Artikel
Gymnasiet kan også være med til at redde verden
IMG_2603

Gymnasiet kan også være med til at redde verden

Odense Katedralskole arbejder med at implementere FN’s verdensmål i undervisningen. Det er vigtigt, at undervisningen kan meget mere end at forberede eleverne til eksamen, mener skolen.

Nadja Enggard Lausen tager mikrofonen og begynder at fortælle om Odense Katedralskoles arbejde med at implementere FN’s 17 verdensmål i undervisningen. Hun står på scenen i et propfyldt telt på Folkemødet på Bornholm.

Hun er kommet til klippeøen med skolens pædagogiske leder Poul Juul Christensen for at fortælle om skolens mission om, at alle elever og lærere kommer til at arbejde med FN’s verdensmål, som blandt andet er at skabe en bæredygtig udvikling og udrydde fattigdom.

De får begge klapsalver fra publikum i teltet.

Det er vigtigt at huske, at vi går i gymnasiet for at lære.

Nadja Enggard Lausen, elev
Odense Katedralskole

Før seancen om at integrere FN’s verdensmål i det danske uddannelsessystem, fortæller Nadja Enggard Lausen, at hun synes, 2.g har været et hårdt år med mange opgaver og lektier. Hun fortæller også, at mange af hendes kammerater har meget fokus på karakterer, og blandt andet derfor glæder hun sig over, at Odense Katedralskole er blevet en såkaldt Unesco verdensmålsskole med et globalt fokus.

“Der er meget fokus på karakterer i gymnasiet og på eksamen. Det er vigtigt at huske, at vi går i gymnasiet for at lære. Det er nemmere, når vi arbejder med noget virkeligt som FN’s verdensmål,” siger Nadja Enggard Lausen.

Poul Juul Christensen er enig.

“Gymnasiet handler også om dannelse og om at gøre eleverne bevidste om, at undervisningen også handler om andet end det, som foregår i klasselokalet. Det handler om at gøre eleverne globalt bevidste og også om solidaritet med resten af verden,” siger Poul Juul Christensen.

Flerfagligt arbejde med verdensmål
Med gymnasiereformen er AT blevet afskaffet. Men eleverne skal stadig arbejde tværfagligt. På Odense Katedralskole er det nu blevet besluttet, at eleverne skal lave et flerfagligt forløb i 2.g og 3.g med fokus på FN’s verdensmål. I 2.g bliver det med fokus på demokrati og i 3.g bæredygtighed og klima.

Men derudover er der rig mulighed for at inddrage FN’s verdensmål i resten af undervisningen.

Nadja Enggard Lausen, som har matematik A og fysik A, nævner, at man for eksempel i matematik og naturvidenskab både kan arbejde med økonomi og klima.

“Matematik bliver også mere spændende, når faget tager afsæt i virkeligheden. Det er godt at have fokus på, at vi skal lære noget, fordi det er relevant og ikke fordi, vi skal have karakterer for det,” siger hun.

Alle lærerne og en række elever blev præsenteret for og lærte om FN’s verdensmål på den seneste Operation Dagsværk-dag.

Poul Juul Christensen lagde også i sit oplæg på Folkemødet vægt på, at implementeringen af verdensmålene i undervisningen ikke er et projekt, som skal drives af nogle enkelte ildsjæle på skolen, men at alle er med. Der kan så være nogle lærere, som tager implementeringen af FN’s verdensmål mere til sig end andre. Men alle elever kommer til at arbejde med dem i både 2.g og 3.g.

“Det er dog også vigtigt, at det spirer nede fra, og derfor er eleverne også blevet inddraget i vores verdensmålsråd, som er blevet nedsat på skolen,” siger Poul Juul Christensen.

En række elever har taget opgaven på sig og har blandt andet lavet quizzer om verdensmålene i quiz-appen Kahoot. Eleverne har også arrangeret happenings på skolen for at gøre opmærksom på verdensmålene. For eksempel var der en halv dag, hvor kaffen i kantinen var dyrere for drenge end for piger for at sætte fokus på ligestilling, som også er et af verdensmålene.

“I første omgang er det vigtigt at sætte fokus på verdensmålene. Da vi gik i gang, var der mange elever, som ikke havde hørt om dem,” siger Nadja Enggard Lausen.

FN’s verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Læs mere

Odense Katedralskole arbejder globalt

Odense Katedralskole er med i det globale skolenetværk, som arbejder med globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling - herunder FN’s verdensmål

Læs mere

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater