Artikel
GL foreslår nyt forenklet optagelseskrav til gymnasiet
Formand 04 Tomas Kepler

GL foreslår nyt forenklet optagelseskrav til gymnasiet

5 i standpunktskarakterer i 9. klasse eller 3 til afgangseksamen. Det er hovedtrækkene i et forslag om at forenkle optagelseskravene fra GL.  

Både elever og forældre er blevet rundtossede over de komplicerede regler for at blive optaget i gymnasiet.

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) foreslår derfor nye forenklede regler, som blandt andet betyder, at eleverne kan komme i gymnasiet med et gennemsnit på 5 i deres standpunktskarakterer i 9. klasse.

“Vi skal gøre det mere enkelt for eleverne at forstå, hvordan de kan komme i gymnasiet. Vores forslag betyder samtidig, at der bliver lidt mindre fokus på karakterer i grundskolen,” siger formand for GL Tomas Kepler.

GL har taget udgangspunkt i de nuværende regler, men har luget ud i de mange tal og karakterkrav, som har fået studievejledere til at slå knude på tungen, når reglerne skulle forklares til forældrene.

Groft sagt skal eleverne med GL’s forslag kun forholde sig til to tal:

Eleverne skal mindst have 5 i karaktergennemsnit i deres standpunktskarakterer i 9. klasse.

Eller have mindst 3 i karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver.

Ordet “eller” er vigtigt, da eleverne ifølge GL’s forslag kun skal leve op til ét af kravene for at blive optaget i Gymnasiet.

Med vores forslag nedtoner vi betydningen af karakterer.

Tomas Kepler, formand
GL

Færre tal
Derudover foreslår GL, at eleverne også skal vurderes uddannelsesparate i 8. klasse, men uden at leve op til et bestemt karakterkrav. Som reglerne er i dag skal eleverne have et karaktergennemsnit på 5 i både 8. og 9. klasse for at leve op til uddannelsesparathedsvurderingen.

Med forslaget går GL dermed ind på en ny bane ved at foreslå et karakterkrav for at komme i gymnasiet.

“Ideelt set vil vi gerne rulle optagelsesreglerne tilbage til før reformen og genindføre, at eleverne bliver optaget på gymnasiet via en uddannelsesparathedsvurdering. Men vi vurderer ikke, at det er realistisk, at der kommer politisk flertal for det. Derfor vil vi gerne byde ind med et forslag, som gør det mere enkelt for eleverne, og som nedtoner fokus på karakterer i grundskolen,” siger Tomas Kepler.

Efter hans mening er der i dag for stort fokus på karakterer i uddannelsessystemet, og det er ikke blevet bedre af, at eleverne allerede i 8. klasse skal leve op til et karakterkrav for at komme i gymnasiet.

“Med vores forslag nedtoner vi betydningen af karakterer. Det er vigtigt at undgå et karakterpres i 8. klasse, hvor børnene stadig udvikler sig meget. Vi skal fremme nysgerrighed, læring og dannelse i grundskolen i stedet for at lære eleverne, at de skal se sig selv som et tal,” siger Tomas Kepler.

Hvis eleverne ikke opnår 5 i gennemsnit i standpunktskarakterer, kan de få adgang til gymnasiet ved at få et gennemsnit på 3 ved folkeskolens afgangseksamen, foreslår GL.

“I stedet for at eleverne både skal leve op til et gennemsnit af standpunktskaraktererne og eksamen, så gør vores forslag det mere enkelt for eleverne, og det er der behov for,” forklarer Tomas Kepler.

Hvis eleverne ikke lever op til optagelseskravene enten ved standpunktskaraktererne i 9. klasse eller til afgangseksamen, så skal de kunne tage en optagelsesprøve, foreslår GL.

Endelig mener GL, at hvis eleverne lever op til kravene for at blive optaget i gymnasiet, skal de have retskrav på optagelse i to år, efter de forlader grundskolen.

“Det er på alle måder spild af tid og ressourcer, at elever, som er kvalificerede til gymnasiet, skal til optagelsesprøve, for eksempel fordi de vælger at gå i 10. klasse på en prøvefri efterskole,” siger Tomas Kepler. 

Det kan virke kontraproduktivt, hvis elever i 8. klasse får at vide, at de ikke kan komme i gymnasiet på grund af for lave karakterer.

Jeanette Sjøberg, formand
DLF’s Undervisningsudvalg 

Lærerne er tilfredse
Hos Danmarks Lærerforening (DLF), der repræsenterer de lærere, som skal give eleverne karakterer og vurdere om eleverne er uddannelsesparate, bliver forslaget modtaget overvejende positivt.

Formanden for DLF’s Undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg, roser ideen om, at eleverne ikke allerede i 8 klasse skal leve op til et karaktergennemsnit for at komme i gymnasiet.

Hun mener, der sker meget med eleverne i 8. klasse i forhold til modenhed og faglighed, og derfor er det ifølge hende bedre at vurdere dem ud fra en helhedsbetragtning frem for karaktergennemsnit. 

“Det kan virke kontraproduktivt, hvis elever i 8. klasse får at vide, at de ikke kan komme i gymnasiet på grund af for lave karakterer. Vi ser eksempler på, at elever så siger, at der ikke er nogen grund til at prøve at komme i gymnasiet,” siger Jeanette Sjøberg.

Danmarks Lærerforening ønsker i det hele taget, at elever i højere grad bliver vurderet på en helhedsbetragtning frem for karakterer, og at eleverne får flere muligheder for at komme i gymnasiet.

Jeanette Sjøberg mener, at GL’s forslag på flere måder går i den retning. Hun vil dog ikke tage stilling til det konkrete forslag om, at eleverne skal have 5 i standpunktskarakterer i 9. klasse.  

“Vi har ikke taget stilling til et konkret karaktergennemsnit,” siger hun.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har bebudet, at hun vil forhandle nye regler med forligskredsen.

Læs: Ny evaluering sætter skub i ændring af optagelsesregler

GL's forslag:

Adgang til stx, htx og hhx

Eleverne skal leve op til ét af disse krav:

  • Være uddannelsesparat i slutningen af 8. klasse og holde niveauet i 9. klasse.
  • Opnå mindst 5 i karaktergennemsnit i standpunktskarakterer i 9. klasse.
  • Opnå mindst 3 i karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver.

Adgang til hf efter 9. klasse

Eleverne skal leve op til et af disse krav:

  • Være uddannelsesparat i slutningen af 8. klasse og holde niveauet i 9. klasse.
  • Opnå mindst 4 i karaktergennemsnit i deres standpunktskarakterer i 9. klasse.
  • Opnå mindst 3 i karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver.

Adgang til hf efter 10. klasse

Eleverne skal leve op til et af disse krav:

  • Være uddannelsesparat i 9. klasse.
  • Opnå mindst 4 i karaktergennemsnit i standpunktskarakterer.
  • Opnå mindst 3 i karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver.
  • Opnå mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik ved prøverne i 10. klasse.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater