Artikel
Konkurrencen er aflyst: Skoler på Sydfyn starter samarbejde
Sydfyn

Konkurrencen er aflyst: Skoler på Sydfyn starter samarbejde

Faaborg Gymnasium har aftalt at samarbejde med gymnasiet og erhvervsskolen i Svendborg frem for at konkurrere om eleverne.

Hvis vi skal sikre gode ungdomsuddannelser til alle unge på Sydfyn, så skal vi bruge kræfterne på at samarbejde i stedet for at konkurrere.

Det er groft sagt tanken bag et nyt samarbejde mellem de tre ungdomsuddannelser på Sydfyn – Faaborg Gymnasium, Svendborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole og -Gymnasier.

“Vi er udfordret af, at vi ikke har så mange elever, som vi havde for fem – syv år siden. Og i stedet for at bruge kræfter på at konkurrere om eleverne med større skoler, vil vi hellere samarbejde og udvikle gode uddannelsestilbud til de unge i Faaborg og på Sydfyn,” siger Jesper Hasager, som er vicerektor på Faaborg Gymnasium.

Med det her samarbejde vil vi gerne være med til at skabe fremtidens ungdomsuddannelser

Jesper Hasager, vicerektor
Faaborg Gymnasium

Faldende elevtal
I første omgang indleder de et analysearbejde, som skal vise fordele og ulemper ved et intensiveret samarbejde eller måske ligefrem en fusion.

“Vi har en fælles forpligtelse til, at der er et bredt udbud af uddannelser til alle unge på Sydfyn – og i alle egne af Danmark. Derfor går vi ind i samarbejdet,” siger Jesper Vildbrad, som er rektor på Svendborg Gymnasium.

Han lægger ikke skjul på, at det især er Faaborg, som er udfordret af faldende elevtal nu og i de kommende år, og i princippet kunne Svendborg Gymnasium passe sig selv uden at bekymre sig om fremtiden.

“Men bestyrelsen for Svendborg Gymnasium synes alligevel, det er vigtigt at tænke på alle unge på Sydfyn,” siger Jesper Vildbrad.

Fremtidens ungdomsuddannelser
Faaborg Gymnasium udbyder stx, og i år er 62 elever begyndt i 1. g. Det lave antal elever betyder også, at de står med tomme lokaler på skolen. Jesper Hasager peger samtidig på, at unge i Faaborg ikke kan tage en erhvervsuddannelse i byen.

“For mange unge i Faaborg er stx ikke det mest naturlige valg. Vi mener derfor, der er et potentiale for at samarbejde med erhvervsskolen om at udbyde erhvervsuddannelser i Faaborg,” siger Jesper Hasager, som understreger, at skolen på trods af en anstrengt økonomi ikke er i fare for at lukke.

“Vi er her også om 10 år, men vi kunne godt tænke os at være noget mere end i dag. Med det her samarbejde vil vi gerne være med til at skabe fremtidens ungdomsuddannelser, og jeg håber, politikere på Christiansborg vil se på Sydfyn, som et sted man går foran,” siger Jesper Hasager.

Fastholde flest mulige unge
Da analysearbejdet for samarbejdet mellem de tre uddannelsesinstitutioner først nu skal i gang, vil han ikke gå i detaljer med sine tanker om fremtidens uddannelser. Men han håber på, at der kan skabes tilbud, som sikrer alle unge i Sydfyn en ungdomsuddannelse.

“Vi skal tænke i, hvordan vi kan fastholde flest muligt unge – det kunne for eksempel være med fælles forløb mellem skolerne. Hvis en elev begynder i gymnasiet, men ønsker at hoppe til en erhvervsuddannelse, så ville det være godt, hvis eleven kunne fortsætte på en ny uddannelse med det samme,” siger Jesper Hasager.

Jesper Vildbrad, rektor på Svendborg Gymnasium, fortæller, at det er alt for tidligt at sige, om analysearbejdet vil vise, om en fusion er en fordel. Han peger på, at som lovgivningen er nu, så mister gymnasierne ét grundtilskud, hvis de fusionerer. Den slags overvejelser skal også med i analysen.

“Vi skal give os god tid, og en eventuel fusion skal først være i skoleåret 2020-21,” siger Jesper Vildbrad.

Hvis vi skal gå ind i det her, så skal det være, fordi det er en fordel for de unge på Sydfyn.

Jannie Lene Wilsted, tillidsrepræsentant
Svendborg Gymnasium

Ikke på grund af økonomien
Tillidsrepræsentant på Svendborg Gymnasium Jannie Lene Wilsted mener, at fordele og ulemper ved et udvidet samarbejde eller en fusion skal undersøges meget grundigt.

“Hvis man bare laver en fusion med en fælles ledelse, og alt kører videre, som det plejer, så bliver det nok ikke godt. En fusion skal ikke være af økonomiske årsager,” siger Jannie Lene Wilsted.

Hun peger på, at der trods alt er stor geografisk afstand mellem Svendborg og Faaborg, og derfor kan det blive svært at skabe en “vi-følelse”. Samtidig er der også kulturforskelle mellem et gymnasium og en erhvervsskole, påpeger Jannie Lene Wilsted.

“Hvis vi skal gå ind i det her, så skal det være, fordi det er en fordel for de unge på Sydfyn, og at vi tænker nye tanker indholdsmæssigt,” siger Jannie Lene Wilsted.

Fælles administration
Allerede nu har Faaborg Gymnasium og Svendborg Gymnasium indledt et administrativt samarbejde, og fremover vil økonomi og en del af de administrative opgaver på Faaborg Gymnasium blive udført på Svendborg Gymnasium . Det giver en besparelse for Faaborg Gymnasium.  

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater