Artikel
Fynsk gymnasium indfører tvungne elevsamtaler
Greve Gymnasium 25 lærer elev undervisning

Fynsk gymnasium indfører tvungne elevsamtaler

De kommende 1.g’ere på Faaborg Gymnasium får tildelt en lærer, som skal coache dem i alle tre år – uanset deres faglige niveau. Lærerne er skeptiske.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Efter sommerferien får alle nye 1.g’ere på Faaborg Gymnasium en ”personlig træner”. Hver elev bliver koblet til en lærer og får fem individuelle vejledningssamtaler om året – i alle tre år. 

”Formålet er at øge elevernes faglige niveau. De skal indse, at det kræver noget at gå i gymnasiet og finde ud af, om de selv leverer varen,” siger Claus Jensen, rektor på Faaborg Gymnasium.

At samtalerne er obligatoriske for alle – uanset niveau – er afgørende, mener han. 

”Det er vigtigt for os at signalere, at vi har høje forventninger til alle vores elever. Alle kan blive bedre, hvis de får det rigtige skub,” siger Claus Jensen.

Det fynske gymnasium har blandt andet hentet inspiration fra Kunskapsgymnasiet i Malmø, hvor alle elever har en samtale på 15 minutter med en lærer hver uge.

Lidt usynlige
I dag kan de dygtige elever, der har forstået, hvad gymnasiet går ud på, godt være lidt usynlige, mener Claus Jensen. 

Han synes, det er ærgerligt, at de mentorordninger, der kører på flere gymnasier, typisk er for de svage elever.

”Vi bruger en masse tid på de elever, hvor tingene ikke kører, og det skal vi fortsætte med. Men vi skal samtidig se og anerkende vores dygtige elever. De kan også rykkes,” siger Claus Jensen.

Han drager en parallel til sportens verden:

”På et fodboldhold er det utænkeligt, at træneren kun snakker med dem, der ikke er ret gode. De bedste spillere har også brug for at blive coachet, presset og rost. Det er den måde, holdet udvikler sig på.”

Realistiske mål
Ifølge Faaborg-rektoren viser flere internationale undersøgelser, at elever lærer bedst, når de forstår, hvad der forventes af dem, løbende får tilbagemeldinger på deres indsats og får råd fra en professionel om, hvordan de kan blive bedre.

Netop de tre ting er centrale i elevudviklingssamtalerne, påpeger han.

”Det er vigtigt, at eleverne vurderer deres egen arbejdsindsats. Derfra kan vi hjælpe dem med at få sat nogle realistiske mål, så de kommer videre og forhåbentlig forbedrer sig fagligt,” siger Claus Jensen, der ser ordningen som en pendant til den eksisterende tutorordning på hf.

Ressourcer kan bruges bedre
Det er ledelsen på Faaborg Gymnasium, der har besluttet at indføre elevudviklingssamtalerne. På lærerværelset er stemningen ret blandet. Nogle lærere er meget kritiske i forhold til den nye ordning, fortæller tillidsrepræsentant Helle Kærsager.

”Det er mange ressourcer, vi kommer til at bruge på det. De timer kunne være brugt bedre, hvis vi i stedet fokuserede på de elever, der kommer fra studiefremmede miljøer,” siger hun. 

En del af lærerne mener, at man ved at ”nurse” eleverne ikke lærer dem at blive selvstændige.

”Vi har altså en lang række dygtige, velfungerende elever, der godt kan tage et ansvar selv. Jeg tror, mange af dem vil synes, at den her form for overvågning er for voldsom. Gymnasiet skal jo netop udvikle de unges selvstændighed,” siger Helle Kærsager.

Desuden frygter nogle lærere, at samtalerne kan forstærke det forventningspres, mange unge allerede føler.

Brug for efteruddannelse
I det første år er det frivilligt for lærerne, om de vil påtage sig opgaven med elevudviklingssamtalerne. De 15 lærere, der har sagt ja, kommer hver til at tage sig af 10-12 elever.

Er erfaringerne gode, ønsker ledelsen at udbygge ordningen i løbet af et par år, så den omfatter alle tre årgange, og så er det meningen, at alle skolens lærere skal påtage sig opgaven med samtalerne. 

Ifølge Claus Jensen vil alle lærere få tilbudt efteruddannelse. Og det bliver der i høj grad brug for, mener Helle Kærsager.

”Det er ikke en opgave, der vil falde lige let for alle,” påpeger hun.

 

Elevsamtaler

Lærerne på Faaborg Gymnasium skal tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvad er dit mål med gymnasiet?
  • Hvor er du stærkest/svagest i øjeblikket?
  • Hvilke standpunktskarakterer er du mest opsat på at forbedre?
  • Har du talt med din lærer om, hvad der skal til, hvis du skal hæve dit niveau?
  • Hvordan er din balance mellem skolearbejde og fritidsaktiviteter?
  • Mærker du faglige fremskridt i øjeblikket?
  • Hvad skal du efter din egen opfattelse arbejde mest med i den kommende måned?
  • Hvad har du gjort helt konkret, når vi ser hinanden næste gang?
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater