Artikel
Forfatter: Etiske problemstillinger af kunstig intelligens er fremtidspensum
ChristianeVejloe-cropped-scaled-aspect-ratio-348-234

Forfatter: Etiske problemstillinger af kunstig intelligens er fremtidspensum

Der er brug for et løft i forståelsen af de etiske problemstillinger ved kunstig intelligens, mener Christiane Vejlø. Hun har skrevet en bog, som, hun håber, kan bidrage til vigtig etisk dannelse om teknologiens hastige udvikling.

Tekst_ Dorthe Kirkgaard Nielsen
Foto_ Privat

Lige nu fylder kunstig intelligens (AI) en del rundt på landets gymnasier, hvor det primære fokus er de didaktiske udfordringer, læringsudbyttet og potentielt snyderi ved brug af forskellige chatbots.

Den hastige teknologiske udvikling bringer dog også en lang række etiske udfordringer med sig, og som dannelsesinstitution er det tvingende nødvendigt, at gymnasielærerne også klæder de unge på til i højere grad at forstå de etiske dilemmaer. Så de bedre kan være i stand til at se de utilsigtede konsekvenser ved den teknologiske udvikling og indgå i de mere eksistentielle spørgsmål.

Det mener Christiane Vejlø, fremtidsanalytiker, ekspert i digitale trends og forfatter til bogen ”Argumenter for mennesker,” som udkommer i dag den 19. september.

”Der er behov for et generelt løft i forståelsen af de etiske udfordringer, teknologien bringer med sig. For hvordan sikrer vi, at der er plads til mennesker i fremtiden, når vi overlader mere og mere til maskinerne? Og hvad skal der egentlig til for at få det gode menneskeliv,” spørger Christiane Vejlø.

Hun mener, at det er obligatorisk fremtidspensum at forholde sig til en verden, hvor det pibler frem med teknologi, som ligner os, lyder som os og tager beslutninger på vegne af os. Digitale væsener, som selv insisterer på, at besidde følelser og tanker som os.

”Kunstig intelligens vil uundgåeligt få konsekvenser for, hvad det i fremtiden vil sige at være menneske. Bliver vi erstattet af robotter? Kommer vi til at forelske os i vores digitale assistent? Hvilke egentlige argumenter er der for mennesker? Og behøver vi nødvendigvis at gøre det – udvikle en specifik teknologi – bare fordi vi kan. Det er nogle spørgsmål og etiske dilemmaer, vi bliver nødt til at stille os selv,” siger hun.

En afgørende skillevej
Ifølge Christiane Vejlø står vi ved en skillevej, hvor vi mennesker skal foretage nogle valg, som kan sende os i forskellige retninger. Det har menneskeheden gjort mange gange tidligere – forskellen er blot, at konsekvenserne denne gang er kæmpestore, fordi teknologien udvikler sig ekstremt hurtigt.

Du behøver ikke at vide noget om teknologi for at tale om, hvad det vil sige at være menneske og have teknologi.
Christiane Vejlø, forfatter

Christiane Vejlø

 • Master i medievidenskab og bachelor i religionsvidenskab fra henholdsvis Københavns og Aarhus Universitet.
 • Fremtidsanalytiker.
 • Direktør og stifter af Elektronista Media.
 • Medlem af Dataetisk Råd.
 • Har skrevet flere bøger – blandt andet ”Klog på fremtiden” og ”Den gode ide”.
 • Tidligere radiovært på Radio24syv.
 • Tidligere chef for mobilindhold og nordisk chef for innovation i teleselskabet 3.

Det er langt fra tidligere generationers bekymringer for trykpressen, dampmaskinen eller farvefjernsynet. Den kunstige intelligens er simpelthen en anden form for teknologi.

”Den vokser med en ikke før set hastighed, og den går allerede veje, vi ikke har forudset eller kan gennemskue. Vi kan ikke bare sidde over og lige vente og se, hvad der sker, for i næste øjeblik har vi ansigtsgenkendelse på hvert hjørne, uden vi har reflekteret over, om det overhovedet er en god ide, og hvilke konsekvenser det kan få,” siger Christiane Vejlø.

Set med hendes øjne er der to veje at gå. Den ene vej, hvor vi giver videnskab, teknologi og virksomheder frit spil uden regulering og etiske vejbomme. Hvor resultatet angiveligt vil blive livsforlængende medicin, 3D-printede organer, hjernechips, kunstig intelligens-kærester, fertilitetsbehandlinger, hvor fostre optimeres til lange sunde liv via redigering i DNA – uden forældrenes dårlige gener og alt muligt andet. Med den vej følger en lang række etiske udfordringer.

Eller den anden vej, hvor vi tøjler den teknologiske udvikling og sætter markante grænser, love, regler og moralske bud for, hvordan udviklingen må forløbe, så vi sikrer os, at det er mennesker, der styrer maskinerne og ikke omvendt. En verden, hvor vi erkender, at vi ikke altid skal, bare fordi vi kan.

Et kompas til etiske dilemmaer
Selv vil hun vælge den mere nuancerede vej, hvor vi gennem etiske øvelser stiller spørgsmål om utilsigtede konsekvenser, vigtigheden af nye teknologiprodukter og om en ny teknologi gør en forskel til vores allesammens fordel. Og ikke kun for et privilegeret A-hold, der kan købe sig til opgraderede hjerner og kroppe.

”Fremtiden kan gå forskellige veje, det afgørende er, hvilken sti vi tager, og her er det afgørende, at de unge også tager ansvar,” mener Christiane Vejlø.

Hun håber, at bogen kan give en letforståelig genvej til et komplekst og kompliceret emne, som kan hjælpe de unge med at tage stilling til de etiske dilemmaer af den hastige teknologiske udvikling.

”En del gymnasielærere vil nok sige; jeg ved ikke nok om teknologi til at tage den her snak med eleverne. Men du behøver ikke at vide noget om teknologi for at tale om, hvad det vil sige at være menneske og have teknologi. Det vigtige er at lære de unge at navigere, have et værdisæt og give dem et kompas til selv at tage stilling til de etiske dilemmaer,” siger Christiane Vejlø.

Ni argumenter for mennesker
I bogen henter Christiane Vejlø fra både filosofi, forskning, kunst, litteratur og historie og lister ni argumenter for mennesker. For skal man kunne sige noget fornuftigt om menneskets rolle i fremtiden, er det tvingende nødvendigt at reflektere over, hvad det egentlig vil sige at være menneske.

Teknologien kommer med mange fantastiske muligheder, men vi skal løbende spørge os selv, hvilken pris vi betaler for fremskridtet.
Christiane Vejlø, forfatter

Hun har udvalgt ni særlige menneskelige egenskaber, som, hun mener, gør sig godt som argumenter for vores art. For det er helt unikt, at mennesker tænker, føler, er sociale, sanser, gør det gode, fejler, skaber, tror og dør.

Ni argumenter for mennesker

 1. Mennesker føler.
 2. Mennesker elsker.
 3. Mennesker er sociale.
 4. Mennesker sanser.
 5. Mennesker er gode.
 6. Mennesker fejler.
 7. Mennesker skaber.
 8. Mennesker tror.
 9. Mennesker dør.

Kilde: Argumenter for mennesker af Christiane Vejlø

 

 

”Mine ni definerede argumenter for mennesker er oplagte at bruge til at reflektere over etiske dilemmaer forbundet med teknologiske muligheder, så jeg håber, gymnasielærerne vil bruge min bog i undervisningen. For den indeholder en masse ting, som kan anspore unge mennesker til at tænke over deres liv, og hvilken rolle de egentlig har,” mener Christiane Vejlø.

For som hun skriver i bogen:
”Teknologien kommer med mange fantastiske muligheder, men vi skal løbende spørge os selv, hvilken pris vi betaler for fremskridtet….Det er nødvendigt, at vi skruer ned for besættelsen af hastighed og økonomisk vækst og op for overvejelser, værdier, etik og evnen til at sætte grænser. Vores opgave de næste mange år bliver at finde ud af, hvordan teknologi kan styrke os som det, vi biologisk, socialt og kulturelt definerer os selv som og ønsker at bevare.”

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater