Artikel
Hf-lærere: Projektforløb er en udfordring
VIA-HFdag-022 Mindre

Hf-lærere: Projektforløb er en udfordring

Projektforløb, der giver mening for hver enkelt elev, og undervisning, der lægger op til undervisningen på professionshøjskolerne. HF's nye tiltag med projektforløb stiller nye krav til lærere og skoler.

Man skal tænke ud af boksen, når man som lærer skal planlægge projektforløb på hf.
Det mener lærerne Marlene Hansen og Morten Kristian Pedersen, der i november tog hul på deres første projektdage på Aarhus HF og VUC.

“Vi er jo lærere  – ikke karrierevejledere – så det er superudfordrende at skulle skabe noget, som er relevant for hver enkelt kursist,” siger Morten Kristian Pedersen, der underviser i erhvervsøkonomi, engelsk og innovation.

I slutningen af november tog lærerne sammen med 2. hf-eleverne til projektdag på professionshøjskolen VIA University College Aarhus. Her fulgte eleverne hver en case som lærer, pædagog, softwareingeniør eller markedsføringsøkonom.

Programmering overraskede
Dagen inden besøget på VIA var det hf-lærerne, der stod for undervisningen. Matematiklærer Marlene Hansen valgte at bruge dagen til at undervise eleverne med fagpakken Science og sundhed i programmering.

“Det var lidt en udfordring, for undervisningen skulle meget gerne give mening og være en form for optakt til casen på VIA, men samtidig skulle eleverne ikke føle, at det var det samme, de skulle lave her på skolen og på VIA,” siger hun.

Hun sparrede en del med sine kolleger om, hvad undervisningen skulle indeholde.

“Jeg har lidt erfaring med programmering, så det var meget sjovt at give en forsmag på, hvad programmering er,” siger Marlene Hansen, der ikke tidligere har undervist i emnet.

Det virkede, som om eleverne fik lidt inspiration og nye tanker om programmering. 

Marlene Hansen, lærer
Aarhus HF og VUC

På VIA prøvede eleverne kræfter med at programmere ved hjælp af Legos EV3-robotter. Eleverne gav god feedback både på Marlene Hansens og VIA’s undervisning om programmering.

“Det virkede, som om eleverne fik lidt inspiration og nye tanker om programmering. Mange var vist overraskede over, at det faktisk var spændende, og at de kunne finde ud af det,” siger Marlene Hansen.

Imran var en af eleverne, der fulgte casen som softwareingeniør.

“Jeg har ikke før interesseret mig for programmering. Men det er faktisk spændende og ret sjovt,” siger Imran, der drømmer om at læse til bygningsingeniør. Men projektdagene åbnende hendes øjne for, at programmering også kunne være en spændende mulighed.

Imran(i midten) forsøger sammen med sin gruppe at programmere bilrobotten til at køre inden for nogle afmærkede streger.

Virksomhedsbesøg
Morten Kristian Pedersen havde ansvaret for elever, der har fagpakken Samfund og business. VIA havde planlagt en case med fokus på markedsføring, hvor de tog udgangspunkt i en konkret virksomheds arbejde med at styrke sin fremtidige position på det danske marked.

Morten Kristian Pedersen valgte at kontakte virksomheden og arrangerede, at eleverne besøgte virksomheden dagen før besøget på VIA.

“Jeg tænkte, at virksomhedsbesøget ville bidrage til, at eleverne kunne se, hvilke erhvervsøkonomiske udfordringer virksomheden har. Samtidig kunne besøget også give eleverne en indsigt i, hvilke karrieremuligheder virksomheden rummer, og hvilken type mennesker og kompetencer virksomheden finder interessant,” fortæller Morten Kristian Pedersen.

Virksomhedsbesøget faldt i god jord hos eleverne.

“Det var megacool at besøge virksomheden, for de var meget åbne og svarede ærligt på vores spørgsmål. De virkede også oprigtigt interesserede i at høre vores input,” siger Mads, der har fagpakken Samfund og business.

“Vi fik en meget fin og ærlig rundvisning, hvor fagligheden blev sat i spil. Jeg tror, eleverne forstod mange af de faglige ting, som direktøren fortalte om virksomheden,” siger Morten Kristian Pedersen.    

Ikke frit valg på alle uddannelser
Den tredje projektdag var eleverne tilbage til opsamling på skolen. Relevansen af den dag varierede fra elev til elev, fortæller Marlene Hansen.

“Eleverne skulle lave et skriftligt produkt. Jeg synes kun, at få grupper fik lavet noget godt,” siger hun.

Men det kan også skyldes, at det var VIA, eleverne besøgte, og ikke en anden uddannelsesinstitution, forklarer hun.

“Jeg tror, at det handler meget om, at eleverne ikke har frit valg på alle uddannelser, når de skal have projektdagene. Mange af vores elever vil for eksempel gerne på universitetet,” siger Marlene Hansen og tilføjer:

“Så kan den skriftlige øvelse med refleksioner måske føles lidt kunstig, når de ikke har været i nærheden af den uddannelse, som interesserer dem allermest.”

Eleverne kan have svært ved at se fidusen ved at bruge tre dage på det her.

Morten Kristian Pedersen, lærer
Aarhus HF og VUC

Morten Kristian Pedersen er enig.

“I forhold til det nye tiltag med projektforløb, så glemmer man lidt, at nogle af vores elever faktisk har en klar forestilling om deres fremtidige uddannelse. Eleverne kan have svært ved at se fidusen ved at bruge tre dage på det her,” siger han og uddyber:

“Projektdagene er jo på bekostning af den kontinuerlige undervisning.”

Alternativer til drømmestudiet
Men Morten Kristian Pedersen kan også se fordelene ved projektdagene.

“Mange unge har en karriereforestilling, men de har ofte ingen idé om, hvilket uddannelsesforløb der skal føre hen til deres karrieredrøm,” fortæller Morten Kristian Pedersen.

Han oplevede, at den sidste projektdag gav eleverne plads til selvrefleksion over uddannelsesmuligheder.

“Jeg tror, at nogle blev opmærksomme på, at der er alternativer til den karriereforestilling, som de havde i forvejen. De satsede benhårdt på én uddannelse, men her så de, at der også var andre muligheder, hvis det ikke lykkes at blive optaget på drømmestudiet,” siger han.

Begge lærere understreger, at praktik og projekt er en meget stor planlægningsmæssig udfordring for hele skolen og den enkelte lærer.

Se billedreportagen fra besøget på VIA University i Gymnasieskolen nummer 9 eller her

Undervisning i programmering

Det var lidt en udfordring, for undervisningen skulle meget gerne give mening og være en form for optakt til casen på VIA, men samtidig skulle eleverne ikke føle, at det var det samme, de skulle lave her på skolen og på VIA.

Marlene Hansen, underviser i matematik
Aarhus HF & VUC

Ikke karrierevejledere

Vi er jo lærere  - ikke karrierevejledere - så det er superudfordrende at skulle skabe noget, som er relevant for hver enkelt kursist.

Morten Kristian Pedersen, underviser i erhvervsøkonomi, engelsk og innovation.
Aarhus HF & VUC

Case: Softwareingeniør

I denne workshop vil eleverne lære om programmering ved at programmere Legos EV3 robotter. Til dette anvendes et simpelt grafisk programmeringssprog - udviklet af Lego selv.

Eleverne deles ind i mindre grupper og hjælper hinanden med at beskrive kort og præcist, hvordan deres Lego robot skal opføre sig.

Denne simple beskrivelse oversættes til noget Lego robotten kan forstå og vha. simple kommandoer kan Lego robotten bringes til f.eks. at køre uden om forhindringer, følge en væg, eller følge en lyskilde.

Workshoppen vil give eleverne et indblik i strukturen og betydningen af simple programmeringskonstruktioner og de vil få en fornemmelse af hvad en computer kan, og hvad den ikke kan.

Kilde: VIA University College

Case: Markedsføringsøkonom

Hvordan styrker Mp Denmark sin position på det danske marked?

Mp Denmark designer og producerer strømper og ønsker at være Danmarks førende udbyder af strømper. Efter at den økonomiske krise i 2012 ramte virksomheden, har den været under økonomisk pres. En ny ledelse har vendt virksomheden, der nu giver overskud og har vækst.

Casen fokuserer specifikt på, hvordan Mp Denmark kan styrke sin fremtidige position på det danske marked med fokus på børn i alderen 0-10 år. 

Kilde: VIA University College 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater