Artikel
Lærere: Drabet i Frankrig må ikke ændre vores undervisning
20201021-112648-1-1920x1280we

Lærere: Drabet i Frankrig må ikke ændre vores undervisning

Debatten om ytringsfrihed er rykket ind på lærerværelserne efter drabet på en lærer i Frankrig. Lærere skal bruge Muhammedtegninger i undervisningen, hvis det er relevant, siger faglige foreninger og GL’s formand.

Nina Bundgaard Trier blev forskrækket, da hun hørte om den franske lærer, som blev brutalt myrdet på åben gade i fredags. Han mistede angiveligt livet, fordi han havde vist billeder af profeten Muhammed i sin undervisning.

“Jeg skal netop i gang med et projekt om ytringsfrihed, og efter hvad der er sket i Frankrig, er det mere relevant end nogensinde. Jeg er ikke bange eller føler mig truet, men det har da sat nogle tanker i gang om, hvorvidt jeg i dette forløb vil vise Muhammed-tegningerne,” siger Nina Bundgaard Trier, som er formand for Foreningen af historielærere ved handelsgymnasiet.

Den 47-årig lærer Samuel Paty fik skåret hovedet af af en ung mand, og sagen har rystet Frankrig. Læreren havde vist billeder af profeten Muhammed i sin undervisning og havde modtaget trusler.

Jeg er ikke bange eller føler mig truet, men det har da sat nogle tanker i gang.

Nina Bundgaard Trier, formand 
Foreningen af historielærere ved handelsgymnasiet

Efterfølgende er der ifølge flere medier blevet skrevet truende kommentarer til en dansk lektor på en professionshøjskole, efter hun på Facebook havde skrevet, at hun også ville bringe Muhammed-tegningerne i sin undervisning. Facebookopslaget er siden blevet fjernet.

Nina Bundgaard Trier fortæller, at hun som historiker vil have det meget svært med ikke at kunne vise eksempler på materiale, der har været genstand for debat om censur, hvis hun mener, at det er relevant for undervisningen.

“Vi læser for eksempel også uddrag af Mein Kampf i undervisningen, hvis jeg mener, det er vigtigt, at eleverne skal stifte bekendtskab med de tanker,” siger hun.

Hun kender ingen lærere, som er blevet truet eller har følt sig truet i forbindelse med undervisning.

“Det, håber jeg, aldrig sker,” siger hun.

Vil ikke udfordre skæbnen
Drabet i Frankrig kan tilsyneladende også have påvirket læreres lyst til at ytre sig om brugen af Muhammedtegninger.

Gymnasieskolen.dk har i forbindelse med research til denne artikel talt med en lærer, som fortæller, at vedkommende snart vil bruge Muhammed-tegningerne i undervisningen. Men vedkommende ønsker ikke at blive citeret til denne artikel. 

“Jeg har ikke lyst til at udfordre skæbnen,” siger vedkommende.

Vi må ikke udøve selvcensur  
Det er helt afgørende, at ingen undervisere i Danmark må være bange for at gå på arbejde eller føle sig truet på grund af deres undervisning, mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Tomas Kepler. 

“På den måde er drabet i Frankrig tragisk på flere måder, da det kan sprede sig som ringe i vandet og måske betyde, at nogle undervisere vil udøve selvcensur, eller at enkelte lærere måske ligefrem vil være bange for, hvad de siger i undervisningen. Og sådan må det aldrig blive,” siger Tomas Kepler.

Det er helt afgørende, at lærere frit kan bruge og vise alle materialer uden at være bange.

Tomas Kepler, formand
GL

Han vil ikke blande sig i lærernes undervisning.

“Men det er helt afgørende, at lærere frit kan bruge og vise alle materialer uden at være bange. Gymnasiet handler om at oplyse og udfordre og undersøge ting på en videnskabelig måde,” siger Tomas Kepler.

Han har talt med lærere, som har brugt og fortsat vil bruge Muhammed-tegningerne i undervisningen, hvis det er relevant. Og han ved også, at andre lærere ikke vil bruge tegningerne.

“For det første er der mange, som ikke mener, de er relevante for deres undervisning i det hele taget – og vi har jo heldigvis ikke kanonstyret undervisning. Derudover er der også nogle lærere, som mener, at det i nogle situationer ikke vil bidrage med noget godt i almendannelsen og relationsarbejdet til eleverne at vise Muhammed-tegningerne,” siger Tomas Kepler.

Han mener ikke, det er selvcensur, at man ud fra en pædagogisk overvejelse i den konkrete situation vælger ikke at vise tegningerne.

“Almen og demokratisk dannelse handler blandt andet om at lære at optræde hensigtsmæssigt overfor hinanden. Som undervisere skal vi i hver enkelt situation overveje, hvilke virkemidler vi bruger og hvorfor,” siger han.

Han mener ikke, at det skal være det eneste styrende princip, om eleverne bliver krænkede af ord eller billeder, når lærere planlægger undervisningen.

“Det ligger også i vores virke, at vi skal rokke ved elevernes verdensbilleder og forforståelser, men det kan i nogle tilfælde være sårbart og vække stærke følelser hos nogle elever. Det er derfor også et blandt flere parametre, vi må forholde os til, når vi opstiller vores mål for undervisningen,” siger Tomas Kepler.

Han mener, at det i princippet gælder i alle mulige sammenhænge, hvor undervisere arbejder med temaer og materialer, som kan opleves som følsomme. 

“Det gælder langt fra kun for Muhammed-tegningerne,” siger Tomas Kepler. 

Han opfordrer til, at regeringen og myndigheder tager det meget alvorligt, at danske undervisere også fremover kan føle sig trygge på deres arbejde.

“Derudover er det også vigtigt, at ledelserne i samarbejde med de tillidsvalgte lærere på skolerne sørger for, at der er et beredskab, hvis en lærer bliver truet, og at man får drøftet med lærerne, hvordan sådanne situationer håndteres. Den enkelte lærer må ikke stå alene,” siger Tomas Kepler.

Risikoen er, at det  bliver et usagligt skænderi for og imod at vise tegningerne.

Linda Bettina Petersen, formand
Foreningen af lærere i samfundsfag

Meget andet er relevant 
Formand for ​​Foreningen af lærere i samfundsfag (​FALS) Linda Bettina Petersen har ikke vist Muhammed-tegningerne i sin undervisning i de senere år.

“Jeg ville aldrig tøve med at vise dem, hvis det giver mening, og jeg har også inddraget dem i min undervisning tidligere. Men i samfundsfag er der mange andre ting, som er mere relevante og aktuelle at tage op for eksempel forholdet til Rusland og Islamisk Stat, når vi taler international politik,” siger Linda Bettina Petersen, som underviser på Rosborg Gymnasium i Vejle, hvor der også er flere muslimer blandt eleverne.

Hun mener, det er vigtigt, at tage debatten om ytringsfrihed i det hele taget, men hun håber ikke, at drabet i Frankrig skal føre til en diskussion, der kun handler om Muhammed-tegningerne.

“Det første jeg tænkte, ud over at det er tragisk, var, åh nej, nu skal vi igen diskutere Muhammed-tegningerne. Risikoen er, at det  bliver et usagligt skænderi for og imod at vise tegningerne,” siger Linda Bettina Petersen.

Hun blev påvirket over drabet på den franske lærer, men er ikke blevet mere bange som underviser.

“Det er tragisk, hvad der er sket. Men jeg tvivler på, at der er ret mange lærere i Danmark, som går rundt og er bange,” siger Linda Bettina Petersen.

Jeg håber, at alle stadig vil lave den undervisning, de synes er relevant.

Thomas Thomsen, formand
Religionslærerforeni​ngen for gymnasiet og hf

Lav den relevante undervisning
Thomas Thomsen er formand for Religionslærerforeni​ngen for gymnasiet og hf.

Han mener, det er frygteligt, hvad der er er sket i Frankrig, men det påvirker ikke hans syn på, hvad man som lærer kan bruge i sin undervisning.

“Jeg kan ikke afvise, at sagen vil betyde, at nogle lærere vil udøve selvcensur eller være utrygge. Jeg håber, at alle stadig vil lave den undervisning, de synes, er relevant,” siger Thomas Thomsen.

Han har selv brugt Muhammed-tegningerne for nogle år siden, men i de senere år har der ifølge ham været langt flere relevante emner at tage op i religionsundervisningen. 

Han fortæller, at religionslærerne også har en Facebook-gruppe, hvor man har drøftet om tegningerne i forbindelse med drabet på læreren i Frankrig. 

“Holdningen er, at man inddrager tegningerne, hvis det er fagligt relevant, men at de fleste ikke synes, at det nødvendigvis er det. Ingen lærere giver på Facebook udtryk for, at de udøver selvcensur,” siger Thomas Thomsen.

Rundspørge: Lærere bekymrede
DR har netop lavet en rundspørge, som viser, at der blandt gymnasielærere er en bekymring for egen sikkerhed ved at vise Muhammed-tegninger i undervisningen.

16 procent af samfundsfagslærerne svarer, at de i høj grad eller i nogen grad vil være bekymrede for egen sikkerhed ved at vise tegninger af profeten Muhammed i undervisningen. 28 procent vil i mindre grad være bekymrede, og cirka halvdelen vil slet ikke være bekymrede.

277 samfundsfagslærere har deltaget i undersøgelsen. Læs artiklen på dr.dk 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater