Du er her

Annonceinfo

Gymnasieskolen er et journalistisk fagblad, skrevet og redigeret af uddannede journalister, der med baggrund i deres uddannelse, har en analyserende tilgang til deres arbejde. 

Gymnasieskolen indeholder artikler om faglige spørgsmål, nyheder, interview og debat om emner inden for undervisningssektoren med særligt fokus på de gymnasiale uddannelser. 

Gymnasieskolen udkommer 13 gange om året og udgives af Gymnasieskolernes Lærerforening.

 

Se Gymnasieskolens deadlines her.

 

Magasinet læses af 48.000 akademikere, som i høj grad er kulturkonsumenter med meget hyppige teater- og museumsbesøg, ligesom fag- og skønlitteratur læses dagligt.

Næsten en tredjedel af læserne har en husstandsindkomst på over 600.000 kr.
Gymnasieskolen er mere end det trykte blad. Flere gange om ugen udsender redaktionen Netnyheder om dagsaktuelle fag- og uddannelsespolitiske emner.

Fra 1.1 2008 er Gymnasieskolen med i profiljob-netværket, der repræsenterer 17 organisationer og mere end 300.000 medlemmer i alt. Netværket består af organisationernes jobportaler og er en fælles jobdatabase - www.profiljob.dk - hvor alle jobannoncer samles Gymnasieskolen er medlem af Dansk Fagpresse og bliver derfor oplagskontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol.

Den typiske læser af Gymnasieskolen er......

 • en mand (53%) mellem 40-59 år (78%). Han bor i Jylland eller på Fyn (63%), og læser alle udgaver af Gymnasieskolen (91%). 
 • Han læser mere end halvdelen af bladet (52%), og bruger mere end 30 minutter på læsning af bladet (73%). 
 • 44% af læserne gemmer alle udgaverne af Gymnasieskolen.

 

Gymnasieskolens læsere har stor interesse i fagligt indhold

Medieinfograf

 

Læsernes samlede bedømmelse af Gymnasieskolen
Medieinfograf

 

63% af læserne synes at Gymniasieskolen er et meget godt/godt magasin

 

Hvad er deres samlede bedømmelse af Gymnasieskolen?

Medieinfograf

 

Fakta om analysen
Ovenstående er data fra Index Danmark/Gallup helår 2004 
samt en læseranalyse af Gymnasieskolen nr. 10-2006, 
udarbejdet af Catinét Research i samarbejde med DG Media 
as og omfatter 200 respondenter.

 

Priser

Annoncepriser

Annoncepriser

 

Rubrik- og Rejseannoncer

 • 1 spalte (56 mm), pr. millimeter 25,00 kr. 
 • 2 spalter (116 mm), pr. millimeter 50,00 kr. 
 • 3 spalter (177 mm), pr. millimeter 75,00 kr. 

Farvetillæg

 • 1 farve 2.200 kr. 
 • 4 farver 6.000 kr.

Øvrige priser

 • Særplacering + 10% 
 • Til kant-tillæg + 10%

Indstik
Indhent venligst tilbud

 

Rabatter

 

Gentagelsesrabat

 • 3 indrykninger 10 % rabat
 • 6 indrykninger 15 % rabat 
 • 13 indrykninger 20 % rabat 

Gentagelsesrabat/Rubrik- og rejseannoncer

 • 5 indrykninger 5 % rabat 
 • 10 indrykninger 10 % rabat

Storkunderabat

 • 5 % storkunderabat ved en omsætning på mindst 100.000 kr.

Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Godtgørelse

Til reklame- og mediabureauer ydes 3 procent materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2 procent informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. DRRBs liste.
 

Annoncemateriale

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK). Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller via ftp-server. Kontakt DG Media om dette. For yderligere tekniske detaljer om krav til annoncemateriale se dgmedia.dk.
 

Annoncesalg

DG Media A/S 
www.dgmedia.dk
epost@dgmedia.dk.

Kontaktperson: Jeanette Fanum
jeanette.f@dgmedia.dk 
Telefon: 21 20 35 69 

 

Oplag

Kontrolleret af Specialmediernes Oplagskontrol :

Distribueret oplag i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

 

Onlineannoncering

Gymnasieskolen.dk

Annoncepriser

På Gymnasieskolen.dk er der mulighed for at skabe synlighed med bannerannoncer og joblinks m. overskrift, ansøgningsfristog logo, der henviser til jobopslag på jobportalen Gymnasieskolejob.dk.

Annoncepriser

 

Gymnasieskolejob.dk

Annoncepriser

 

Få en jobannonce på gymnasieskolejob.dk. Jobbasen har ca. 2.500 besøg hver måned, hvoraf de 1.800 er unikke. Som standard lægges indholdet af en trykt annonce i bladet Gymnasieskolen på Gymnasieskolejob.dk for kr. 1.900.

 

Jobannonce på gymnasieskolejob.dk

Annoncepriser

 

Online jobannonce (30 dage uden printannonce) 4.600 kr. 

Joblink i nyhedsmail 2.200 kr.

Jobannoncer i Gymnasieskolen lægges automatisk på gymnasieskolejob.dk for 1.900 kr.

 

Online jobannonce (30 dage – uden printannonce) kr. 4.500
Forsidehenvisning kr. 900

 

Materiale

Ved jobannoncer uden printannoncer skal jobopslaget sendes til epost@dgmedia.dk. Ønskes logo i jobannoncen, skal det medsendes som GIF eller JPG-fil.

 

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Gymnasieskolen udsender hver torsdag et nyhedsbrev – med undtagelse af ugerne 1-2, 14, 27-32 og 52 – 53 til foreningens ca. 13.000 medlemmer.
Her er der mulighed for bannerannoncering samt køb af joblinks med overskrift, ansøgningsfrist og logo, der henviser til jobopslag på jobportalen Gymnasieskolejob.dk. Der er i hvert nyhedsbrev plads til en topbanner og en bundbanner.
Nyhedsbrevet har en åbningsrate på cirka 40 procent.
Der er i hvert nyhedsbrev plads til placering af 2 bannere.

Nyhedsbrev annoncepriser

Materiale

Bannerannoncer til Gymnasieskolens nyhedsbrev skal leveres som GIF eller JPG i maks. 45 KB, og der skal medsendes URL-adresse. Alt annoncemateriale skal sendes til epost@dgmedia.dk.