84,3 millioner kroner til efteruddannelse

Se at få søgt midlerne til kompetenceudvikling, lyder opfordringen fra GL's formand. For selvom der er afsat mange penge i kompetencefonden, der åbner i dag, vil der være rift om midlerne, vurderer Tomas Kepler.

Har du i længere tid pønset på at videreuddanne dig, så er det måske nu, du skal sætte skub i planerne. Fra i dag kan du som gymnasielærer søge midler til din individuelle kompetenceudvikling.

Den Statslige Kompentencefond åbner nemlig for søgningen af de midler, som blev afsat til statsansattes individuelle kompetenceudvikling ved overkomstforhandlingerne i 2018.

84,3 millioner kroner blev der afsat til de cirka 78.000 statsansatte akademikere, som gymnasielærerne er en del af.

“Det lyder af mange penge, men jeg tror, at der bliver rift om midlerne, så mit bedste råd til medlemmerne er: Se at få søgt!” lyder opfordringen fra Tomas Kepler, der er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Kompetenceudvikling kan øge ens sikkerhed i jobbet.

Tomas Kepler, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

Man kan søge støtte til mange former for kompetenceudvikling, hvad enten det er et kursus, en hel uddannelse eller en anden aktivitet, der styrker ens kompetencer i arbejdet og ens værdi på arbejdsmarkedet.

Det er så afgørende at have mulighed for at udvikle sig, påpeger Tomas Kepler.

“Kompetenceudvikling kan øge ens sikkerhed i jobbet, samtidig med at den kan skabe mulighed for, at man kan flytte sig andre steder hen på arbejdsmarkedet. Måske er der nogle, som kunne tænke sig at skifte spor, eller nogle, der kunne tænke sig en vejlederuddannelse. Det er der nu midler til,” siger han.

Man kan søge midler til uddannelsesgebyr, materialer, transport og ophold ved kompetenceudviklingen. For at komme i betragtning til midlerne skal man have opbakning til kompetenceudviklingen fra ens leder, da arbejdspladsen skal finansiere nogle af udgifterne for eksempel ved dækning af arbejdstiden.