Artikel
Flere lærere går på deltid
Lærer undervisning hjælper elev

Flere lærere går på deltid

Stigende arbejdspres er en af forklaringerne på, at stadig flere lærere går på deltid, mener tillidsrepræsentanter og GL. Flest kvinder går på nedsat tid.

Et arbejde på nedsat tid er ved at blive almindeligt blandt gymnasielærere. På et år er andelen af fastansatte gymnasielærere på nedsat tid på stx steget fra 23 til næsten 27 procent.

Samlet set er næsten 24 procent af alle fastansatte lærere i dag på deltid, mens 18 procent arbejdede på nedsat tid i 2015, viser den seneste beskæftigelsesundersøgelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

I samme periode er der sket nedskæringer, og fra de fleste skoler lyder meldingen, at den enkelte lærer har fået flere arbejdsopgaver.

Tillidsrepræsentanter og GL peger da også på, at et stigende arbejdspres er en af årsagerne til, at flere lærere går ned i tid.

“Flere lærere går på nedsat tid, fordi de har fået flere hold og arbejdsopgaver i de senere år. Nogle går for eksempel på deltid, efter de har været sygemeldt med stress, “ siger  Allan Ahle, der er tillidsrepræsentant på Odder Gymnasium og formand for GL’s Aarhus Netværk. 

Her er næsten 35 procent af de fastansatte på nedsat tid.

Nogle går for eksempel på deltid, efter de har været sygemeldt med stress.

Allan Ahle, tillidsrepræsentant
Odder Gymnasium

Arbejdspresset stiger
Allan Ahle mener, det er en bekymrende tendens, hvis flere lærere går på deltid på grund af arbejdspresset.

“Det er noget, man skal forholde sig til som sektor og fra centralt hold,” siger Allan Ahle. Han nævner som eksempel, at nogle lærere er udsat for en spidsbelastning i perioder for eksempel på grund af det nye grundforløb.

Allan Ahle peger også på, at der er lærere, som går på deltid for at undgå, at de selv eller kolleger bliver afskediget på grund af nedskæringer.

Endelig peger han også på, at nogle lærere går på deltid, fordi de vil være mere sammen med deres børn eller lave nogle andre ting ved siden af arbejdet som lærer. Det er med andre ord også et positivt tilvalg for nogle at gå ned i tid.

GL’s Lønstatistik viser, at det især er kvinder, som arbejder på nedsat tid. For kvinder mellem 35 til 39 år er hele 36 procent på nedsat tid, mens det kun er omkring 12 procent af mændene i den aldersgruppe.

Det er dybt problematisk, at flere lærere har svært ved at klare deres arbejde på fuld tid.

Kåre Blinkenberg, formand
Arbejdspladsudvalget i GL

Kan ikke stå inde for kvaliteten
Kåre Blinkenberg er formand for Arbejdspladsudvalget i GL og underviser på Aarhus HF & VUC. Han nævner også, at det er et gode, at man kan gå på nedsat tid, hvis man ønsker at bruge mere tid med familien eller på andre ting. Men når antallet af lærere på deltid bliver ved med at stige, mener han, der er grund til bekymring.

“Det stigende arbejdspres på grund af nedskæringer betyder, at der er flere lærere, som ikke kan stå inde for den kvalitet, de kan levere, når de har mindre tid til at forberede sig. Det er dybt problematisk, at flere lærere har svært ved at klare deres arbejde på fuld tid,” siger Kåre Blinkenberg. 

En tidligere undersøgelse fra GL viste, at 60 procent af de lærere, som er på deltid, havde valgt det, fordi de mente, arbejdspresset var for stort.

Læs: Stort arbejdspres tvinger mange lærere på deltid

Kåre Blinkenberg mener, at der er et kollektivt problem i sektoren, som den enkelte lærer forsøger at løse ved at gå på deltid.

“Ude på skolerne skal det gøres til et kollektivt ansvar at løse det stigende arbejdspres, og det er noget, vi skal tale om. I sidste ende er det også et politisk ansvar, at flere medarbejdere ikke mener, de kan stå inde for kvaliteten,” siger Kåre Blinkenberg.

Han advarer mod, at det bliver normen at gå på nedsat tid som gymnasielærer.

“Det vil betyde, at vi kollektivt sætter os selv ned i løn og pension,” siger han.  

40 procent på nedsat tid
På Horsens HF & VUC er over 40 procent af lærerne på nedsat tid. Tillidsrepræsentant Martin Skov Petersen forklarer, at nogle vælger det for at få mere tid med familien, nogle er blevet tvunget ned i tid, og så er andre gået ned i tid, fordi de ikke mener, de kan magte jobbet på fuld tid.

“Vi har effektiviseret med 20 procent, og der er færre timer til at forberede undervisningen i. Og i sidste ende bliver det den enkelte lærers problem,” siger Martin Skov Petersen.

Lærere på nedsat tid

  2015 2018 2019
Stx 20 % 23 % 27 %
Hhx + htx 13 % 14 % 17 %
VUC 15 % 21 % 23 %
I alt  18 % 22 % 24 %

Tallene er rundet op eller ned til nærmeste hele tal.

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen. Undersøgelsen er baseret på indrapporteringer fra tillidsrepræsentanter.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater