Artikel
Lærere på VUC Syd: Yderligere effektiviseringer er dårlig løsning
VUC Syd Jyske Vestkysten

Lærere på VUC Syd: Yderligere effektiviseringer er dårlig løsning

Vi har brug for arbejdsro og en afklaring, fortæller tre lærere på VUC Syd. De er bekymrede over, at der lægges op til, at VUC Syd skal effektivisere endnu mere.

Lettelse, bekymring og uvished. Det er tre følelser, som fylder hos lærerne på VUC Syd i disse dage.

Lettelse over at det midlertidige styre på VUC Syd anbefaler, at den gældsplagede institution fremover også skal levere uddannelse til unge og voksne i Sønderjylland.
Bekymring over at det midlertidige styre lægger op til, at en del af redningsplanen for VUC Syd er, at lærerne skal arbejde endnu mere effektivt.

Og uvished fordi fremtiden for VUC Syd stadig ikke er afgjort.

Rasmus Wiin Larsen er lærer på VUC Syd. Han siger som det første, at det er godt, det midlertidige styre anbefaler, at “VUC Syd kører videre”.

“Men jeg er bekymret for, at vi skal være endnu mere effektive og løbe stærkere. Vi har ikke løbet langsomt hidtil, og vi har ikke meget at give af,” siger han.

Det midlertidige styre har i dets anbefaling peget på, at VUC Syd skal være endnu mere effektivt for at få økonomien til at hænge sammen.

Mange elever er skrøbelige, og det nytter ikke noget, at vi løber, så stærkt, at vi ikke har tid til at kigge dem i øjnene.

Rasmus Wiin Larsen, lærer
VUC Syd

Formanden for den midlertidige bestyrelse Laust Joen Jakobsen har sagt til gymnasieskolen.dk, at VUC Syd skal være Danmarks mest effektivt drevne VUC.

“Vores tidligere ledelse har måske ødslet med midlerne, men de ødslede ikke med tid til forberedelse og til feedback,” siger Rasmus Wiin Larsen og henviser til den tidligere direktør, som trådte tilbage i 2017, efter det kom frem, at han blandt andet var skyld i et overforbrug af offentlige midler.

Skal levere kvalitet
Rasmus Wiin Larsen pointerer, at VUC Syd fortsat skal kunne levere kvalitet til elever og kursister.

“Mange elever er skrøbelige, og det nytter ikke noget, at vi løber så stærkt, at vi ikke har tid til at kigge dem i øjnene og give dem ordentligt feedback,” siger Rasmus Wiin Larsen, som dog er åben over for at gennemgå arbejdsopgaver og se, om der er ting, som kan gøres smartere.

“Men det skal helst ikke ende med, at man effektiviserer ved at give os alle sammen et hold mere,” siger Rasmus Wiin Larsen.

I efteråret blev den daværende bestyrelse afsat af Undervisningsministeriet, og det kom frem, at VUC Syd havde en særdeles anstrengt økonomi. Et midlertidigt styre blev indsat, og det har lavet dets endelige redegørelse, som nu er overdraget til undervisningsministeren.

Anbefalingen fra styret er, at VUC Syd drives videre, men det kræver en hård genopretningsplan med blandt andet salg af flere bygninger.

Jeg har det, som om jeg er årsvikar og ikke ved, om jeg bliver forlænget til sommer.

Anita Lundgren Fischer, lærer
VUC Syd

Uvisheden er svær
Lærer Anita Lundgren Fischer fortæller, at det er hårdt at gå og være usikker over fremtiden for sin arbejdsplads.  

“De fleste af os lærere har en høj grad af slitage. Jeg har det, som om jeg er årsvikar og ikke ved, om jeg bliver forlænget til sommer. Det, vi har allermest brug for nu, er en afklaring,” fortæller Anita Lundgren Fischer.

Hun hentyder til, at siden den tidligere direktør på VUC Syd trådte tilbage i sommeren 2017, har VUC Syd’s fremtid mildest været talt uforudsigelig.

“Siden efteråret har vi gået med en usikkerhed om, hvorvidt vi lukker. Det er en lettelse, at det midlertidige styre anbefaler, at VUC Syd fortsætter, men det er stadig usikkert, om der kommer personalereduktioner på grund af effektiviseringer,” siger Anita Lundgren Fischer.

Hun mener, at medarbejderne er stærke og loyale, og ifølge hende vil gøre meget for at få redningsplanen for VUC Syd til at lykkes.

Men det er svært at effektivisere endnu mere, mener hun.

“Nogle medarbejdere vil have meget svært ved det, og mange er allerede nu hårdt spændt for,” siger Anita Lundgren Fischer.

Hun sidder med en mærkelig fornemmelse over, at det er gået, som det er gået på VUC Syd.

“Vi lærere har i flere år løbet stærkere end gennemsnittet for, at den tidligere ledelse kunne finansiere nyt byggeri. Og nu skal vi igen betale regningen, når bygningerne er blevet for dyre og skal sælges,” siger Anita Lundgren Fischer.

Det bliver meget hårdt  
Tillidsrepræsentant på VUC Syd Mogens Bruusgaard Poulsen mener også, det er en meget dårlig idé at bede lærerne på VUC syd om at effektivisere yderligere.

“Vi løber i forvejen stærkt. Mange lærere oplever allerede nu, at der er blevet effektiviseret meget, og med yderligere effektiviseringer, som der er lagt op til, så bliver det meget hårdt. Lærerne har i forvejen betalt en høj pris for et hul i selvejesystemet og svigtende kontralindstanser,” siger Mogens Bruusgaard Poulsen.

Han peger også på, at der i dag er et højt sygefravær på VUC Syd, og at der er forholdsvis stor udskiftning i personalegruppen, og de negative sideeffekter går udover kvaliteten i undervisningen.

“Vi har brug for ordentlige arbejdsforhold, som sikrer gode rammer omkring kerneopgaven, og som giver ro til at skabe kvalitet til kursisterne i stedet for yderligere effektiviseringer,” siger Mogens Bruusgaard Poulsen.

 

Sagen kort

I efteråret blev den tidligere bestyrelse på VUC Syd afsat af Undervisningsministeriet, og et midlertidigt styre indsat med henblik på at lave en redegørelse og komme med anbefalinger om VUC Syd’s fremtid.
Styrets redegørelse viser, at VUC Syd er tynget af en stor gæld blandt andet på grund af store udgifter til byggeri, som den tidligere ledelse med dirketør Hans Jørgen Hansen i spidsen gennemførte. Styret anbefaler dog, at VUC Syd fortsætter.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater