ZBC i Vordingborg søger 2 nye uddannelsesledere

Vil du som uddannelsesleder sikre gymnasial kvalitetsuddannelse for ZBC i Vordingborg?

 

Vi søger to nye uddannelsesledere, som kan se sig selv i følgende:

du har lyst til at indgå i et 3-personers ledelsesteam, hvor rektor og to uddannelsesledere i fællesskab sikrer både god drift og udvikling af ZBC Vordingborg – HHX og HTX.

du vil skulle arbejde med erhvervsgymnasierne i Vordingborg som helhed – men også have øje for detaljerne på enten HHX eller HTX.

du har lyst og evner til at handle nytænkende og kreativt, når det handler om at udfolde visionerne for et forretningsorienteret gymnasium, der sætter alt ind på digital og teknologisk udvikling.  

du ser mulighederne i nye digitale læringsformer og ser digitale læringsmiljøer, som grundlag for udvikling af såvel digital dannelse som digital didaktik.

du arbejder proaktivt for at styrke kompetenceudvikling blandt vores lærere i professionelle læringsfællesskaber (PLF), hvor alle vores lærere på tværs af vores 4 gymnasier vidensdeler og kvalitetsudvikler – både fagligt og didaktisk.

vi skuer mod fremtiden – og vi vil dimittere moderne dannede studenter, der er bevidste om deres egne kompetencer. Dette indebærer et systematisk fokus på kritisk tænkning og digital og teknologisk udvikling.

Vi søger dig som…

… kan og har lysten til at videreudvikle ZBC Vordingborg HHX og HTX. Du bliver motiveret af at være medskaber i en organisation, der er forandrings- og omstillingsparat ud fra et digitalt mindset, og hvor vaner og traditioner skal og bliver udfordret. Kort sagt, vi søger dig som:
 

har en relevant akademisk uddannelse og undervisningskompetence på gymnasialt niveau.

har solid pædagogisk, digital og didaktisk erfaring og lyst til både ledelse og undervisning, da fordelingen vil være ca. 50/50.

er synlig, tydelig, udadvendt samt har en åben og empatisk kommunikationsform. Du skaber retning, kan begejstre og inddrage medarbejdere og elever.

er vedholdende og arbejder struktureret og effektivt.

er kreativ, innovativ og ikke bange for at tænke ud af boksen.

kan samarbejde med ledelserne på ZBCs tre andre erhvervsgymnasier, samt ZBCs erhvervsuddannelser i Vordingborg.

fortsat kan styrke elevsøgningen til spændende studieretninger på vores attraktive erhvervsgymnasier i Vordingborg.

Vi tilbyder dig en hverdag med mange facetter
Som uddannelsesleder bliver du leder for enten HHX eller HTX-lærergruppen med hhv. ca. 18-20 og 10-12 dygtige adjunkter og lektorer, som er dybt engageret i deres arbejde og sætter kvalitet og elevtrivsel helt i top. Sammen med rektoren skal de to uddannelsesledere sætte rammen, som giver vores elever tre år for livet! Tre år der for vores elever konkret slutter med en erhvervsrettet studentereksamen med et internationalt, bæredygtigt og innovativt præg.
 

Som leder skal du se værdien i, at det skal være sjovt for os alle at møde på arbejde. Hos ZBC værner vi om den dynamiske atmosfære, hvor gode idéer altid er velkomne.

For dig betyder det, at du vil få et job med en stor grad af frihed og fleksibilitet i en dynamisk organisation, hvor idéer let kan blive omsat til praksis, og hvor dit engagement har mulighed for stor udfoldelse. Vi vægter nemlig også, at du selv udvikler dig som leder.

 

Hvis du bliver vores nye uddannelsesleder, bliver du en del af en stor og spændende institution med mange muligheder. Innovation og iværksætteri vil fylde meget hos os - ligesom at vi som certificeret Unesco Verdensmålsskole arbejder målrettet med bæredygtighed i uddannelsen. Vi har en international profil, er med i flere Erasmus K2 projekter og deltager sammen med andre institutioner til at udvikle bæredygtighed i uddannelser.

 

Dét kan du i store træk forvente af dine daglige arbejdsopgaver:  

Du medvirker til at opstille mål og arbejde mod resultater, der matcher vores strategi og ambitioner for fremtiden.

Du medvirker til at sikre professionel drift af ZBC Vordingborg, så vores elever og medarbejdere har de bedste rammer for deres skolegang og arbejde.

Du er med til at sikre og videreudvikle vore gode samarbejdsrelationer med fx grundskoler og virksomheder.

Du er med til at sikre vore elevers demokratiske dannelse, samt højne deres bevidsthed om egne evner og kompetencer.

 

Ansættelse

Vi ser frem til at byde dig velkommen den 1. august 2021 eller 1. juni hvis muligt.

Ansættelsesområdet er ZBC, og dit tjenestested er som udgangspunkt på Chr. Richardtsvej i Vordingborg.

 

Du skal være indstillet på aktiviteter og dermed på mobilitet mellem vores adresser. Det er derfor en fordel, hvis du har kørekort og bil til rådighed.

Ansættelse sker på tjenestemandslignende vilkår og lønindplacering sker i lønramme 32 med mulighed for at forhandle et personligt tillæg. 

 

Arbejdstiden udgør gennemsnitlig 37 timer om ugen, dog uden højeste arbejdstid i ansættelsesforholdet - og der er tale om fastansættelse på fuldtid.[RL(-HBP-R1] 

 

Som uddannelsesinstitution indhenter vi børneattest i forbindelse med en eventuel ansættelse.

 

Ansøgning
Har ovenstående vakt din interesse? Så klik på knappen "Søg jobbet" nederst i stillingsopslaget og upload ansøgning, CV samt relevante uddannelsesbeviser.

Vi skal have din ansøgning senest den 12. maj 2021. Ansøgninger modtages ikke efter ansøgningsfristens udløb. Vær dog opmærksom på, at vi løbende indkalder egnede kandidater til første ansættelsessamtale. Denne samtale bliver virtuel.

Anden ansættelsessamtale forventes afholdt som fysisk møde fredag den 21. maj 2021. Kandidater, der går videre til anden samtale, bliver bedt om at gennemføre en personprofiltest forud for samtalen.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Vi lægger alene vægt på kvalifikationer og kompetencer.

 

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte nuværende vicerektor og kommende rektor, Henning Schmidt på tlf. 25192821 eller mail hesc@zbc.dk

 

Hvem er vi?
ZBC har over 6.000 årselever, cirka 1.000 ansatte, en omsætning på 710 millioner og adresser i 8 byer på Sjælland. Vi udbyder mere end 40 forskellige erhvervsuddannelser og har teknisk gymnasium og handelsgymnasium, ligesom vi tilbyder efter- og videreuddannelse inden for mange brancher. Derudover har vi mange faglige og sociale miljøer. Hos os er der fokus på den enkelte elev, men vi lægger også vægt på, at vores elever er en del af et stærkt fællesskab. Selv om vi er en stor skole, er vores primære mission at bevare bredden i uddannelsestilbuddet og have en høj kvalitet i uddannelserne. Vores skole er også internationalt orienteret, så elever på alle uddannelser har mulighed for at komme i praktik i udlandet. Vi har samtidig fokus på, hvad ZBC’s arbejde betyder for vores samfund og ikke mindst for vores mange elever, kursister, samarbejdspartnere og virksomheder.

 

ZBC er UNESCO Verdensmålsskole
På ZBC uddanner vi til fremtiden, og vi er stolte over, at ZBC er UNESCO Verdensmålsskole. Med afsæt i et globalt netværk og med et stort fokus på at fremme bæredygtig udvikling globalt, nationalt og lokalt støtter vi vores elever og kursister i at blive reflekterende medborgere. Hver dag arbejder vi på forskelligvis med FN’s 17 verdensmål både i undervisningen og i driften af ZBC.  Når vi sætter fokus på verdensmålene, lærer vores elever og kursister om globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling. Områder, der kommer til at definere fremtidens arbejdsmarked og medarbejdere.

 

ZBC
Vær med. Verden er til at forandre.

 

 

Søg jobbet