Artikel
LA: De svage og utilpassede elever sætter forkert dagsorden om gymnasierne
Henrik-Dahl,beskåret web2

LA: De svage og utilpassede elever sætter forkert dagsorden om gymnasierne

Fagligheden skal styrkes, og færre elever skal på gymnasiet, mener Liberal Alliances ordfører Henrik Dahl. Partiet foreslår effektiviseringer af den offentlige sektor frem til 2030.

Står det til Liberal Alliance, kan der godt spares endnu mere på gymnasier og ungdomsuddannelser i de kommende år.

På spørgsmålet om, hvad der skal ske med omprioriteringsbidraget på uddannelse, siger partiets undervisningsordfører Henrik Dahl, at det skal fortsætte frem til 2030, men dog kun med én procent om året fra 2022.

Partiet ønsker også at styrke fagligheden i gymnasiet, og det skal blandt andet ske ved, at der kommer færre fagligt svage elever ind på gymnasiet.

Men først skal det handle om nedskæringer eller produktivitetsforbedringer, som det hedder i Liberal Alliances 2030-plan.

Der er er blevet færre lærere, og mange lærere har mindre tid til at forberede deres undervisning. Går omprioriteringsbidraget ikke ud over kvaliteten?

“Jeg ved ikke, om det går ud over kvaliteten, eller om man bare har sat produktiviteten op. Det er ikke sådan, at kvalitet og penge er det samme, eller at kvalitet og tid er det samme. Det er der ingen uden for den offentlige sektor, som tror på.”

Undskyld, men hvad sker der? Hvorfor er det ikke de ambitiøse studenter, som sætter dagsordenen?

Henrik Dahl, undervisningsordfører
Liberal Alliance

Du anerkender ikke, at det har konsekvenser at skære ned på uddannelse?

“Nej, ikke uden videre. Der er også noget, som hedder at levere unødvendig kvalitet. I gamle dage før jeg var politiker, var jeg konsulent, og der afleverede vi alle vores kunderapporter på heksameter (græsk versemål red). Det, kan man sige, var enormt flot, men spørgsmålet er, om det var noget, kunderne efterspurgte.”

Hvad er unødvendig kvalitet i gymnasiet?

“Det er at overundervise – at undervise ud over det, som er fagenes mål.”  

Kan godt effektivisere
Liberal Alliance mener, at der er penge at hente ved at effektivisere den offentlige sektor.

“I den offentlige sektor er der generelt et effektiviseringspotentiale på 10 procent, hvilket også produktivitetskommissionen i sin tid fastslog,” siger Henrik Dahl.

Produktivitetskommisionen lavede ganske rigtigt en rapport i 2013, som pegede på, at der var et potentiale for produktivitetsforbedring i den offentlige sektor på mindst 10 procent. Men kommisionen pegede også på, at det var svært at indfri. 

Vi skal gøre noget ved undermineringen af 2. fremmedsprog i gymnasierne.

Henrik Dahl, undervisningsordfører
Liberal Alliance

Hvad er jeres vision for unge og ungdomsuddannelser?

“At så mange unge som muligt får en uddannelse og ender på den rette hylde. Og så skal vi have hævet fagligheden på stx, og derfor må det gerne blive sværere at komme i gymnasiet. Jeg synes, det er et vink med en vognstang, når Københavns Universitet siger, at de ikke vil have studenter med et gennemsnit på under 6.”

Gymnasiernes opgave er vel heller ikke kun at skabe studenter, som skal på universitetet?

“Nej, men hvis der kommer for mange elever på stx, så er det de dårligste elever, som sætter dagsordenen. Der har været en bekymrende tendens til i de senere år, at en svag og utilpasset gruppe studenter sætter en dagsorden om, at det er for hårdt at gå i gymnasiet, og det er for dårligt, man ikke må komme for sent. Undskyld, men hvad sker der? Hvorfor er det ikke de ambitiøse studenter, som sætter dagsordenen?”, siger Henrik Dahl, som peger på, at han vil have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, fordi der er en “kæmpe efterspørgsel efter unge med en faglært uddannelse.”

Flere skal vælge fremmedsprog
Er der noget, som I mener, der bør laves om ved gymnasiereformen?

“Jeg synes, vi skal gøre noget ved undermineringen af 2. fremmedsprog i gymnasierne, som har fundet sted siden reformen i 2005. Det er bekymrende, at så få vil have tysk på højt niveau.”

Henrik Dahl mener, der bør gøres flere ting for at få eleverne til at vælge 2. fremmedsprog på højt niveau. Han peger på en model, hvor det bliver sværere at slippe for faget på samme måde som med matematik B, der efter reformen næsten er blevet obligatorisk i gymnasiet.

Vil I gøre noget for at sikre de små skoler i landdistrikterne, som får færre elever i de kommende år?

“Det er vigtigt, at vi har en struktur med uddannelse i hele landet, og det skal vi værne om. Derfor har vi også regler om kapacitetsloft, så store gymnasier i Esbjerg ikke bare kan hive gymnasieelever fra Vejen og Ribe. Vi skal også gøre noget for at opmuntre institutionerne for selv at gøre noget for at sikre deres situation, som for eksempel i Ribe, hvor gymnasiet og handelsgymnasiet er fusioneret.”

Hvad er det vigtigste for Liberal Alliance i næste valgperiode i forhold til gymnasiale uddannelser?

“Det er at fortsætte kampen for faglig dannelse og faglighed, og at vi har gymnasier, der står respekt om, og som har tydelige værdier, som præger eleverne.”

 

Hvad mener partierne?

Gymnasieskolen.dk vil i løbet af valgkampen bringe interview med ordførere fra alle partierne om deres politik om gymnasier og ungdomsuddannelser. 

Du kan også læse kortere uddrag af politikernes svar og mere om valgets bedtydning for gymnasierne i det nye nummer af Gymnasieskolen, der udkom den 20. maj.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater