Artikel
Læreren er vigtig for e-læring
Greve Gymnasium 11 undervisning

Læreren er vigtig for e-læring

E-læring kan åbne op for nye læringsveje og -rum. Men det er ikke et teknologisk fix. E-læring kan ikke stå alene uden lærerens didaktiske overvejelser, fortæller Jens Jørgen Hansen, der forsker i e-læring og didaktik.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

“E-læring revolutionerer ikke undervisningen. Lærerens didaktik er stadig altafgørende for, hvordan undervisningen sætter sig,” understreger Jens Jørgen Hansen, adjunkt og ph.d. på Institut for Design og Kommunikation på Syddansk Universitet. Han har forsket i e-læring og didaktik.

E-læring er flere ting 
Begrebet e-læring bliver ofte brugt om flere forskellige ting. Ifølge Jens Jørgen Hansen er der især tre gængse opfattelser af e-læring: Som en særlig organisering af undervisningen, hvor man eksempelvis kan have online-undervisning.
En anden måde, man tænker på e-læring, er, hvor det er nogle bestemte metoder, man bruger i undervisningen, der involverer elektronikken i læringen.
En tredje måde at se på e-læring er, hvor man er optaget af forskellige programmer og læremiddeltyper og konferencesystemer som eksempelvis fronter.

E-læring åbner op
”Når e-læring er en særlig organisering af undervisningen, kan det åbne op for læring i en ny kontekst,” fortæller Jens Jørgen Hansen.
Det kan resultere i en større fleksibilitet. Undervisningen er ikke længere afhængig af tid og sted. Det kan også skabe mulighed for et potentiale af nye læringsveje og læringsrum i den digitale verden. Hvad enten det er online-systemer, konferencer eller samtaler.

”Den gode e-læring kan åbne op for nye sociale fællesskaber. Hvor det tidligere kun var klassen, der indgik i læringen, kan man nu inddrage andre aktører som for eksempel eksterne eksperter og andre institutioner som museer i projekter,” siger Jens Jørgen Hansen.

Med e-læring får man også nogle nye pædagogiske værktøjer, som kan bruges i læreprocessen. Det kan være alle mulige digitale læremidler med mindmap, tekstbehandling, billedbehandling eller præsentation.
”Når undervisningen digitaliseres, er det lettere at integrere nye typer lærermidler og programmer,” siger Jens Jørgen Hansen. 

Lærerens nye roller
Læreren får grundlæggende flere roller med e-læring.
”Det er en kæmpe opgave for læreren at kommunikere til eleverne, hvordan spillereglerne er i det virtuelle undervisningsrum. Eleverne er socialiseret i det traditionelle fysiske undervisningsrum, der ikke behøver nærmere forklaring. Men i det digitale læringsrum er læreren nødt til at forklare eleverne, hvad det går ud på,” fortæller Jens Jørgen Hansen.
Lærerens rolle er også som facilitator. For eksempel skal læreren gøre det let for eleverne at arbejde med nogle små projekter selv.
Læreren skal også være en form for moderator ved e-læring. Det er eksempelvis relevant ved en online diskussion. Her skal læreren moderere diskussionen og forsøge at samle op.
Læreren bør samtidig være meget opmærksom på socialiseringen i den digitale klasse og sørge for at skabe en rar atmosfære.
”Ved personligt møde skabes der oftest tillid. I det virtuelle rum kommunikerer man typisk på skrift, og man kan ofte ikke se hinanden. Derfor er det meget vigtigt, at lærerne får skabt en tryg og venlig atmosfære i det virtuelle klasserum,” siger Jens Jørgen Hansen. 

It motiverer
Hvis man som lærer har svært ved se fordelene ved e-læring, skal man tænke på, hvilken motivationsfaktor det digitale kan være for eleverne, påpeger Jens Jørgen Hansen. 
”Elevernes præferencer for læring er medialiseret. Via det digitale er de såkaldte digitalt-indfødte vant til at agere. Hvis lærerne ikke inddrager det, mister de en stor motivationsmulighed,” siger han. 
Man kan sagtens skabe god undervisning uden det digitale. Pointen er bare, at man får en ekstra mulighed for at skabe en varieret og differentieret undervisning, hvor også elevernes digitale kompetencer kan sættes i spil, fortæller Jens Jørgen Hansen. 
”Men selvom e-læring indeholder mange muligheder, er det ikke et teknologisk fix. E-læring kræver stadig en lærers didaktiske overvejelser,” understreger Jens Jørgen Hansen.

Gratis temadag
Jens Jørgen Hansen er forfatter til bogen Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning. Han holder sammen med andre forskere oplæg ved GL’s temadag om e-læring, fleksundervisning og virtuel undervisning den 21. november 2012. Det er gratis at deltage for medlemmer af GL. Frist for tilmelding er den 6. november. Se hele programmet og tilmeld dig her.

 

 

 

Temadag om e-læring, virtuel og fleksundervisning

GL afholder temadag om e-læring, fleksundervisning og virtuel undervisning.

  • Tid: Den 21. november 2012 kl.9.30-16
  • Sted: Hotel Park, Middelfart
  • Gratis for medlemmer
  • Pris: 1600 kroner for ikke-medlemmer 
  • Tilmeldingsfrist: Den 6. november 2012
  • Program og tilmelding her

Gode råd til e-læring

Hvordan bør man tilrettelægge undervisningen, når man bruger e-læring?

Hvordan bør arbejdsforholdene være for e-undervisere?

Læs GL's anbefalinger her

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater