Vidensmønstre. Basal vidensteori i stx

Bogen er en revideret udgave af Vidensmønstre i AT ( 2010). Da AT med reformen i 2017 gik ud af gymnasiets fagrække - og godt for det - er videnskabsteori nu blevet lagt ind under SRP i en ændret form. Hvor der i AT taltes om elementær videnskabsteori, hedder det nu i SRP basal videnskabsteori, og det forstår  bogens forfattere på den måde, hvilket forekommer mig rigtigt, at der skal skrues ned for fremstillingen af de forskellige videnskabsteoretiske skoler og i stedet for fokuseres på de overordnede vidensbegreber, der kan klargøre for eleverne, hvilke vidensformer de kan få ved at bruge forskellige faglige metoder i det tværfaglige studieretningsprojekt.

Bogen opererer her med otte begrebsmodsætninger, blandt andet diakron/synkron, kvantitet/kvalitet, kausal/intentionel og funktionel, idiografisk/nomotetisk og faktuel/normativ. Begreber, der også var rygraden i 2010-udgaven. Et nyt kapitel om de tre fakulteters kendetegn er tilføjet i den aktuelle udgave.

Det er begribeligvis svære ting, men der er skrevet i et engageret, enkelt og letforståeligt sprog, og dertil er der knyttet konkrete eksempler og arbejdsopgaver, der virkelig mulig­gør, at sammenhængen mellem problemstillingen, materiale, metode og vidensformer indarbejdes hos eleverne. Og som noget nyt er der med reformen i 2017 et eksplicit krav om minimum 20 timers undervisning i dette vanskelige stof.

Bogen er meget anbefalet. Gymnasiet er studieforberedende (et vidt begreb!), men nivelleringen af det videnskabs­teoretiske stof til fordel for dets funktion i de konkrete opgaver vil uden tvivl bekomme eleverne vel. Og sikkert også mange gymnasie­lærere!

Anmeldelsen har været bragt i Gymnasieskolen nummer 5, 2018 - desværre med det forkerte billede. Det beklager redaktionen.