Artikel
Gymnasieelever hjælper med integrationen
No image

Gymnasieelever hjælper med integrationen

En eftermiddag om ugen hjælper elever fra Allerød Gymnasium unge flygtninge med deres lektier. "Vi har ressourcerne til at hjælpe med integrationen," siger rektor Kirsten Schiellerup, der har taget initiativ til projektet.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Det er mandag eftermiddag. På Allerød Gymnasium er det den dag, hvor en gruppe elever frivilligt bliver efter skole for at hjælpe unge flygtninge fra kommunen med deres dansklektier. Sammen med lærer Line Bach samler de sig udenfor klasselokale H1. Nogle henter kaffe, andre går ned til hovedindgangen for at modtage den første gruppe.

“De kommer i to hold alt efter, hvornår de har fri fra skole,” forklarer Line Bach, der underviser i engelsk og historie og er international koordinator på Allerød Gymnasium.

For hende er det vigtigt at være med til at udvide gymnasieelevernes horisont.

“Det er den bedre middelklasse, som bor her, og det er et meget homogent samfund. Jeg ser det som en del af den almene dannelse, at eleverne stifter bekendskab med en anden side af samfundet, end den, de er vant til,” siger Line Bach.

Grammatik og dialog
Den første elev, som skal have hjælp til lektierne, er mødt op. Det viser sig, at det ikke er dansklektier, han har med i dag, men noget matematik, som volder problemer. De frivillige gymnasieelever, som har tjansen denne mandag, tager en hurtig snak om, hvem der er bedst egnet til at hjælpe. To piger fra den naturfaglige studieretning sætter sig ved et bord og går igang.

“Vi går ikke så højt op i, hvad det er for lektier, vi hjælper med. Har de ikke lektier for, underviser vi efter vores eget materiale. Der er både grammatik- og dialogøvelser,” fortæller Line Bach.

Stor opbakning
Ude på gangen møder vi rektor Kirsten Schiellerup, der har taget initiativ til integrationsprojektet. Udover lektiehjælpen omfatter det også idrætsdage, fællesspisning og gæsteundervisere fra Syrien og Eritrea.

Idéen opstod, da hun i foråret bemærkede, at mange læserbreve i den lokale avis havde et negativt fokus på, at Allerød modtager mange flygtninge.

”Det virker som om, at der er en vis frygt forbundet med det. Jeg synes, at vi har ressourcerne til at hjælpe med integrationen, så jeg spurgte på lærerværelset, om det var noget, man ville bakke op om,” siger hun.

Lærerene samlede bolden op, og efter sommerferien kontaktede skolen kommunen, som tog imod tilbuddet med åbne arme. I september startede lektiecafeen, der bliver bemandet af fem elever og en lærer ad gangen.

“Eleverne har vist stor interesse for at være med til at hjælpe de unge flygtninge i lektiecaféen. 48 elever meldte sig, så vi har lavet en rotationsordning, så de efter tur underviser hver femte mandag,” fortæller Kirsten Schiellerup.

Så sne for første gang
I lektiecaféen er der kommet flere unge flygtninge til. Sammen med de danske elever sidder de spredt rundt i lokalet og arbejder målrettet og stilfærdigt med lektierne. Fra tid til anden har de brug for Line Bachs hjælp til at forklare et begreb eller et ord.

Flere af dem er kommet til Danmark som uledsagede flygtningebørn. En del er fra Afrika og nogen fra Syrien.

Abdi Keni Guhad Adan kom alene til Danmark fra Etiopien for otte måneder siden. På det tidspunkt var han 17 år. I starten boede han på børnemodtagecentret i Gribskov, men i de sidste måneder har han boet i Allerød sammen med en anden etiopisk dreng.

Det er Alberte Ringgaard fra 3.g som hjælper ham med dansk i dag. De taler dansk, men når det bliver for svært at forstå, slår de over i engelsk. På undervisningsarket, står der ‘praktisk dialog om, hvad du har oplevet i dag’. De snakker om, at lørdag var første gang, at Abdi Keni så sne.

Vil gerne hjælpe
Alberte går til arbejdet med den største selvfølgelighed. Hun er vant til at hjælpe sine mindre søskende med lektier og vil gerne uddanne sig til lærer.

“Jeg synes, at det er et virkelig godt initiativ.  Jeg vil gerne gøre, hvad jeg kan for at hjælpe. Man får lyst til at tale om andre ting og lære dem rigtigt at kende, når man mødes her,” siger hun.

Abdi Keni er også vældig tilfreds med at komme på gymnasiet. Han har været der hver mandag, siden lektiecaféen startede.

“Jeg lærer rigtig meget her,” siger han.

Nogen at hilse på
Det er den gensidige lyst til at lære, som er i centrum, når gymnasiet tager imod de unge med anden etnisk baggrund.

“Vi vil gerne vise dem, at der også er plads til dem i lokalsamfundet, og at vi gerne vil hjælpe dem og lære dem at kende,” siger Line Bach.

“Det betyder rigtig meget for integrationen, at de lærer unge danskere på deres egen alder at kende, og der er nogen, der siger ‘hej’ til dem, når de går nede i byen.”

Klokken nærmer sig 17.30, og lektiecafeen er så småt ved at lukke. Næste mandag er der fællesspisning på gymnasiet, når lektiecafeen er færdig. Alle flygtningeeleverne og deres familier er inviterede sammen med gymnasielærerne og de frivillige elever. Det er på sammenskudsbasis, så alle skal tage en lille ret med.

”Husk at I skal lave mad til næste mandag,” minder Line Bach dem om, inden de går ud i novembermørket.

“Jeg synes virkelig, at det her projekt giver mening. Det er en god måde at bruge sin tid på,” siger hun, mens hun samler papirer sammen. På mandag åbner lektiecaféen igen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater