Artikel
Billigere at uddanne gymnasieelever
Penge besparelse Shutter

Billigere at uddanne gymnasieelever

Lønudgifterne for at uddanne en gymnasie- eller hf-elev var 1.500 kroner højere i 2009, end de bliver i næste skoleår. Alligevel varsler flere rektorer besparelser.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Når en rektor til næste år skal udbetale løn til lærerne, får han mere uddannelse for lønkronerne end for fem år siden.

Målt i lønudgifter vil det i år koste godt 4.000 kroner mindre at uddanne en gymnasie- eller hf-elev, end det gjorde i 2009. Selv når lærernes nye løntillæg medregnes, vil det i næste skoleår koste cirka 1.500 kroner mindre, end det gjorde i skoleåret 2009/10.

Det viser nye beregninger fra GL, hvor lønudgifter for samtlige akademikere i stx og hf inklusiv rektorer og ledere er sammenstillet med antallet af elever i skolerne.

I samme periode har gymnasierne modtaget mere end 2.000 kroner ekstra i taxameterpenge per elev.

Faldet i lønudgifterne per elev kan virke overraskende, da lærernes nye løntillæg på cirka fem procent er medregnet i lønudgifterne til næste skoleår.

Ældre stopper
Beregningerne viser ikke, hvorfor lønudgifterne er faldet. Ifølge GL er den væsentligste forklaring sandsynligvis, at mange ældre lærere i disse år går på pension og bliver afløst af nyuddannede lærere, som lønmæssigt er billigere for skolerne.

På trods af stigende indtægter og faldende udgifter til løn har flere rektorer varslet besparelser efter den nye arbejdstidsaftale. Nogle mener, at lærernes nye løntillæg skal hentes hjem på budgettet.

En af dem er rektor på Frederiksborg Gymnasium og HF Peter Kuhlman.

”Hos os skal lærerne præstere fem procent ekstra. De skal ikke arbejde mere, men det kan være, de skal gå til færre møder eller lave mindre forberedelse. Vi har nedsat en arbejdsgruppe på skolen, som skal finde en fornuftig model for, hvordan arbejdstid og arbejdsopgaver hænger sammen,” siger han.

Besparelser
Flere tillidsrepræsentanter melder, at ledelsen på andre skoler også har bebudet besparelser eller effektiviseringer på skolerne, efter den nye arbejdstidsaftale er blevet indgået.

Der er dog også rektorer, som ikke sætter et automatisk lighedstegn mellem lønstigninger og besparelser.

Ingen besparelser
Uddannelsesinstitutionen København Nord, som blandt andet har hhx og stx, skal ikke spare på grund af den nye arbejdstidsaftale.

”Den nye aftale er et paradigmeskifte. Det er en stor proces, og hvis vi så også samtidig lægger besparelser ned over lærerne, vil udviklingen drukne i det. Intentionerne i den nye aftale er ikke at spare penge, det handler om at have fokus på opgaverne, som skal løses,” siger direktør René van Laer.

Han fortæller, at regnskabet for 2012 så ”fornuftigt” ud, og derfor er bestyrelsen på København Nord enige i, at der i en omstillingsperiode ikke skal spares, også selv om det skulle give et lille underskud.  

 

 

Lønudgifter

Lønudgifter for akademikere i stx og hf per elev. Tallene er målt for fjerde kvartal i skoleåret. Taxameterne er beregnet for skoleår og vægtet i forhold til fordelingen mellem gymnasieelever og hf-kursister. For skoleåret 13/14 indgår det forventede taxameter inklusive en pris- og lønregulering svarende til niveauet i 2013. Det viste taxameter er summen af undervisningstaxameter, fællestaxameter og 30 procent af færdiggørelsestaxameteret.

Kilde GL 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater