Artikel
Det er blevet langt sværere at få et job – men ikke umuligt
Aftalehænder shutterstock_128351045

Det er blevet langt sværere at få et job – men ikke umuligt

Gymnasierne fastansætter væsentligt færre lærere i dag, men på nogle skoler bliver der stadig skrevet under på en del ansættelseskontrakter.

Den dårlige nyhed er, at der bliver ansat en del færre lærere i dag, end før nedskæringerne på gymnasierne begyndte i 2016. Den gode nyhed er, at der trods alt stadig opstår ledige jobs, for eksempel når andre lærere går på pension.

“Nogle lærere finder et andet job, andre går på pension, og nogle skal have en baby. Der opstår ofte nye situationer, som giver en ledig stilling,” siger Hanne Hautop, som er rektor på Rosborg Gymnasium i Vejle.

Siden marts sidste år er seks nye lærere og en uddannelsesleder blevet fastansat, og seks andre lærere er begyndt som årsvikarer på gymnasiet i Vejle.

På mange andre gymnasier er der dog langt mellem nye ansigter på lærerværelserne. Nedskæringerne på gymnasierne siden 2016 har sat deres tydelige spor, og nogle steder er også ramt af elvnedgang.

Sidste år blev cirka 400 lærere fastansat på et stx-gymnasium, hvilket er væsentligt færre end de 650 lærere, som blev fastansat i 2015. Det viser en beskæftigelsesundersøgelse fra Gymnasieskolerens Lærerforening (GL) fra sidste år, som er baseret på svar fra tillidsrepræsentanter.

På VUC er er der også sket et stort fald i nye fastansatte fra cirka 140 i 2015 til cirka 70 sidste år.

På erhvervsgymnasierne viser undersøgelsen også, at færre lærere bliver fastansat – fra cirka 370 i 2015 til cirka 200 i 2018. Tallene fra erhvervsgymnasierne er dog et noget mere usikkert estimat, da kun 60 procent af skolerne har deltaget i undersøgelsen.

Mit råd til nyuddannede, som ønsker at få arbejde på gymnasiet, er at sige ja til mindre vikariater.

Hanne Hautop, rektor
Rosborg Gymnasium

Der opstår huller
Trods nedgangen i fastansættelser opstår der dog stadig huller, for eksempel når ældre lærere går på pension.

Da gymnasieskolen.dk ringer til Hanne Hautop fra Rosborg Gymnasium, er det kun en time siden, at hun ansatte en lærer.

“Mit råd til nyuddannede, som ønsker at få arbejde på gymnasiet, er at sige ja til mindre vikariater. Det sker, at der så kommer flere timer, eller at der bliver en ledig stilling senere,” siger Hanne Hautop.

Selv om hun har skrevet under på flere ansættelseskontrakter i det seneste år, så mærker hun også nedskæringerne.

“Vi havde ansat flere, hvis det ikke var på grund af besparelserne,” siger hun.

Jeg tror også, vi kommer til at ansætte igen i år.

Vibeke T. Johnsen, rektor for gymnasier og eux
Esnord, Hillerød og Helsingør

Vækst af elever
Siden 2016 har skolerne været underlagt omprioriteringsbidraget, som gradvis skærer budgetterne ned. Det har betydet, at årsvikarer ikke bliver genansat, og at der ikke nødvendigvis bliver ansat en ny lærer, når en ældre går på pension.

Men eleverne skal trods alt have undervisning, og der opstår ledige stillinger på skolerne.

På erhvervsskolen Esnord i Hillerød og Helsingør, som blandt andet udbyder htx og eux, blev 13 lærere fastansat sidste år, fortæller rektor for gymnasier og eux Vibeke T. Johnsen.

”De sidste par år har vi haft en vækst i søgetallet til htx. Vi er gået fra otte til ti klasser på et spor. Samtidig er der lærere, som går på pension. Jeg tror også, vi kommer til at ansætte igen i år. Det giver en positiv stemning på skolen,” siger hun.

Eux vokser
Hun peger også på, at eux-uddannelsen er i vækst, hvilket også har betydet flere fastansættelser. Hun opfordrer ledige og nyuddannede til at holde øje med netop eux fremover, for eksempel også dansk- og engelsklærere.

Vibeke T. Johnsen fortæller også, at det ligefrem kan være svært at finde naturvidenskabs- og matematiklærere, og det samme gælder lærere med kompetencer inden for it og programmering.

“Alle mine kolleger siger, at det er svært at rekruttere naturvidenskabslærere,” siger hun.  

Men selv om jobsituationen er positiv på Esnord, så mærker man også her nedskæringerne.

“Vores lærere løber også stærkere. Og når en stilling som for eksempel dansk- eller biologilærer bliver slået op, så får vi rigtig mange ansøgere,” siger Vibeke T. Johnsen.

Lærere løber stærkere
På Slagelse Gymnasium blev der fastansat 13 lærere sidste år. Det skyldes blandt andet, at skolen fik flere elever end forventet, og så gik flere lærere på pension.

“Det betyder rigtigt meget for en skole at få nye ansatte. Det er livgivende, det skaber ny energi og skaber nye konstellationer på tværs af faggrupper og mellem de erfarne og uerfarne lærere,” siger rektor Lotte Büchert, som fortæller, at der kan komme 400-500 ansøgere til et jobopslag.

Hun oplever dog også, at nedskæringerne har konsekvenser på trods af fremgangen i Slagelse.

“Vi har skåret meget ned, og jeg kan mærke, at lærerne arbejder mere nu. De er mere trætte. Tidligere var gymnasielærere et segment, som brændte for deres arbejde. Det gør de stadig, men nu er der nogle som brænder ud. Det er forrykt at skære i den investering, som uddannelse er,” siger Lotte Büchert.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater