Artikel
Eksterne innovationsopgaver øger elevers motivation
Afsniti 05 (1)

Eksterne innovationsopgaver øger elevers motivation

Det øger motivationen og ansvarsfølelsen hos eleverne, når opgaver stilles af virksomheder eller organisationer . Det mener gymnasielærere, der deltager i innovationsfestivalen Festival for ideer til fremtiden.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

”Vi laver et reality show. Det er noget, alle ser og taler om. Og så skal vi have en konkurrence, hvor eleverne skriver teksten til introsangen, der skal indeholde budskabet om tax power,” siger Sidsel fra 3.g på Lyngby Tekniske Gymnasium.
Hun og fire andre elever er i gang med et kundepitch. Over for dem sidder Mellemfolkeligt Samvirkes kampagnekoordinator, Mikkel Iversen.
For et døgn siden fik eleverne til opgave at udarbejde en kampagnestrategi, der skal få unge til at engagere sig i Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne Tax Power om multinationale selskabers lave skattebetaling i ulande.

Knap 100 elever fra Frederiksberg Tekniske Gymnasium, Lyngby Tekniske Gymnasium og Rungsted Gymnasium deltager på innovationsfestivalen Festival for idéer til fremtiden på Hørsholms nedlagte politistation. På 48 timer skal de komme med løsningsforslag til opgaver, der er stillet af Mellemfolkeligt Samvirke, Dalgaard Supermarked, Hørsholm Bibliotek og 12 byer, der arbejder med klimaudfordringer.

Virkelige opgaver løfter motivation og faglighed
At opgaverne ikke bare er skabt i et klasseværelse af læreren, men er virkelige problemstillinger fra virksomhederne, er med til at øge både motivation og faglighed hos eleverne, mener lærer Troels Royster Olsen fra Lyngby Tekniske Gymnasium.

”At arbejde med en ekstern aftager medvirker til at skabe både mere motivation og større indsigt og viden for eleverne,” siger Troels Royster Olsen, der underviser i innovation og samfundsfag.
Lærer Irmelin Funch, der sidste år tog initiativ til, at gymnasieeleverne deltog på festivalen, mener også, at festivalens samarbejde med eksterne partnere, er udbytterigt for eleverne.

”Eleverne spørger, hvorfor de skal lære det, vi præsenterer for dem i skolen, når de ikke kan se nytteværdien af det. Når de omvendt kan bruge deres faglighed til at løse en opgave stillet af eksterne parter, skaber det energi, højere grad af ansvarlighed og gåpåmod hos eleverne”, siger Irmelin Funch, der underviser i innovation og historie på Rungsted Gymnasium. 

Kundepitch giver formidlingskompetencer
Som til et rigtigt kundemøde, skal eleverne på festivalen pitche deres idé for opgavestilleren og derpå tilpasse deres idé efter den feedback, de får.

”En superfed idé I har,” siger Mikkel Iversen fra Mellemfolkeligt Samvirke efter elevernes pitch. Han tilføjer:
”Vores organisation har ikke rigtig penge til at lave et reality show, men gå videre med sangskrivningskonkurrencen. I kunne jo for eksempel selv skrive den første sangtekst. Det, tror jeg helt sikkert, giver mange point. ”

Da eleverne kommer tilbage til deres arbejdslokale, går de i gang:

”Kom, vi skriver en sang.” En af pigerne i gruppen finder sin iPad frem og er klar til at skrive sangtekster ned.

Mødet med kunden er med til at udvikle en lang række vigtige kompetencer hos eleverne, mener Troels Royster Olsen.

”Eleverne udvikler handlekompetencer, når de eksempelvis skal stille sig op foran Mellemfolkeligt Samvirke, formidlingskompetencer, når de skal præsentere deres pitch, navigationskompetencer, når de skal søge den viden, de skal bruge for at løse problemstillingen. Og så får de naturligvis også brugt deres kreativitet,” fortæller han.

Innovation kræver viden  
At tænke nyt er en kompetence, der ikke kun gavner faget innovation, men også de øvrige fag, mener Irmelin Funch.

”Eleverne lærer at være åbne over for at tænke nyt. Det er kompetencer, der også gavner den øvrige undervisning på skolen. Når eleverne har arbejdet med innovation i længere tid, tør de prøve sig frem, og de lærer, at det ikke er farligt at sige noget forkert,” siger Irmelin Funch.

Hun medgiver, at det er en udfordring for både lærer og skole at kombinere innovation med de øvrige fag, men bestemt ikke umuligt.

”En forudsætning for, at eleverne kan være kreative og innovative, er viden. Derfor er det vigtigt, at de involverede fag giver eleverne den nødvendige faglige viden til at forholde sig til den stillede opgave, og at processen tilrettelægges, så der skabes mulighed for at åbne til andre fags fagligheder og elevernes viden andre steder fra,” siger Irmelin Funch.

Både på festivalen og hjemme i klasseværelset arbejder hun med innovation ud fra Kie-modellen. En model hun selv har været med til at udvikle, hvor eleverne først skal tilegne sig viden fra det fag, de skal arbejde innovativt med, hvorefter de arbejder med kreativitet, innovation og entreprenørship. 

Lærere må give slip i innovationsproces
Til dagligt arbejder Troels Royster Olsen også med at integrere innovation og de øvrige fag, men på festivalen har han sluppet styringen.

”Udfordringen ved en camp som denne er, at man som lærer må give slip, hvilket betyder, at vi ikke kan styre, hvilken faglighed der kommer ind i elevernes idé. Som lærer bliver man nødt til at følge med og se, hvilken faglighed der kommer med,” siger han.

Innovationsfestivalen slutter for gymnasieeleverne med, at hver opgavestiller kårer en vinder blandt projekterne.
Blandt Mellemfolkeligt Samvirkes projekter må gruppen, der selv har skrevet en sang, se sig slået af et forslag om en tilbagevendende ulandsdag for unge.

Festival for idéer til fremtiden

Festival for idéer til fremtiden har workshopper og en hovedkonkurrence, hvor den mest innovative idé belønnes med 100.000 kr.
Festivalen arrangeres af Hørsholm Kommune og KulturMetropolØresund.
Gymnasieeleverne har deres egen konkurrence, hvor opgavestillerne er: Mellemfolkeligt Samvirke, Dalgaard Supermarked, Hørsholm Bibliotek og 12 byer.

Se mere afsniti.dk

 

Kie-modellen

  • Kie-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til innovativ læring. Den er enkel og kan bruges på alle niveauer i undervisningssystemet eller andre steder, hvor innovative processer skal styrkes.
  • Modellen er bygget op om tre læringssrum: det kreative, det innovative og det entreprenante, me hver sine klare regler og formål. Ved at opdele processen i tre adskilte rum får man styr på rammerne for den innovative læring i klassen eller organisationen.

Læs mere om KIE-modellen

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater