Artikel
It-værktøjer motiverer elever
elever tablet shutterstock

It-værktøjer motiverer elever

Podcast i sprogundervisningen får alle elever i spil, lyder erfaringerne fra Næstved Gymnasium og HF. Læringseffekten er dog mere uklar.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Næstved Gymnasium og HF arbejder bevidst med at bruge it-værktøjer i undervisningen.
I sprogfagene har lærerne blandt andet arbejdet med podcast og vodcast, der er digitale optagelser af lyd eller video. Det giver motiverede og selvbevidste elever.

Elever hører egne fejl
Spansklærer Lis Kildsig lader jævnligt eleverne indtale tekster eller dialoger på podcast eller vodcast. Hun mener, at værktøjerne er en god måde at få alle elever i spil og træne elevernes mundtlige kompetencer.
”Eleverne får mulighed for at træne udtale og høre egne fejl,” siger Lis Kildsig.

Fagligt standpunkt bliver klart
It-værktøjerne kan også bruges til at vurdere elevernes faglige niveau. Engelsklærer Hanne Egebjerg Johansen har eksempelvis brugt podcast til eksamenstræning i engelsk.
Eleverne får udleveret en eksamenstekst, de skal analysere og fortolke. De arbejder med analysen på et talepapir og indtaler den på podcast.
”Ved at høre sig selv finder eleverne ud af, hvor deres faglige niveau ligger. Nogle opdager, at de har en dårlig udtale eller et begrænset ordforråd. Det gør det nemmere for mig at sige, at de skal komme i gang. Og samtidig understøtter det min argumentation i karaktergivningen,” forklarer Hanne Egebjerg Johansen.

Høj motivation – større ejerskab 
Næstved Gymnasium og HF deltager i Aarhus Universitets forskningsprojektet om it i gymnasiet. Derfor har gymnasiet haft særlig fokus på, om brugen af it-værktøjer giver mere nærværende og motiverede elever.
”Eleverne får helt klart større ejerskabsfølelse ved at arbejde med de forskellige it-værktøjer. Det er tilfredsstillende for eleverne, at deres arbejde munder ud i et konkret produkt som eksempelvis en film”, siger Hanne Egebjerg Johansen, der ikke er i tvivl om motivationseffekten.

Uklar læringseffekt 
Begge lærere har til gengæld sværere ved at se, om brugen af eksempelvis pod- og vodcast har en egentlig læringseffekt til gavn for de svage elever, hvilket er et andet fokuspunkt i undersøgelsen.
"Vi ville især gerne vide, om it-værktøjerne hjalp elever fra gymnasiefremmede hjem, men det er tvivlsomt. Det kræver jo stadig faglige færdigheder at bruge værktøjerne," siger Lis Kildsig.

 

 

 

Kom nemt i gang med podcast og vodcast

  1. Lad ikke teknikken begrænse dig, allier dig med dine elever
  2. Lad eleverne optage med egne mobiltelefoner, tablets osv.
  3. Få kun lydfiler, du kan åbne i programmer som Windows Media Player, VLC eller iTunes
  4. Stil simple opgaver, der ikke kræver redigering

 

Tag skridtet videre end pod- og vodcast

Brug screencast, som er programmer, der kombinerer PowerPoint-fremlæggelser med podcast.
Screencast-o-matic 
Jing 

Tegneserieprogram, der kan illustrere tale og dialog fra lydfiler.
Filebuzz 

Database, der præsenterer forskellige accenter (til engelsk).  
The Speech Accent Archive
Kan bruges til at øve elevernes udtale og accent ved at lade dem indtale teksten på podcast og derefter sammenligne med databasen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater