Artikel
GL’s formand: Man kan ikke udvikle en skole fra ledelsesgangen
image

GL’s formand: Man kan ikke udvikle en skole fra ledelsesgangen

Gode skoler skabes kun ved at inddrage lærerne, lød det fra GL’s formand Annette Nordstrøm Hansen, da hun aflagde sin mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

På mange af landets gymnasier har OK 13 skabt konflikter – og gør det fortsat. Skal billedet vendes, kræver det en meget bedre dialog mellem lærere og ledelse.

Det var det overordnede budskab fra Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), da hun her til formiddag holdt sin mundtlige beretning på foreningens repræsentantskabsmøde i Falconer Centret i København.

”Vi oplever nogle steder en ledelse, der lukker sig om sig selv. Men man kan ikke udvikle en skole fra ledelsesgangen. Skoleudvikling kræver, at lærerne og eleverne inddrages,” sagde Annette Nordstrøm Hansen.

Tavhedskultur vokser frem
Hun understregede, at det naturligvis er en ledelsesopgave at tydeliggøre rammerne, men at udfyldningen skal ske i fællesskab mellem lærere og ledelse.

”Skolerne har brug for lærernes viden og vurderinger. Involvering og engagement er en forudsætning for at skabe gode skoler,” fastslog Annette Nordstrøm Hansen.

Hun oplever, at der i stigende omfang vokser en tavshedskultur frem på skolerne. Og det bekymrer hende.

”Det er legitimt ikke at være enige, men det er ikke legitimt ikke at forholde sig til lærerne og deres forslag,” lød det fra talerstolen.

Fælles brev er vigtigt
GL’s formand nævnte samtidig det fælles brev, som GL, Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet sendte ud til alle landets gymnasier i sidste måned. Her blev det præciseret, hvordan de nye arbejdstidsregler skal bruges.

”Det er vigtigt, at der nu centralt fra er kommet nogle fælles udmeldinger om, at vi vil have skolerne til at fungere,” sagde Annette Nordstrøm Hansen.

På flere skoler er der problemer med at anerkende lærernes tidsregistrering og merarbejde. Annette Nordstrøm Hansen håber, at den fælles udmelding kan være med til at mindske konflikterne ude på skolerne.

”Det fælles brev er vigtigt for os, fordi det signalerer, at alle på skolen skal udvise vilje til dialog,” sagde hun og fortsatte:

”Der skal være åbenhed om principperne for arbejdstilrettelæggelsen. Tidsregistreringen skal anvendes som et dialog- og styringsværktøj, hvor der tages hensyn til den enkelte lærer Og lærernes eventuelle merarbejde skal vurderes konkret og individuelt.”

Der mangler åbenhed
Annette Nordstrøm Hansen kom også ind på GL’s evaluering af OK 13. Her svarer to ud af tre lærere, at de ikke ved, hvad der ligger til grund for fordelingen af arbejdsopgaver. Kun en tredjedel af lærerne oplever, at fordelingen er retfærdig.

”Derfor er det nødvendigt, at principper for tildeling af arbejdsopgaver er transparente. Sådanne principper bør drøftes i samarbejdsudvalget og være tilgængelige for lærerne,” sagde Annette Nordstrøm Hansen.

Læs hele beretningen på gl.org

GL's repræsentantskab

  • Repræsentantskabet er GL's højeste myndighed.
  • En til to gange om året indkalder hovedbestyrelsen til ordinært repræsentantskabsmøde.
  • Repræsentantskabet består af samtlige tillidsrepræsentanter. 
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater