Artikel
Kritik af Merete Riisagers nye råd om faglighed
Mereter Riisager spejlvendt

Kritik af Merete Riisagers nye råd om faglighed

Et råd om faglighed i gymnasiet bør repræsentere sektoren bredt. Det mener kritikere om undervisningsministerens nye råd om faglighed, som hun personligt udpeger.

Et nyt råd skal rådgive undervisningsminister Merete Riisager (LA) om faglighed i gymnasiet. Medlemmerne af rådet er personligt udpeget af undervisningsministeren.

Kritikere peger dog på, at der er fare for, at et råd, hvor medlemmerne er personligt udpeget af undervisningsministeren, i højere grad vil bekræfte ministeren i hendes eget syn på faglighed frem for at få et bredere syn på faglighed i gymnasiet.

Jeg kan godt være bekymret for, at det bliver en snæver opfattelse af faglighed, som kommer frem i rådet.

Annette Nordstrøm Hansen, formand
GL

Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Annette Nordstrøm Hansen kritiserer, at undervisningsministeren “håndplukker” medlemmer, som skal rådgive ministeren om faglighed i gymnasiet.

“Jeg kan godt være bekymret for, at det bliver en snæver opfattelse af faglighed, som kommer frem i rådet. Når ministeren egenhændigt peger medlemmerne ud, så er det ikke lærersynspunkter i bred forstand, hun får, men nogle bestemte læreres synspunkter,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun havde gerne set, at Undervisningsministeriet havde spurgt GL og de faglige foreninger om at udpege repræsentanter, som kunne komme med organisationernes synspunkter på faglighed.

Repræsenterer ikke GL
Der er udpeget fem gymnasielærere til rådet, og to af dem er også medlem af GL’s hovedbestyrelse.

Annette Nordstrøm Hansen understreger, at de ikke repræsenterer GL i rådet, og at GL ikke har fået henvendelser om rådet fra Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeren har netop sat en ekspertundersøgelse af fagligheden i gymnasiet i gang.

I kommissoriet for Rådet for faglighed i de gymnasiale uddannelser står der, at rådet skal følge undersøgelsen af fagligheden af gymnasiet og tage afsæt i dens resultater.

Annette Nordstrøm Hansen er bekymret for, at forskningsresultaterne på den måde bliver tolket og udlagt ud fra et bestemt faglighedssyn i stedet for, at der bliver set på undersøgelsen med et bredere faglighedssyn.

Jeg kan godt være bekymret for, at det bliver en snæver opfattelse af faglighed, som kommer frem i rådet.

Annette Lind, undervisningsordfører
Socialdemokratiet

Får de svar, du selv vil høre
Socialdemokratiets undervisningsordfører Annette Lind anerkender, at undervisningsministeren har ret til at sammensætte råd og ekspertgrupper efter sin egen smag.

“Hvis du vil have de svar, du selv ønsker at høre, så må du gerne lave dit eget råd. Men hvis du vil have et reelt billede af virkeligheden, så skal du sammensætte en gruppe, som repræsenterer sektoren bredere,” siger Annette Lind.

Hun er betænkelig ved rådets rolle i forhold til den nye undersøgelse om faglighed i gymnasiet

“Det er mærkeligt, at rådet skal tolke data fra en forskningsundersøgelse i stedet for at lade forskerne gøre det.

Dansklærerne: Skal være varsom
Formand for Dansklærerforeningen Birgitte Darger hæfter sig også ved, at rådet skal følge den kommende undersøgelse af fagligheden i gymnasiet med henblik på at kunne tage afsæt i dens resultater.

Birgitte Darger mener, man skal være varsom med at ville lave anvisninger på, hvordan den enkelte lærers konkrete undervisning bør foregå ud fra data indsamlet i store kvantitative undersøgelser. Hun hæfter sig ved, at ministeren selv håndplukker medlemmerne til et råd, som “skal tage afsæt i undersøgelsens resultater.”

“Det er problematisk, hvis den nye forskning om faglighed skal “oversættes” af et råd, som ministeren selv har udpeget, og som derefter skal komme med konkrete anbefalinger og anvisninger om, hvordan jeg som lærer i en konkret klassekontekst skal sikre fagligheden i gymnasiet,” siger Birgitte Darger.

Udfordring til reformtanken
Mikael Busch, som er gymnasielærer på Kolding Gymnasium, fik for nylig en mail fra Undervisningsministeriet med en forespørgsel, om han ville være medlem af Rådet for faglighed i de gymnasiale uddannelser.

Da rådet for nyligt blev offentliggjort, blev han præsenteret som medlem af GL’s hovedbestyrelse, hvilket han også er, men han understreger selv, at han ikke
repræsenterer GL i denne sammenhæng.

“Jeg repræsenterer mig selv, og jeg vil også understrege, at jeg ikke er ministerens forlængede arm,” siger Mikael Busch.

Han gætter på, at han er blevet udpeget, fordi han deltager i den offentlige debat om faglighed og i Weekendavisen har skrevet en kritisk kommentar om den første undersøgelse om faglighed i gymnasiet, som Undervisningsministeriet offentliggjorde i foråret.

“Jeg skrev kritisk om undersøgelsen, at den intenderede faglighed i gymnasiet ikke siger særlig meget om hverdagen i undervisningen og den reelle faglighed,”siger Mikael Busch.

Undersøgelsen skabte debat, da undervisningsminister Merete Riisager sagde, at hun mente undersøgelsen viste, at fordybelsen i fagene havde lidt, mens eksperterne bag undersøgelsen afviste den konklusion.

Mikael Busch kan godt følge kritikken af, at rådet ikke er sammensat, så det repræsenterer sektoren bredt. Omvendt mener han også, at det er fint, at der kommer et råd, som udfordrer “reformtankegangen” af gymnasiet, som han kalder den.

“Det er fint at få udfordret, at siden reformen i 2005 bliver der tænkt mere i kompetencer end i faglighed i gymnasiet,” siger Mikael Busch.

Vi har udpeget de her personer, fordi vi mener, de er dygtige.

Merete Riisager
Undervisningsminister

Ministeren: Dygtige medlemmer i rådet
Merete Riisager afviser kritikken af, at rådet ikke repræsenterer gymnasiesektoren bredt.

“Alle medlemmer i rådet er mennesker, som er optaget af faglighed . Vi har udpeget de her personer, fordi vi mener, de er dygtige.”

Er de udpeget, fordi de deler dit syn på faglighed?

“Jeg ved ikke, hvad du antyder. Medlemmerne er forskere og praktikere, som vil være dygtige til at løse en opgave,” siger Merete Riisager til gymnasieskolen.dk.

 

Medlemmer af rådet

Med gymnasiebaggrund:

  • Sigrid Jørgensen, Gymnasielærer i tysk og engelsk ved Bagsværd Gymnasium. (Medlem af GL's hovedbestyrelse, men repræsenterer ikke GL i rådet)
  • Mikael Busch, Gymnasielærer i fransk, mediefag og tysk ved Kolding Gymnasium. (Medlem af GL's hovedbestyrelse, men repræsenterer ikke GL i rådet)
  • Jesper Ruggaard Mebus, Gymnasielærer i biologi, bioteknologi og naturgeografi på Sct. Knuds Gymnasium.
  • Birgitte Merci Lund, Gymnasielærer og afdelingsleder, Vejle Tekniske Gymnasium, medlem af bestyrelsen i Fysiklærerforeningen.
  • Søren Dahl, Gymnasielærer i tysk og engelsk ved Roskilde Katedralskole.

Med forskerbaggrund:

  • Minik Rosing, Professor i geologi ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.
  • Lene Tanggaard, Professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet.

Øvrige:

  • Sten Clod Poulsen, Cand. psych., forfatter og pædagogisk konsulent Tidl. forsker ved Danmarks Pædagogiske Institut, Københavns Universitet og Danmarks Lærerhøjskole.
  • Christian Foldager, Cand.mag. i historie og samfundsfag Kommunikationsrådgiver hos Rostra Skribent ved Berlingske.
  • Uffe Gravers Pedersen, Fhv. vicerektor ved Europaskolerne, fhv. rektor v. Helsingør Gymnasium, fhv. undervisningsdirektør i Undervisningsministeriet.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater