Artikel
GL har det bedst i fornuftsægteskab med Akademikerne
sine_sunesen_direktoer_akademikerne

GL har det bedst i fornuftsægteskab med Akademikerne

Der er flere fordele end ulemper ved at være en del af hovedorganisationen Akademikerne. Det var der bred enighed om på GL's repræsentantskabsmøde.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

GL’s forhold til Akademikerne ligner mere et fornuftsægteskab end et lidenskabeligt kærlighedsforhold.

Men GL vil hellere være i trygge ægteskabelige rammer frem for at kaste sig ud på et usikkert datingmarked.

Sådan kan GL’s forhold til hovedorganisationen Akademikerne (tidligere AC) beskrives, og det blev understreget på GL’s repræsentantskabsmøde i går.

Hovedbestyrelsen havde bedt repræsentantskabet drøfte, om det fortsat er en god idé, at GL er medlem af Akademikerne, og hvis ikke, hvad alternativet så skal være?

Man ved, hvad man har
En samlet hovedbestyrelse er enig om, at GL skal fortsætte medlemskabet i Akademikerne og dermed forhandle overenskomst sammen med læger, jurister og andre akademikere.

Et alternativ kunne være at indgå i et stort underviserforbund blandt andet med Danmarks Lærerforening. Men ifølge hovedbestyrelsen vil det ikke være en fordel, at GL bliver den lille i et stort underviserforbund, hvor flertallet af medlemmerne ikke er akademikere.

Baggrunden for overhovedet at diskutere medlemskabet af Akademikerne skal ses i et historisk lys. Da overenskomsten fra 2013 blev vedtaget, var der mange medlemmer, som stillede spørgsmålstegn ved fordelen ved medlemskabet af AC, som det hed dengang. Et massivt flertal af GL’s medlemmer stemte nej til overenskomsten, men da et flertal af medlemmerne i AC stemte ja, blev overenskomsten en realitet.

På de to seneste repræsentantskabsmøder har der lydt kritiske røster om GL’s medlemskab af Akademikerne, og i år var der sat tid af til at drøfte medlemskabet.

Langt forhold
Rutinerede tillidsrepræsentanter i repræsentantskabet kunne også konstatere, at gymnasielærerne helt tilbage i 1999 heller ikke var begejstrede for AC, da GL dengang fik en ny overenskomst.

Med andre ord: Det er ikke nyt, at medlemmer stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor GL er ”gift med” Akademikerne.

Som oplæg til debatten mødte Akademikernes direktør Sine Sunesen op på repræsentantskabsmødet for at fortælle om Akademikerne, og hvorfor hun håber, at GL fortsat vil være sammen med den store hovedorganisation.

For at blive i billedsproget, så forsøgte hun at sprede ægte kærlighed ind i fornuftægteskabet.

“Vi har brug for jer, og der vil være et tomrum uden GL,” sagde hun.

Sine Sunesen understregede også, at selv om der selvfølgelig er forskel på læger, ingeniører og gymnasielærere, så tror hun, der ligger en stor styrke i, at akademikere på tværs af sektorer står sammen.

”Akademikere har nogle fælles grundvilkår, og sammen er vi stærkere,” sagde Sine Sunesen.

Få kritikere
Repræsentantskabet skulle ikke stemme om et fortsat medlemskab af Akademikerne. Bedømt ud fra talerne på mødet, ville der dog være et massivt flertal for at fortsætte sammen med Akademikerne. Ja, det var faktisk svært at opdrive en eneste tillidsrepræsentant, som argumenterede for, at GL skulle forlade Akademikerne til fordel for singlelivet eller et nyt forhold med et underviserforbund.

Flere talere i debatten understregede dog også, at de mener, at gymnasielærere hører sammen med andre akademikere på grund af lønnen. Gymnasielærere er akademikere og skal lønnes derefter – et nyt forhold med blandt andet folkeskolelærere vil være at spille hasard med lønnen, lød argumentationen.

Marianne Jerslev, tillidsrepræsentant på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg, opsummerede det på denne måde:

“Dette er ikke en ny diskussion. Jeg vil gerne have en ordentlig løn, og den tror jeg, at jeg bedst får i AC (Akademikerne. red).”

Formand for GL Annette Nordstrøm Hansen understregede fra talerstolen, at selvom GL er en del  af Akademikerne, samarbejder GL også tæt med andre underviserorganisationer for eksempel i spørgsmål om uddannelsespolitik eller de aktuelle nedskæringer på uddannelse.

Akademikerne

Akademikerne (tidligere AC) er en paraplyorganisation for 23 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark.  Akademikerne udgør sammen med LO og FTF arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark. GL er medlem af Akademikerne.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater