Artikel
GL: Elevsøgning til stx trækker Danmark skævt
undervisning

GL: Elevsøgning til stx trækker Danmark skævt

Færre unge søger ind på de almene gymnasier i det meste af landet, men i hovedstaden er det omvendt. I Nordjylland er er antallet af unge, som søger indpå stx, faldet med 9 procent.

Årets søgetal til de almene gymnasier viser, at der er store forskelle mellem de unges lyst til at begynde på stx, alt efter hvor de bor i landet.

I Region Hovedstaden søger lidt over 2 procent flere unge ind på de almene gymnasier i år sammenlignet med sidste år. Men i de fire andre regioner i Danmark har de almene gymnasier i år modtaget færre ansøgninger i forhold til sidste år.

I Region Nordjylland er der et voldsomt fald på ni procent færre ansøgere til de almene gymnasier. I Midtjylland er faldet på fem procent, mens faldet i Region Syddanmark og Sjælland er meget beskedent. De store fald kan langt fra kun forklares med demografi.

Alt i alt falder antallet af ansøgere til stx i hele landet med 1,7 procent.

I år er der indført karakterkrav, og de ikke-uddannelsesparate skal til optagelsesprøve. Det betyder formentligt, at der sker et yderligere fald i antallet af elever, som begynder på gymnasierne i år.

For hf er der sket en mindre stigning i Nordjylland, Syddanmark og Sjælland, mens færre søger ind på hf i Midtjylland. I Region Hovedstaden er der tilgengæld sket en voldsom stigning på 45 procent. 

Skævvrider Danmark
Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Tomas Kepler mener, at ansøgertallene til stx kan være med til at skabe en større skævvridning mellem hovedstaden og store dele af resten af Danmark.

Han hæfter sig ved, at faldet til de nordjyske almene gymnasier er på hele ni procent.

“Nordjylland har en relativ lavere uddannelsesfrekvens sammenlignet med hovedstaden, men har i flere år været inde i en god udvikling, hvor flere og flere unge fra uddannelsesfremmede hjem uddanner sig. Jeg kan være bekymret for, at den kurve knækker nu,” siger han.

Han tager forbehold for, at der endnu ikke er kommet søgetal til hhx, htx og erhvervsuddannelserne.

“Jeg håber, at den faldende søgning til stx er et udtryk for, at de unge søger andre gymnasiale uddannelser eller en erhvervsuddannelse, så de får en uddannelse,” siger han.

Det ændrer dog ikke ved, at han mener, at søgetallene til de almene gymnasier trækker Danmarkskortet skævt i forhold til uddannelse.

“Regeringen ønsker at skabe et mere lige Danmark og flytter for eksempel statslige arbejdspladser ud af hovedstaden. De her søgetal peger i den modsatte retning,” siger Tomas Kepler.

Han er også bekymret for de enkelte skoler, som får færre ansøgere i år.

“Jeg frygter, at vi nu kommer til at se yderligere afskedigelser på de enkelte skoler, som i forvejen er ramt hårdt af nedskæringer. Det er desværre kun en forsmag på, at der frem mod 2030 bliver væsentligt færre unge i store dele af Danmark,” siger Tomas Kepler.

Langt til skole
Danske Regioner er bekymret for, at faldende søgetal vil få konsekvenser for mindre gymnasier i yderområderne.

“Rigtig mange unge uden for de største byer kan få rigtig langt til skole, hvis det lokale gymnasium må bukke under for det faldende elevtal, og det kan i sidste ende betyde, at færre unge får en uddannelse,” siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

Tal for hhx, htx og erhvervsuddannelser er endnu ikke offentliggjort. Gymnasieskolen.dk følger op på årets søgetal.

Artiklen er opdateret med tal for hf 22. marts kl. 14.25

Søgetal stx

Nordjylland -9 %
Midtjylland -4,9 %
Syddanmark -2,2 %
Sjælland -1,3 %
Hovedstaden 2,2 %
I alt -1,7 %

Tallene er foreløbigt uden Bornholm.

De ikke-uddannelsesparate ansøgere er i år medregnet i tallene. Det var de ikke i 2018. Det endelige elevtal på gymnasierne vil derfor formentligt falde yderligere.

Kilde: Danske Regioner

Søgetal til hf

Nordjylland 2,6 %
Midtjylland -3,7 %
Syddanmark 0,8 %
Sjælland 4,3 %
Hovedstaden 45,2 %
I alt 10,1 %

Kilde: Danske Regioner

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater