Jobs

Rektor til Randers Statsskole

Randers Statsskole er et alment gymnasium i det nordlige Randers, der uddanner en bred mangfoldighed af elever, prioriterer fælleskabet og lægger vægt på at skabe et fagligt og rummeligt miljø,

 

der stimulerer elevernes glæde ved at lære nyt og opsøge viden. Gymnasiet har omkring 760 elever og 90 ansatte.

Randers Statsskole har en lang historie, der rækker tilbage til 1400-tallet. I dag danner arkitekt Hack Kampmanns nyklassicistiske og fredede bygning fra 1926 rammen om et tidssvarende gymnasium. Gymnasiet har løbende gennemgået renoveringer, der blandt andet omfatter kantine, gangarealer og faglokaler, og i 2013 blev bygningen udvidet med en stor idræts- og aktivitetshal. Gymnasiets velkonsoliderede økonomi giver et godt grundlag for den fortsatte udvikling.

Læs mere

Vicerektor - Odsherreds Gymnasium

Vil du være en tydelig ambassadør for Odsherreds Gymnasium? En ambassadør som sikrer, at skolen sætter et markant aftryk i lokalområdet gennem stærkt samarbejde med de unge, forældrene, kommunen og det lokale erhvervsliv?

Vi søger en ny vicerektor, der motiveres af at lede gennem facilitering, samarbejde, indragelse og tillidsfuld kommunikation.

Odsherreds Gymnasium er et mindre gymnasium med store ambitioner. Skolen har en stærk kultur og identitet, som er præget af fællesskab, nærhed og tillid, og vi er stolte af at tilbyde et motiverende og fagligt ambitiøst undervisningsmiljø med plads til den enkelte elev. Gymnasiet står overfor en spændende fusion med Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, som medfører nye muligheder og potentialer samt organisatoriske forandringer.

Læs mere

Vicerektor til EUX på NEXT Uddannelse København

Som del af NEXT, bliver du også en del af et stort fælles lederteam på tværs af hele organisationen. Her vil du samarbejde og sparre med organisationens øvrige ledere.

På NEXT arbejder vi for, at alle får en uddannelse. Fordi det giver stolthed, mening og noget at bygge videre på. Vi har en vision om at være det bedste sted at være og lære, og ønsker at skabe en fremtid for vores skole og for vores uddannelser, der gør en forskel for mange.

Læs mere