Artikel
Den gode modtagelse giver den bedste lærer
Mikes billeder 002

Den gode modtagelse giver den bedste lærer

En lang tjekliste bliver taget frem hver gang Holstebro Gymnasium og HF ansætter en ny lærer. Supervision er en af måderne til at få de nye kolleger til at falde til.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Samarbejdet mellem den nyansatte lærer og Holstebro Gymnasium og HF starter allerede, når underskriften er sat på ansættelseskontrakten. Skolen har en lang tjekliste med punkter for, hvad den nyansatte skal modtage og vide inden første arbejdsdag.
”På den måde sikrer vi, at den nyansatte lærer ikke møder op den 1.august uden at kende skolen og kollegerne godt,” fortæller Søren Christensen, uddannelsesleder på Holstebro Gymnasium og HF.
Den nyansatte modtager blandt andet tre breve, der drypvis informerer om skolen. Skolen har bevidst valgt løbende information, så den nyansatte ikke bliver tæppebombet med informationer, fortæller uddannelseslederen.
Den nyansatte besøger også skolen flere gange inden sommerferien. Blandt andet viser en fagansvarlig lærer den nyansatte rundt, og den nyansatte inviteres med til skolens sommerfrokost.

Kaosfri jobstart
Lærer Christian Smith blev ansat på skolen for et år siden, og han var meget tilfreds med den løbende dialog, før han startede på skolen.
”Når man er ansat, begynder man alligevel at forberede sig mentalt på det nye job. Derfor er det rart at fornemme, at skolen allerede inkluderer en tidligt,” siger han.
De nyansatte bliver også inviteret ind på skolen to dage før første skoledag. Uddannelseslederen understreger, at det er et tilbud, men at de fleste nyansatte vælger at komme. Her møder de nyansatte skolens administrative kolleger og ledelse, som byder dem velkommen. De nyansatte får blandt andet udleveret nøgler og computer, og de får en grundig introduktion og rundvisning.
”Vi undgår at udsætte vores nye lærere for et kaos, når alle andre møder ind. Samtidig er det ledelsens chance for at vise de nyansatte: Her er din nye arbejdsplads,” siger Søren Christensen.
”Det er en tryg måde at starte op, fordi man i ro og mag kan stille alle de spørgsmål, som der måske ikke er tid til første skoledag. Jeg oplevede dagene meget informative. Der er jo rigtig mange ting, som man som lærer allerede skal starte op med på første skoledag,” siger Christian Smith.

Formaliseret sparring
Søren Christensen fortæller, at de har så mange nyuddannede lærere, at de indimellem må søge om udsættelse af pædagogikum for en nyansat. Christian Smith fik for eksempel lov til at tage pædagogikum over to år, da skolen mangler tysklærere. I dette skoleår har han taget de fagdidaktiske kurser, og næste år kommer han i pædagogikum.  
De sidste tre år har Holstebro Gymnasium og HF tilbudt supervision til nyansatte lærere, der er forholdsvis nyuddannet og ansat i midlertidige stillinger eller med udsættelse af pædagogikum. To lærere med samme fag som den nyansatte får tildelt 10 timer til supervision med den nyansatte.
Indholdet af supervisionen kan variere fra fag til fag, men skolen har dog nedskrevet nogle vejledende retningslinjer for supervision. De foreslår blandt andet, at den nyansatte og superviserne drøfter undervisningsvariation, skriftligt arbejde, styredokumenter, faggruppen, skolen og faget, Lectio og didaktik.
”Supervision er mere end normal kollegial sparring. Superviseren har ansvaret for at hjælpe og støtte den nyansatte,” siger Søren Christensen.
Christian Smith har været glad for supervisionen. Han har især brugt sine supervisere til at komme godt i gang med at undervise i tysk og historie i overensstemmelse med skolens traditioner og materialer. Og til at forstå skolens ånd helt.
”Man kan jo altid få sparring fra sine nye kolleger. Men her er det formaliseret, og der er afsat timer. Det gør, at man føler sig helt tilpas med at søge hjælp fra kollegerne,” fortæller Christian Smith.  

Inspiration til supervision

Læs mere om supervision på Holstebro Gymnasium og HF.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater