymnasier. I spørgeskemaundersøgelsen bliver udviklingen bekræftet af flere lærere, som kommenterer muligheden for at finde plads og ro til at sidde og arbejde og vejlede eleverne.

”Vi er pt. alt for mange elever og lærere på for få kvadratmeter,” skriver en lærer for eksempel i spørgeskemaet.

Malene Nyborg Madsen mener, at det går ud over uddannelsen, hvis der ikke er ordentlige forhold til at vejlede og snakke med eleverne.

”Det er klart, at vejledningen og samtalen ikke får den samme dybde, hvis man skal sidde på gangen, eller i et depotrum med to stole,” siger Malene Nyborg Madsen.

Mere vejledning
Kasper Bøcher er formand for Arbejdspladsudvalget i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). Han pointerer, at efter gymnasiereformen skal lærerne vejlede eleverne mere– for eksempel i forbindelse med studieretningsprojektet.

”Det er ikke er optimalt, hvis vejledningen sker på gange eller i store lokaler, hvor det kan være banegårdsagtigt at sidde. Ideelt set er det bedst at sidde i et rum, hvor man kan lukke døren. Gymnasierne er dog udfordret lokalemæssigt og på de fysiske rammer,” siger Kasper Bøcher.

Han er bange for, at vejledningen ikke er optimal, hvis elever og lærere ikke kan finde ro og plads til at koncentrere sig.

”God vejledning er en professionel samtale mellem lærer og elev, hvor eleven trygt kan stille spørgsmål uden at blive forstyrret,” siger Kasper Bøcher.

Mangel på arbejdspladser
Spørgeskemaundersøgelsen viser også, at der ikke er tilstrækkeligt med arbejdspladser på skolerne, hvor lærerne kan sidde og forberede sig og lave individuelt arbejde.

Næsten halvdelen af lærerne mener ikke der er tilstrækkeligt med pladser til at sidde og forberede sig på skolen, eller har slet ingen lærerarbejdspladser stillet til rådighed. 

Fysiske rammer under pres
Hans Thor Andersen er forskningschef i afdelingen for By, Bolig og Ejendom i Statens Byggeforskningsinstitut.

Han understreger over for Gymnasieskolen, at når indholdet i gymnasierne ændrer sig, så bliver de fysiske rammer samtidig udfordret.

”Hvis flere lærere skal være længere tid på skolen, er der også behov for flere kvadratmeter, og hvis man ønsker andet end undervisning af 30 elever i ét lokale, så kræver det også mere plads eller andre rammer. Hver gang man får en god idé om at gøre tingene på en ny måde, så kræver det plads, og så galoperer udgifterne derudaf,” siger Hans Thor Andersen.

 

 

Vejledning uden plads

Omkring 1.000 lærere har svaret på et spørgeskema fra Gymnasieskolen.

På spørgsmålet Hvordan vil du vurdere de fysiske rammer på skolen i forhold til vejledning og samtale med elever?

svarer 56 procent meget utilfredsstillende eller utilfredsstillende i forhold til plads.

svarer 57 procent meget utilfredsstillende eller utilfredsstillende i forhold til arbejdsro.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater