En revideret udgave med et pædagogisk kup!

Det er andenudgaven af forfatterens bog (2011) med teksterne: Om et kristenmenneskes frihed og Åbent brev til Pave Leo d. 10 af Martin Luther, der blev anmelderrost her i bladet.

Meget aktuelt i Reformationens jubilæumsår er Luthers skrift De 95 teser om aflad nyoversat fra latin af forfatteren og billeder tilføjet i andenudgaven, mens et nu mindre aktuelt appendiks i førsteudgaven er fjernet.

Disse kernetekster af Luther er beregnet til hovedværkslæsning på fagets B-niveau. De er selv med al mulig hjælp fra forfatteren svære for vores elever og om noget et studieforberedende arbejde. Udgivelsen sigter også til religions- og teologiundervisning på seminarer og universiteter.

Bogen findes imidlertid også på nettet som i-bog. Layoutet er her mere indbydende og læsevenligt sat op, og de mange noter – i alt 1.130 – er fikst sat ind, så det nemmer læsningens flow. Dertil kommer arbejdsopgaver. Det pædagogiske kup er imidlertid de 10 korte videoklip, hvor teologiprofessor Niels Henrik Gregersen på en forbilledlig måde redegør for teologien i udgavens Luther-tekster, dens forudsætninger og virkningshistorie hos Søren Kierkegaard og K.E. Løgstrup. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, det kan gøres bedre for vores elever.

Niels Henrik Gregersen søger også på en meget imødekommende måde at sammenligne 1500-tallets religiøse præstationsangst med nutidens præstationsangst, men det forekommer mig nu at være som at sammenligne æbler med pærer, blot fordi begge dele er frugter.

Naturligvis skal reformationsjubilæet gerne blive til nytte. Men hvis man almindeligvis i årets løb bliver klar over, hvem denne Martin Luther var, og ikke kun ham Martin Luther King, tror jeg, man skal stille sig tilfreds.

Hertil bidrager dette materiale, et yderst kompetent og gedigent fagligt og pædagogisk arbejde, der er varmt anbefalet. Jeg sender et fyrværkeri med 6 stjerner op!