Artikel
Lærere: God undervisning skal give mere i løn
Greve Gymnasium 11 undervisning

Lærere: God undervisning skal give mere i løn

Lærere på erhvervsgymnasier vil arbejde for, at den gode undervisning udløser mere i lokalløn. Nu vil de definere, hvad god undervisning er.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Alle de lærere, som dag ud og dag ind leverer god undervisning, har fortjent at få mere i lokalløn.

Det mener lærerne på erhvervsgymnasierne. Men det er bestemt ikke altid, at deres ledere er enige.

Lærerne på erhvervsgymnasierne har længe sakket bagud, når det handler om at få uddelt lokalløn. Lokallønnen udgør kun seks procent af den samlede løn på erhvervsgymnasierne, mens den for stx-lærerne udgør ti procent af den samlede løn.

Den gode undervisning
Erhvervsgymnasiernes områdebestyrelse i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) vil nu udarbejde et stykke papir med definitioner på, hvad den gode undervisning er. Papiret skal være med til at skabe dialog ude på skolerne om kvalitet i undervisningen og koble det til flere lønkroner i lærernes lommer.

“Vi skal sætte fokus på, at kerneydelsen på en skole er undervisning, og kvaliteten i undervisningen skal selvfølgelig bruges som argument for at udløse mere i lokalløn,” siger Knud Larsen, som er formand for områdebestyrelsen i GL.

Ved overenskomsten i 2015 blev det aftalt, at der skal mere gang i uddelingen af lokallønnen på erhvervsgymnasierne. I aftalen hedder det blandt andet, at man skal bruge den lokale løndannelse til at motivere, anerkende og belønne den gode undervisning.

Uddeling af lokalløn har dog ikke rykket sig nævneværdigt siden.

Udfordringen er blandt andet at finde en model ude på skolerne, som både lærere og ledere kan se fornuften og rimeligheden i.

Nej til målinger
Gymnasieskolen.dk skrev for nylig, at en skole har forsøgt at bruge elevevalueringer som en del af kriterierne for at uddele lokalløn.

Læs: Lærere får løntillæg på baggrund af elevevalueringer

Knud Larsen understreger dog, at erhvervsgymnasielærerne ikke ønsker at gå den vej.

“Vi skal ikke bruge karakterer, frafaldsprocenter, elevevalueringer og andre målinger til at give lokalløn. Det kan have meget uheldige bivirkninger, hvor der for eksempel går inflation i karaktererne,” siger Knud Larsen.

I stedet mener han, at der på den enkelte skole skal være en dialog mellem ledelse og lærere om, hvad kvalitet i undervisningen er, så det kan kobles til lokallønnen.

Tanken er, at ledelsen og lærerne i løbet af året har en dialog om undervisningen – det kan både ske til  formelle lønsamtaler eller mere uformelle samtaler om undervisningen. Læreren kan også skriftligt argumentere for, hvorfor han skal have et løntillæg, foreslår Knud Larsen.

God undervisning er mange ting
Han nævner, at det på forskellige typer skoler og fra fag til fag kan variere, hvad der kendetegner god undervisning. Men det er vigtigt, at det på den enkelte skole er tydeligt og gennemsigtigt for alle lærere, hvilke kriterier som kan være med til at udløse lokalløn. Og så skal der også være en bred vifte af kriterier for, hvad kvalitet er – en lærer er måske god til at skabe et godt samarbejde i klasserummet, en anden laver fremragende feedback og en tredje god kollegial sparring.

“Der skal være lønperspektiver for alle lærere, og det skal være tydeligt for enhver, hvorfor kollegerne får et løntillæg,” siger Knud Larsen.

Nej til konkurrence
Formand for GL’s overenskomstudvalg Tomas Kepler mener også, det er vigtigt, at der bliver uddelt mere i lokalløn på erhvervsgymnasierne – og for den sags skyld også på de almene gymnasier.

Han mener, det er fornuftigt at se på kvaliteten i undervisningen som et parameter for uddeling af lokalløn. Men han ønsker ikke at skabe et system, hvor lærerne skal konkurrere mod hinanden for at få mere i løn.

“Jeg tror ikke, vores medlemmer ønsker at blive konkurrenceudsat på løn. Lokalløn kan godt bruges til at fremme den gode undervisning, men det skal ikke være ved, at lederne sætter enkelte lærere på en piedestal, som så belønnes med lokalløn,” siger Tomas Kepler.

Han mener, skolerne skal lave en model for lokalløn, som er gennemskuelig, og som giver alle lærere “adkomst” til at få lokalløn.

Samtidig understreger Tomas Kepler også, at det er tillidsrepræsentanten, som har retten til at forhandle lønnen på skolerne for den enkelte lærer, og at en lokallønsaftale med belønning af god undervisning skal accepteres af lærerne på den enkelte skole.

Lokalløn

Lokalløn forhandles lokalt og gives individuelt til den enkelte lærer.

Derudover er der trinløn, som er anciennitetsbestemt, og de centralt aftalte tillæg.

Den lokale løn udgør cirka 10 procent af den samlede løn på stx og seks procent på erhvervsgymnasierne.
 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater