Artikel
Lærere kritiserer reform: Elever bliver udelukket fra talentkonkurrence
Egaa 2

Lærere kritiserer reform: Elever bliver udelukket fra talentkonkurrence

3.g’erne på htx kan fortsat deltage i Unge Forskere med deres store skriftlige opgave. Det kan stx-elever ikke. Det går ud over udviklingen af naturvidenskabelige talenter, mener lærere.

”Det er fuldstændigt tåbeligt og verdens største selvmål”.

Ordene kommer fra fysik- og matematiklærer på Egaa Gymnasium Pia Møller Jensen. I flere år har mange af skolens 3.g-elever deltaget i talentkonkurrencen Unge Forskere med deres studieretningsprojekt (SRP). Men den mulighed er nu væk. 

Pia Møller Jensen lægger ikke skjul på sin frustration.

”Det giver ingen mening. Unge Forskere er den største talentudviklingsmaskine, vi har. Med reglerne har Børne- og Undervisningsministeriet savet benene over på udviklingen af naturvidenskabelige talenter i Danmark,” siger hun.

Hendes kollega Jesper Melchjorsen, der underviser i biologi, kemi og bioteknologi, er lige så hård i sin kritik.

”Det er himmelråbende vanvittigt, at man har afskåret de mest engagerede og talentfulde elever, der rent faktisk vil noget med science, fra at deltage,” siger Jesper Melchjorsen.

Unge Forskere er landets største naturvidenskabelige talentkonkurrence, der finder sted hvert år. Her får elever fra grundskolen og ungdomsuddannelserne mulighed for at arbejde med et naturfagligt projekt, de brænder for.

Må ikke få vejledning
Gymnasiereformen fra 2017 har rykket SRP på stx fra december til perioden fra 1. marts til 15. april, og der er indført en mundtlig prøve i maj/juni.

Semifinaler og finale i Unge Forskere finder sted i marts/april. De elever, der når hertil, får deres projekt bedømt af en fagjury, der blandt andet består af forskere, iværksættere og erhvervsfolk.

Men ifølge SRP-læreplanen må eleverne ikke modtage vejledning i perioden fra afleveringen af deres store skriftlige opgave til den mundtlige prøve. Og derfor kan 3.g’erne på stx ikke længere deltage i Unge Forskere med deres SRP, lyder det fra Børne- og Undervisningsministeriet. 

3.g’erne på htx kan derimod godt deltage med deres store skriftlige opgave, studieområdeprojektet (SOP). De skal nemlig aflevere det i december og til eksamen i januar. 

Med reglerne har Børne- og Undervisningsministeriet savet benene over på udviklingen af naturvidenskabelige talenter i Danmark.

Pia Møller Jensen, lærer
Egaa Gymnasium

På Egaa Gymnasium har Unge Forskere i flere år været et fast element i den måde, man arbejder med innovation, problemorienteret undervisning og naturvidenskab på i alle klasser. Men med reformændringen er det nu kun elever i 1.g og 2.g, der deltager. De to lærere ville ønske, at man placerede SRP på samme tidspunkt som SOP på htx. 

”Det er selvfølgelig også fint at arbejde med 1.g’erne og 2.g’erne, men de når slet ikke derhen, hvor 3.g’erne gør. Det er jo i 3.g, eleverne virkelig kan noget. De fleste blev helt opslugt af deres projekt, og vi har set mange fortsætte på en videregående uddannelse inden for det område, de havde beskæftiget sig med,” fortæller Pia Møller Jensen.

”Alle efterlyser innovative SRP-opgaver. Her fik man elever, der virkelig kastede sig ud i noget nyt og satsede. Nu har man sat nogle rammer, der kvæler det hele,” siger Jesper Melchjorsen.

Urealistisk for de fleste
De to Egaa-lærere er ikke alene med deres kritik. Gymnasieskolen.dk har talt med flere lærere, der er ærgerlige over situationen. En af dem er Astrid Frøhlich Staanum, der underviser i fysik og matematik og er talentvejleder på Risskov Gymnasium.

”Det er brandærgerligt, at 3.g’erne ikke længere kan deltage med deres SRP. Konkurrencen er en fantastisk oplevelse for eleverne, som de virkelig vokser af,” siger Astrid Frøhlich Staanum.

Unge Forskere bliver en meget ulige konkurrence fremover, påpeger hun.

”Det siger sig selv, at htx’ernes 3.g’ere er længere fremme end 1.g’erne og 2.g’erne fra stx,” siger Astrid Frøhlich Staanum.

Hun ved godt, at 3.g’erne på stx stadig kan deltage i Unge Forskere – hvis det altså er med en anden opgave end deres SRP. Men det er ikke realistisk for flertallet, påpeger hun. 

”Man kan lade dygtige elever arbejde med et talentprojekt i efteråret, inden SRP-processen starter. Sidste år havde vi tre elever med i konkurrencen på den måde. Men det kræver mere arbejde og elever med et stort overskud,” siger Astrid Frøhlich Staanum. 

En anden mulighed er, at eleverne laver SRP og desuden et projekt til Unge Forskere inden for det samme område.

”Men så er der risiko for, at de genbruger afsnit, og det er ikke tilladt. I år havde jeg en 3.g-elev, der undlod at deltage i Unge Forskere, fordi hun netop var bekymret for overlap og prioriterede sin SRP højest,” fortæller Astrid Frøhlich Staanum.

I læreplanen for SRP står der, at det ”skal sikres, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet.”

Det er en uhensigtsmæssig stram tolkning af SRP-læreplanen.

Jon Gaarsmand, formand
Fysiklærerforeningen

Også i flere faglige foreninger ærgrer man sig. 

”Det er ærgerligt, at det er blevet mere besværligt at deltage for 3.g’erne på stx. Nu er det kun elever med et særligt overskud, der vil overveje det,” siger Jon Gaarsmand, der er formand for Fysiklærerforeningen. 

Han mener, at der er tale om en ”uhensigtsmæssig stram tolkning af SRP-læreplanen”. I den står der faktisk blot, at ”vejlederne” ikke må kommentere studieretningsprojektets skriftlige produkt eller vejlede den enkelte elev i det tilknyttede faglige område. 

Fald i deltagere
Det er det nationale naturfagscenter Astra, der står bag Unge Forskere. Direktør Mikkel Bohm forstår godt lærernes frustrationer. Han er selv ærgerlig over situationen og har været i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet om problemet.

”Det siger sig selv, at ganske få vil have overskud til at deltage i Unge Forskere, samtidig med at de skriver SRP,” siger Mikkel Bohm.

Hidtil har det primært været 3.g’ere, der har deltaget i Unge Forskere – og typisk brugt deres SRP som grundlag for det projekt, de har sendt ind til konkurrencen. Kun på enkelte gymnasier har 1.g’ere og 2.g’ere deltaget, fortæller Mikkel Bohm.

Den nye situation har allerede sænket deltagerantallet markant. I 2018 og 2019 var antallet af indsendte projekter henholdsvis 180 og 176. I 2020, hvor reformændringerne gjaldt for første gang, faldt tallet til 49. I år var der sendt 120 projekter ind, men hele 56 af dem kom fra 1.g’ere og 2.g’ere på Egaa Gymnasium. 

Mikkel Bohm er bekymret for niveauet i konkurrencen, når deltagerprofilen er en anden.

”Når samfundet skriger på, at vi bliver så dygtige som muligt inden for STEM-området, er det da brandærgerligt, at dygtige 3.g’ere ikke har mulighed for at deltage i konkurrencen. Stort set alle har kontakt med forskere, når de laver deres projekt, så konkurrencen bygger i den grad bro til de videregående uddannelser,” siger han.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ønsker hverken at kommentere kritikken eller forholde sig til forslaget om at rykke SRP. 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater