Du er her

Annonceinfo

Gymnasieskolen er et journalistisk fagblad, skrevet og redigeret af uddannede journalister, der med baggrund i deres uddannelse, har en analyserende tilgang til deres arbejde. 

Gymnasieskolen indeholder artikler om faglige spørgsmål, nyheder, interview og debat om emner inden for undervisningssektoren med særligt fokus på de gymnasiale uddannelser. 

Gymnasieskolen udkommer 9 gange om året og udgives af Gymnasieskolernes Lærerforening.

Se Gymnasieskolens deadlines her.

Magasinet læses af 48.000 akademikere, som i høj grad er kulturkonsumenter med meget hyppige teater- og museumsbesøg, ligesom fag- og skønlitteratur læses dagligt.

Næsten en tredjedel af læserne har en husstandsindkomst på over 600.000 kr.
Gymnasieskolen er mere end det trykte blad. Flere gange om ugen udsender redaktionen Netnyheder om dagsaktuelle fag- og uddannelsespolitiske emner.

Fra 1.1 2008 er Gymnasieskolen med i profiljob-netværket, der repræsenterer 17 organisationer og mere end 300.000 medlemmer i alt. Netværket består af organisationernes jobportaler og er en fælles jobdatabase - www.profiljob.dk - hvor alle jobannoncer samles Gymnasieskolen er medlem af Dansk Fagpresse og bliver derfor oplagskontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol.

Den typiske læser af Gymnasieskolen er......

  • en mand (53%) mellem 40-59 år (78%). Han bor i Jylland eller på Fyn (63%), og læser alle udgaver af Gymnasieskolen (91%). 
  • Han læser mere end halvdelen af bladet (52%), og bruger mere end 30 minutter på læsning af bladet (73%). 
  • 44% af læserne gemmer alle udgaverne af Gymnasieskolen.

 

Gymnasieskolens læsere har stor interesse i fagligt indhold

Medieinfograf

 

Læsernes samlede bedømmelse af Gymnasieskolen
Medieinfograf

 

63 % af læserne synes at Gymniasieskolen er et meget godt/godt magasin

 

Hvad er deres samlede bedømmelse af Gymnasieskolen?

Medieinfograf

 

Fakta om analysen
Ovenstående er data fra Index Danmark/Gallup helår 2004 
samt en læseranalyse af Gymnasieskolen nr. 10-2006, 
udarbejdet af Catinét Research i samarbejde med DG Media 
as og omfatter 200 respondenter.

Annoncering i magasinet Gymnasieskolen

Priser 2018

Annoncesalg
Rosendahls Mediaservice
Annoncekonsulent: Sofia Malta Velling, tlf.  76 10 11 55, mail: smv@rosendahls.dk

 

Oplag

Kontrolleret af Specialmediernes Oplagskontrol :

Distribueret oplag i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.700

Onlineannoncering

Gymnasieskolen.dk

Annoncepriser

På Gymnasieskolen.dk er der mulighed for at skabe synlighed med bannerannoncer og joblinks m. overskrift, ansøgningsfristog logo, der henviser til jobopslag på jobportalen Gymnasieskolejob.dk.

Gymnasieskolejob.dk

Annoncepriser

Få en jobannonce på gymnasieskolejob.dk. Jobbasen har ca. 2.500 besøg hver måned, hvoraf de 1.800 er unikke. Som standard lægges indholdet af en trykt annonce i bladet Gymnasieskolen på Gymnasieskolejob.dk for kr. 1.900.

Jobannonce på gymnasieskolejob.dk

 

 

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Gymnasieskolen udsender hver torsdag et nyhedsbrev – med undtagelse af ugerne 1, 7, 13, 26-32, 42 og 52 til foreningens medlemmer og andre interesserede - cirka 15.500.
Her er der mulighed for bannerannoncering samt køb af joblinks med overskrift, ansøgningsfrist og logo, der henviser til jobopslag på jobportalen Gymnasieskolejob.dk. Der er i hvert nyhedsbrev plads til en topbanner og en bundbanner.
Nyhedsbrevet har en åbningsrate på cirka 40 procent.
Der er i hvert nyhedsbrev plads til placering af 2 bannere.