Artikel
“De unge er hverken dummere eller klogere end tidligere”
2023_GS01_Laererliv_LarsEskesen

“De unge er hverken dummere eller klogere end tidligere”

Tekst_ Johan Rasmussen
Foto_ Privat

Om Lars Eskesen

  • Alder_ 45 år.
  • Skole_ Odder Gymnasium.
  • Underviser i_ græsk, latin, oldtidskundskab og engelsk.

Hvilken person har betydet mest for din karriere?
“Min latinlærer i gymnasiet spillede en afgørende rolle og betød, at jeg vovede mig ud i et fag – de klassiske sprog – som måske kan virke afgrænset, men som alligevel rummer mange muligheder. Min latinlærer tog os elever alvorligt som voksne mennesker og forventede, at vi gav noget af os selv til det her fag. Jeg voksede op ved den jyske vestkyst, og da jeg kom i gymnasiet, var jeg sulten efter at opdage og opleve en anden kultur og en større verden, hvor en dreng ikke kun blev målt på, hvor stærk han var.”

Hvad er dit bedste råd til en ny gymnasielærer?
“De fleste nye lærere er toptunede rent fagligt, fordi de kommer lige fra universitetet. Mit bedste råd er at være meget opmærksom på relationsdannelsen til eleverne, og i den sammenhæng er det vigtigt, at de nye lærere hurtigt finder det rette faglige niveau. Jeg har tidligere holdt et oplæg for kommende engelsklærere fra Aarhus Universitet, som præsenterede forslag til læseplaner i gymnasiet. Kompleksitetsgraden, metoderne og omfanget af deres planer var alt for ambitiøse.”

Hvilken fase af dit arbejdsliv ser du tilbage på med størst glæde?
“Jeg er lige så glad for mit arbejde i dag, som jeg var tidligere. Jeg kan lide at være med til at give eleverne glæden ved at lære, øge deres kompetencer og færdigheder og få dem til at være en del af et skolefællesskab. Når de står med deres hue i hånden, er de vokset som mennesker. Det er et vigtigt ideal for mig, og det er måske vigtigere end nogensinde.”

Hvordan oplever du elevernes udvikling, fra du begyndte som lærer til i dag?
“Jeg hører ikke til det store kor af voksne, som er kritiske over for ungdommen. Jeg ser positivt på de unge i dag, og de er hverken dummere eller klogere end tidligere. De unge kan nok nogle andre ting i dag end tidligere, og så er der også ting, de er dårligere til. Jeg tror, at der er flere ting i de unges liv i dag, som for eksempel at præstere på sociale arenaer, som gør, at nogle unge prioriterer anderledes og måske også er lidt mindre engagerede i det faglige i gymnasiet.”

Hvad bekymrer dig mest som gymnasielærer?
“Sprogfagenes tilbagegang er bekymrende. Mine egne fag, latin og græsk, er en vigtig del af den europæiske kulturforståelse og sprogarv og er vigtige fag i forståelsen af andre sprog. Hvis først et fremmedsprog går meget tilbage i uddannelsessystemet, så er det meget vanskeligt at genetablere fødekæden. Vi har et problem med tilbagegang i alle fremmedsprog, for eksempel også tysk, og vi mister sprogfærdighed og evnen til at afkode forskellige europæiske kulturer.”

Lærerliv

Vi stiller fem spørgsmål til en lærer om jobbet som underviser.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater