Artikel
Lærere: For meget fokus på test og resultater
No image

Lærere: For meget fokus på test og resultater

Ontarios læreres fagforening mener, at politikernes jagt på succes skaber for meget fokus på kvantitet frem for kvalitet i undervisningen.

Tekst_ gs_redaktor
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Midt på forsiden af hjemmesiden for Undervisningsministeriet i Ontario viser en stor, fed, rød pil, at det går den rigtige vej.

Sidste år gennemførte 84 procent af de unge i Ontario en highschool-uddannelse, for 10 år siden var det tilsvarende tal kun 68 procent.

Politikernes store fokus på de målbare resultater og provinsens succes er dog også problematisk, mener flere lærere og fagforeningen Ontario Secondary School  Teacher’s Federation (OSSTF).

”Nogle lærere føler sig presset til at forbedre testresultaterne, og det betyder, at de bruger for meget tid på at forberede eleverne til testen frem for at undervise dem,” siger Rob Dubyk, som selv underviste i matematik på en highschool, inden han blev ansat i OSSTF som ansvarlig for uddannelsesområdet.

OSSTF har længe kritiseret de standardiserede test, som elever i grundskole og highschool skal lave. Testene tæller ikke på elevernes eksamensbevis, men viser, hvordan skolerne klarer sig. Ifølge OSSTF fjerner testene fokus fra kvalitet, og nogle lærere føler sig presset til at få eleverne til at klare testen godt.

”Der er eksempler på, at skoledistrikter ansætter lærere, som går rundt fra skole til skole og underviser eleverne i, hvordan de skal klare de standardiserede test,” siger Rob Dubyk.

Data er en del af strategien
Ontarios provinsregering har siden 2003 meget bevidst brugt data som en strategi for at se, om elevernes faglige udvikling går den rigtige vej. Ifølge Undervisningsministeriet bliver testresultater og gennemførelsesprocenter grundigt analyseret, og lederne af de 73 skoledistrikter i provinsen har stor fokus på resultater og deler deres viden med skolerne.

Som noget nyt bliver skoledistrikternes resultater offentliggjort fra ministeriets side, men ministeriet vil dog ikke vise de enkelte skolers resultater offentligt.

Ifølge OSSTF bliver offentligheden dog alligevel bevidst om skolernes resultater. Den uafhængige borgerlige tænketank Fraser Institute samler resultater ind og laver rankings mellem skolerne, som medierne viser og skriver om.

Ifølge OSSTF er der ligefrem ejendomsmæglere, der bruger skolernes resultater til at reklamere for at købe bolig i bestemte kvarterer.

”Politikernes initiativer er sympatiske, men der er en tendens til, at bestyrelser for skoledistrikter og skoler tager beslutninger baseret på ensidige data, som ikke siger meget om kvaliteten,” siger Rob Dubyk.

Test hjælper os med at hjælpe
Bill Hogarth er tidligere leder af York Region District School Board i skoledistriktet nordvest for Toronto og arbejder nu som selvstændig uddannelseskonsulent i hele Canada. Han afviser, at resultater og data generelt lægger et pres på lærere og skoler for at opnå bedre resultater. Hvis de gør, er det i hvert fald ikke bevidst, mener han.

”Data bliver ikke brugt til at overvåge lærere, kun til at støtte. Lærerne skal ikke være bange for at fejle – det er godt, hvis lærere vil tage chancer og udvikle undervisningen,” siger Bill Hogarth.

Som skoledistriktsleder var han glad for data.

”Ved hjælp af testresultater kunne vi identificere områder, hvor eleverne klarede sig dårligt – ofte på grund af deres familiebaggrund – og derefter kunne vi lave nye programmer og give økonomisk støtte, så vi kunne skabe mere lighed for disse elever,” siger han.

Ontarios skoler

• I Canada har hver enkelt provins en selvstændig skole- og uddannelsespolitik.
• Skolerne er fordelt i 73 skoledistrikter, som styres af en bestyrelse.
• Eleverne går i grundskole til og med 8. klasse. Fra 9. til 12. klasse går de i highschool.
• Antal elever i highschool: 662.000 (2014).

Ontario

Befolkning: 12 millioner
Areal: 1,07 millioner kvadratkilometer (25 gange større end Danmark)
Provinsens hovedstad: Toronto

Ontarios strategi kort fortalt

• I 2003 laver Ontario en ny reform af grundskolen og highschools. I samarbejde med blandt andet skoler, lærere og forældre bliver der vedtaget tre mål, som alle i provinsen skal arbejde efter.
• Regeringen investerer ekstra midler i skolerne, blandt andet i efteruddannelse til lærerne.
• Data om elevernes og skolernes præstationer bliver et centralt redskab. Det forventes, at der handles på dårlige præstationer. Ifølge regeringen handler det ikke om at straffe skoler, som klarer sig dårligt, men tværtimod om at støtte dem - også økonomisk.
 

Tema Ontario

En klar strategi, enkle og fælles mål og udbredt brug af data på skolerne. Den canadiske provins Ontario har skabt store fremskridt for eleverne over årene, men der lyder også kritik af det store fokus på resultater.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater