Artikel
GL: Nyt udspil om teknologiforståelse går for hurtigt frem
elever klasse computere bærbare

GL: Nyt udspil om teknologiforståelse går for hurtigt frem

Danske Gymnasier er med til at foreslå, at teknologiforståelse fremover bliver obligatorisk for alle elever. Forslaget kommer for tidligt, mener GL.

Tekst_ Morten Jest

Kort før jul publicerede rektorerne i Danske Gymnasier en tekst, hvori de foreslår, at teknologiforståelse kommer til at indgå på alle niveauer i uddannelsessystemet. Teksten udspringer af Den Nationale Alliance for Teknologiforståelse, som Danske Gymnasier er en del af sammen med en række andre større aktører på uddannelsesområdet.

Men GL er ikke udelt begejstrede for forslaget.

GL: Stå vagt om uddannelsernes identiteter
Emnet har for eksempel været til diskussion i GL’s hovedbestyrelse, fortæller formand Tomas Kepler:

“Vi står altid vagt om de gymnasiale uddannelsers identiteter. Vi plejer ikke at være glade for tiltag, som risikerer at mudre de identiteter og sætte spørgsmålstegn ved, om man kan se forskel på dem. Det er vigtigt med klare og tydelige identiteter, det er dét, der har givet de stærke uddannelser, vi har nu. Derfor er det altid godt at spørge: Er det her noget, der styrker eller svækker uddannelsernes identitet?“ siger han.

For øjeblikket er der ikke brug for et nyt udspil med indførsel af teknologiforståelse som fag i det almene gymnasium.

Tomas Kepler, formand
GL

Han peger på, at det er vigtigt, at uddannelserne bevarer deres respektive særpræg.

“I GL’s hovedbestyrelse har vi besluttet, at vi ikke mener, at der for øjeblikket er brug for et nyt udspil med indførsel af teknologiforståelse som fag i det almene gymnasium. Vi mener ikke, at der er en stor mangel på området, for der findes masser af muligheder for at bibringe teknologiforståelse i både fagene og studieretningerne. Vi er mere optaget af at komme tættere på de muligheder, der allerede findes, og se, om de måske kan udnyttes mere bevidst. Vi er i gang med en afdækkende proces, og derfor synes vi, at et sådant udspil ville være at springe den proces og de allerede eksisterende muligheder over,” siger Tomas Kepler.

Han afslutter:

“Der er ingen uddannelser, der eksisterer for deres egen skyld. De skal matche med de politisk bestemte målsætninger og de unges behov og interesser. Det er er de unge, der skal træffe et frit uddannelsesvalg, men det er vigtigt, at valgmulighederne er klare og tydelige.”

DEG-L: Teknologiforståelse er mere end ipad-betjening
Hos erhvervsgymnasiernes lederforening, DEG-Lederne, bakker man op om, at teknologiforståelse skal tilrettelægges på en måde, der taler ind i de enkelte uddannelses egenart.

Det er vigtigt, at alle har en teknologiforståelse, men man skal ikke udvande det.

Ole Heinager, formand
Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier – Lederne

“Vi er med i alliancen, fordi vi synes, det er vigtigt med fokus på teknologiforståelse fra grundskolen og hele vejen op. Det er vi på ingen måde uenige i. Dér hvor vi er bekymrede for, om der sker en skridning, er fordi vi på erhvervsgymnasierne arbejder meget anvendelsesorienteret med teknologi og teknologiforståelse. Det handler ikke blot om at kunne forholde sig kritisk, men om at kunne bruge det i ens videre uddannelse og arbejdsliv,” siger formand Ole Heinager.

Han fortsætter:

“Hvis der overhovedet er en udfordring, så er det, at vi vil lære de unge at bruge teknologien, hvor jeg tolker det som, at stx vil fokusere på teknologidannelse. Det er en skillelinje. Men det betyder ikke, at vi ikke synes, at alle unge skal have teknologidannelse.”

For Ole Heinager er forskellen, hvor meget teknologien reelt fylder i dagligdagen i gymnasiet:

”Det er vigtigt, at alle har en teknologiforståelse, men man skal ikke udvande det. Det handler altså om mere end at kunne betjene en iPad.”

Han håber derfor, at stx ikke kommer til at promovere sig på at være digitale frontløbere på bekostning af for eksempel htx og hhx:

“Det er positivt, at mange er gået ind i den her alliance, for det er på tide, at det kommer på dagsordenen. De bekymringer, der er i min sektor, handler om, hvorvidt dét, man opfatter som teknologiforståelse på stx, bliver sammenlignet med, hvad vi laver på htx og hhx. Det kan det nemlig ikke. På htx og hhx er teknologiforståelse meget mere anvendelsesorienteret og fylder mere.”

Danske Gymnasier: Jo, det er nødvendigt
Hos Danske Gymnasier synes formand Henrik Nevers ikke, at der ligger potentielle problemer i forhold til udviskning af de unikke profiler som henholdsvis htx og stx.
“Jeg er ikke enig i, at det går udover særpræget. Det her handler ikke om de enkelte profiler på ungdomsuddannelserne, det er et emne, alle skal forholde sig til. Det er så grundlæggende i vores samfund. Jeg tror også, at der i fremtiden vil være tydelige profiler på ungdomsuddannelserne,” siger han.

Jeg ønsker, at vi alle sætter os sammen og får en rigtigt god snak om det.

Henrik Nevers, formand
Danske Gymnasier

Han vil hellere tale om det store billede, som han kalder det:

“Det er et stort samarbejde på tværs af hele uddannelsessystemet fra folkeskole til universiteterne. Det er ikke en problemstilling, der handler om ungdomsuddannelserne. Det handler ikke om grænsedragning og kampen om elever. Det er en vision for hele uddannelsessystemet, der bunder i en fælles analyse af, at teknologiforståelse er en kompetence, som vi ikke underviser godt nok i i dag.”

Derfor inviterer han de resterende parter på gymnasieområdet til at have en tættere dialog:
“Jeg ønsker, at vi alle sætter os sammen og får en rigtigt god snak om det. Det er en vigtig diskussion. Det vil vi stå stærkere ved, så vi også kan spille ind i det politiske arbejde,” lyder det fra Henrik Nevers.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater