Nyhed

Rektor: Stx skal have mere erhvervsrettet profil

Det almene gymnasium retter sig for meget mod universitetet og glemmer de korte videregående uddannelser, mener rektor på Københavns Erhvervsakademi. Lav stx-profil om, lød hans anbefaling på Folkemødet.

13. juni 2015 af Tina Rasmussen
Ingo Østerskov, rektor på Københavns Erhvervsakademi, i debat om gymnasierne med direktør for Erhvervsskolerne - Lederne Lars Kunov, GL's formand Annette Nordstrøm Hansen og formand for Danske Gymnasiers formand Anne-Birgitte Rasmussen. Foto: Hung Tien Vu.

Det almene gymnasium skal udvide dets profil. Det er ikke nok at give eleverne klassisk dannelse. De skal også have nogle erhvervsmæssige kompetencer.

Budskabet kom fra Ingo Østerskov, rektor på Københavns Erhvervsakademi, da Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskolerne – Lederne og Politiken her til formiddag indbød til debat om gymnasieuddannelserne. Kan jeg bruge min hue? Sådan lød overskriften for debatten på Folkemødet.

Der er for dårligt match mellem det almene gymnasium og det, der er brug for på arbejdsmarkedet, mener Ingo Østerskov.

”Hhx og htx står stærkt i forhold til iværksætteri og produktudvikling. Jeg mener, der er brug for, at stx får en mere erhvervsrettet profil. Man kan sagtens tænke et erhvervsrettet islæt ind i de humanistiske fag,” sagde han.

GL: Hold fast i klare profiler
Annette Nordstrøm Hansen, der er formand for GL, afviste forslaget.

”Det er vigtigt, at vi har fire forskellige gymnasiale uddannelser med hver sin klare profil. Det skal vi holde fast i,” lød det fra GL’s formand.

Ifølge Ingo Østerskov retter stx sig alt for meget mod universitetet. I fremtiden kommer der til at mangle vvs-installatører, byggeteknikere, energiteknologer og andre med en kort erhvervsrettet uddannelse. Det er et samfundsmæssigt problem, og det bør stx indrette sig efter, mener han. 

”Når nu gymnasiet er en succes, hvorfor rykker man så ikke lidt ved profilen på stx, så man også retter sig mod de korte og mellemlange videregående uddannelser og giver de unge lyst til at gå den vej? Prognoser viser, at det er den arbejdskraft, vi kommer til at mangle,” sagde Ingo Østerskov.

”Vi kan godt gøre mere”
Lars Kunov, direktør for Erhvervsskolerne – Lederne, mener også, at de gymnasiale uddannelser bør rette sig mere mod samfundets behov. 

”Vi skal tilpasse vores uddannelser mere mod det, der venter i den anden ende. Det er virksomhedernes behov og de videregående uddannelsers behov, der er målet,” sagde Lars Kunov.

Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Danske Gymnasier, mener ikke, at det almene gymnasium skal ændre profil. Men hun gav dog Ingo Østerskov ret i lidt af hans kritik. 

”Selvfølgelig skal vi give eleverne kompetencer, der passer til alle videregående uddannelser. Vi kan nok godt gøre noget mere i forhold til de korte erhvervsrettede uddannelser,” erkendte hun.  

Kommentarer

tor, 18/06/2015 - 13:21
perronne
Emeritus

Det ville nok hjælpe hvis gøgeungen samfundsfag blev flyttet hen, hvor faget hører til. Nemlig i handelsgymnasiet, der allerede har jurister ansat til at undervise i erhvervsret, og cand.polit.er til at undervise i nationaløkonomi.

Gymnasiet skal naturligvis rette sig mod universitetet; det er selve denne skoleforms raison d'être. Og under ingen omstændigheder skal gymnasiet rettes mod unge der kommer til at blive vvs-installatører eller lignende. Disse unge skal i stedet på teknisk skole, eventuelt teknisk gymnasium.

For GLere er det naturligvis rart med flere arbejdspladser, men for samfundet som helhed er det ikke godt at så mange tager en studentereksamen som de ikke har brug for. En mulighed der naturligvis er opstået som følge af årtiers faglige niveausænkninger. Og ja, jeg kan konstatere at den abstrakte algebra vi i min tid som gymnasieelev havde i 1g i dag kan genfindes på 2. år af matematikstudiet ... dog på 200 sider mere pædagogisk beskrevet end på gode gamle Kristensen & Rindungs 10 sider.

I øvrigt er risikoen for længerevarende ledighed større for ufagærte studenter (ikke HHere) end for ufaglærte der afsluttede skolen med 9. klasse. 

Per Rønne

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.