Artikel
GL: Skoler kan nemt undgå bøvl med lærernes sommerferie 2020
sommerferie

GL: Skoler kan nemt undgå bøvl med lærernes sommerferie 2020

Ny ferielov kan skabe problemer for lønmodtagere, som ønsker fire ugers sommerferie i 2020. Men det bør ikke blive et problem for gymnasielærere, påpeger GL.

Danmark får en ny ferielov i 2020. Det gode ved den er, at nyuddannede fra første september 2020 med det samme begynder at spare ferie op, så de kan holde betalt ferie i deres første år på arbejdsmarkedet.

Det mindre gode – eller det teknisk bøvlede – er, at der er en overgangsordning mellem de to ferielove, som kan få indflydelse på sommerferien 2020.

Mange lønmodtagere kan stå med det problem, at de kun har sparet 16,7 feriedage op til sommerferien 2020, og dermed mangler de nogle feriedage, hvis de vil holde fire ugers ferie.

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) peger dog på, at overgangsordningen for gymnasielærere ikke bør blive et problem

“Gymnasielærere har en række undervisningsfri perioder for eksempel uge 42 og mellem jul og nytår. Så det er sådan set bare et spørgsmål om, at skolerne teknisk lægger noget af ferien her, og så kalder en del af juli for en undervisningsfri periode i stedet for,” siger Casper Klink, som er konsulent i GL

Med andre ord som gymnasielærer behøver man ikke bruge tid på at spekulere mere over den nye ferielov og sommerferien 2020. Det bør skolerne sørge for.

Nyuddannede har ret til betalt ferie
Hvis du alligevel ønsker at vide mere og ikke mindst forstå den nye ferielov, så kommer den mere komplicerede forklaring her:

Historien om den nye ferielov begynder helt tilbage i 2014, da EU-kommissionen vurderede, at de danske regler om ferie var i strid med EU’s arbejdsmarkedsdirektiv. Direktivet siger nemlig, at lønmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie om året. Og det har man ikke som nyansat i Danmark.

Folketinget vedtog derfor en ny ferielov, og den svarer til, at vi går fra, at ferien er “bagudbetalt”, til at den afholdes i samme periode, som den optjenes.

Bøvlet overgangsordning
Den nye ferielov træder i kraft første september 2020, og inden da er der en overgangsordning. Overgangsordningen betyder, at den ferie, du optjener fra 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver indefrosset på en nyoprettet fond kaldet Lønmodtagernes Feriemidler og udbetalt, når vi går på pension.

Den ferie, vi optjener fra den 1. januar til den 31. august 2020, og som svarer til 16,7 feriedage, er beregnet til at blive afholdt fra 1. maj til den 31. august 2020. Som bekendt træder den nye ferielov i kraft dagen efter.

I flere medier har det været beskrevet, at det kan betyde, at lønmodtagere ikke kan holde fire ugers sommerferie i 2020, da de kun har opsparet 16,7 feriedage. Det er også korrekt, at det kan være et problem for nogle lønmodtagere.

GL peger dog på, at det rent teknisk kan løses af skolerne, uden at det koster skolerne en krone eller nævneværdigt meget administration.

Skolerne kan løse det
Hvis en skole har en normperiode fra 1. august til 31. juli, kan skolen løse det teknisk ved at ændre normperioden fra 1. august 2019 til 30. juni 2020. Altså forkorte normperioden med en måned.

I den nye normperiode fra 1. juli kan der afholdes 16 dages ferie i juli, og derudover kan skolen for eksempel lægge fem dages ferie i uge 42 og fire dages ferie mellem jul og nytår, disse feriedage er optjent fra den 1. september til den 31. december. Skolerne bytter ganske enkelt rundt og planlægger med en undervisningsfri periode i sommerperioden i stedet for i skolernes efterårsferie og juleferien.

Andre normperioder
Hvis en skole har en normperiode fra 1. juni 2019 til maj 2020 eller fra 1. januar 2020 til 31. december 2020, behøver skolen ikke at ændre normperioden. Her kan overgangen mellem de to ferielove igen løses ved, at skolen placerer en undervisningfri periode i juli måned ud over de 16,7 dages ferie, som læreren har sparet op og derefter afholder de 8,3 dages ferie i efteråret og mellem jul og nytår, som optjenes fra 1. september til 31. december. Så har man holdt de sædvanlige fem ugers ferie i normperioden.

“Inden for disse normperioder er det rent teknisk kun et spørgsmål om, hvornår man placerer ferie, særlige feriedage og undervisningsfri perioder. Det bør ikke volde nogen problemer ude på skolerne,” siger Casper Klink.

Med andre ord som almindelig gymnasielærer behøver du ikke gøre noget for at sikre dig, at din sommerferie i 2020 bliver, som den plejer.

 

 

 

 

Ny ferielov kort fortalt

  • Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020.
  • Fremover sparer man ferie op med det samme. Det betyder, at nyuddannede kan holde betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet.
  • Perioden, hvor man kan afholde sin ferie, udvides til 16 måneder - fra 1. september til 31. december året efter.
  • Særlige feriedage. Der ændres ikke på aftalen om særlige feriedage. De fem feriedage optjenes i et kalenderår og afvikles i det følgende år mellem 1. maj og 30. april.
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater