Artikel
Faglig forskel mellem drenge og piger stiger – Nu nedsætter minister ekspertudvalg
shutterstock_522965386

Faglig forskel mellem drenge og piger stiger – Nu nedsætter minister ekspertudvalg

Drenge kan blive uddannelsessystemets tabere. Det frygter formanden for et nyt ekspertudvalg, der skal undersøge, hvordan faglige forskelle mellem drenge og piger kan mindskes.

Der er store forskelle mellem drenge og pigers faglige resultater. Piger får et højere karaktergennemsnit end drenge ved de obligatoriske prøver i folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. Forskellen er steget fra 0,3 i 2008 til 0,8 karakterpoint i 2019. 

Derfor nedsætter børne- og undervisningsministeren nu en ekspertgruppe, der skal undersøge årsager til kønsforskellene blandt børn og unges faglige resultater i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. 

“Regeringen ønsker, at alle børn og unge skal have lige muligheder for at blive så dygtige, som de kan. Men drengene sakker bagud i vores skolesystem. Nogle af dem halter allerede efter pigerne ved skolestart. Det kan og skal vi gøre bedre. Første afgørende skridt er, at der er brug for mere viden om de faglige forskelle blandt piger og drenge og bud på, hvor vi skal tage fat,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en pressemeddelelse.

Ekspertgruppen skal blandt andet kigge på betydningen af undervisningens form, indhold og organisering for elevernes læring og generelle motivation samt afdække, om der allerede i dagtilbud er faktorer, der bidrager til forskellene, skriver ministeriet. 

Arbejdet skal munde ud i en række anbefalinger til børne- og undervisningsministeren om, hvordan man kan nedbringe betydningen af køn i dagtilbud og elevernes faglige udbytte i både folkeskolen og på ungdomsuddannelser. 

Vindere og tabere i uddannelsessystemet
Som grundlag for ekspertgruppens arbejde har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet en analyserapport om de faglige forskelle mellem drenge og piger og om, hvordan de udvikler sig i løbet af folkeskolen og i overgangen til ungdomsuddannelse. 

Vi er desværre begyndt at tale om piger og drenge som henholdsvis uddannelsessystemets vindere og tabere. 

Claus Holm, institutleder
DPU

Analysen viser blandt andet, at køn har en betydning for fuldførelse af ungdomsuddannelse. 

“Piger har større sandsynlighed for at fuldføre en ungdomsuddannelse, fordi de i gennemsnit opnår højere karakterer i grundskolen end drengene, og fordi der er nogle sammenhænge mellem køn og sandsynligheden for at fuldføre, der får betydning i løbet af elevernes tid på ungdomsuddannelsen”, lyder analysen.  

I spidsen for ekspertgruppen står Claus Holm, der er institutleder på DPU.

“Det faglige gab mellem drenge og piger i faglige resultater skal lukkes, før det bider sig for godt fast. Det er ekspertgruppens opgave at bidrage hertil. Jeg ser frem til arbejdet, som er særdeles vigtigt i en situation, hvor vi desværre er begyndt at tale om piger og drenge som henholdsvis uddannelsessystemets vindere og tabere. Det må vi gøre noget ved,” siger han.  

Gymnasielærerne er repræsenteret i ekspertgruppen med gymnasielærer Helene Caprani, der er medlem af Gymnasieskolernes Lærerforenings hovedbestyrelse. 

Ekspertgruppen skal afrapportere til børne- og undervisningsministeren i oktober 2022.

Ekspertgruppen

 • Formand Claus Holm, institutleder på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse – Aarhus Universitet.
 • Kristina Avenstrup, områdeleder for Børnehusene Kokkedal, Fredensborg Kommune.
 • Anne Hammer, folkeskolelærer, Sejs skole, Silkeborg Kommune. 
 • Gitte Rasmussen, skoleleder, Virum skole, Lyngby-Taarbæk Kommune.  
 • Laura Poulsen, skoleelev, Tirsdalens skole, Randers kommune. 
 • Ane Stallknecht, centerchef i Center for Børn, Unge og Familier, Odsherred Kommune.
 • Leif Andersen, erhvervsuddannelseselev, TECHCOLLEGE i Aalborg. 
 • Henrik Dyrby Mogensen, faglærer på Erhvervsskolen Zealand Business College i Roskilde. 
 • Helene Rossing Pedersen, leder, erhvervsskolen Learnmark Horsens. 
 • Alfred Mikkelsen, gymnasieelev, Århus Katedralskole. 
 • Helene Caprani, gymnasielærer, Midtsjællands Gymnasium og medlem af GL's hovedbestyrelse.
 • Dorte Fristrup, rektor, Aarhus Statsgymnasium. 
 • Nanna Højlund, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 • Elisabeth Lund Nyborg, chefkonsulent, Dansk Arbejdsgiverforening (DA).
 • Andreas Beck Kronborg, projektleder, LGBT+ Danmark.
 • Henriette Laursen, direktør, KVINFO.
 • Alexander Andersson, formand, Dansk Mandesamfund. 
 • Ida Gran Andersen, adjunkt ved Danmarks institut for pædagogik og uddannelse, Pædagogisk Sociologi, Aarhus Universitet. 
 • Steen Baagøe Nielsen, Lektor, MA & PhD, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. 
 • Dorthe Staunæs, Ph.d., Cand. Psych., Professor, Aarhus Universitet. 
 • Mette Verner, Professor MSO, VIVE. 
 • Lise Tingleff, Ph.d., områdechef for grundskoleområdet, EVA.

Fagligt gab mellem piger og drenge

Som grundlag for ekspertgruppens arbejde har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet en analyserapport om de faglige forskelle mellem drenge og piger og om, hvordan de udvikler sig i løbet af folkeskolen og i overgangen til ungdomsuddannelse. 

Se analyserapporten her.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater