Vicerektor - Odsherreds Gymnasium

Vil du være en tydelig ambassadør for Odsherreds Gymnasium? En ambassadør som sikrer, at skolen sætter et markant aftryk i lokalområdet gennem stærkt samarbejde med de unge, forældrene, kommunen og det lokale erhvervsliv?

Vi søger en ny vicerektor, der motiveres af at lede gennem facilitering, samarbejde, indragelse og tillidsfuld kommunikation.

Odsherreds Gymnasium er et mindre gymnasium med store ambitioner. Skolen har en stærk kultur og identitet, som er præget af fællesskab, nærhed og tillid, og vi er stolte af at tilbyde et motiverende og fagligt ambitiøst undervisningsmiljø med plads til den enkelte elev. Gymnasiet står overfor en spændende fusion med Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, som medfører nye muligheder og potentialer samt organisatoriske forandringer.

Opgaven

Som vicerektor skal du i samarbejde med rektor og den øvrige ledelse stå for driften og udviklingen af gymnasiet. Du vil få en vigtig rolle i forhold til at skabe relevante netværk og relationer med blandt andet de omkringliggende skoler og erhvervslivet. Efter fusionen er Odsherreds Gymnasium det samlende uddannelsesudbud i Odsherred Kommune. Nordvestsjællands Erhvervs-og Gymnasieuddannelsers erhvervsuddannelser i Fårevejle rykker til Asnæs, og uddannelsesinstitutionerne skal samtænkes i et innovativt og bæredygtigt uddannelsesmiljø med et inspirerende udbud af gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser af høj kvalitet i Odsherred.

Vicerektor skal sammen med den øvrige ledelse:

Indgå i et professionelt og åbent samarbejde med TR, pædagogisk råd, elevråd mv.

Varetage personaleledelse (herunder MUS og opgavesamtaler) og sikre involvering af medarbejdere og elever i skolens udvikling.

Have det overordnede ansvar for vigtige driftsopgaver, f.eks. veltilrettelagt fagfordeling, eksamensplanlægning og organisationsudvikling af mere strategisk karakter.

Sikre at skolens undervisning og generelle drift er i tråd med gældende lovgivning på uddannelsesområdet.

Bidrage til ambitionen om, at Campus Odsherred bliver den centrale uddannelsesinstitution for alle i kommunen. 

Pleje og videreudvikle netværk og relationer i lokalområdet og profilere den gode fortælling om gymnasiet i relevante eksterne sammenhænge.

 

Vicerektors profil

 

Stærke relations- og kommunikationskompetencer: Du har lyst til at være en tydelig drivkraft i fusionsprocessen med fokus på blandt andet medarbejderinddragelse og -trivsel. I samspil med rektor kan du engagere alle gode kræfter i processen.

 

Dialogorienteret, lydhør og tilgængelig: Du skaber rum for dialog og inddragelse og er interesseret i skolens daglige liv. Dit samspil med elever, undervisere og øvrige medarbejdere er anerkendende, rummeligt og tillidsvækkende og du er synlig og tilgængelig.

 

Fleksibel og udviklingsorienteret: Du ser, hvordan potentialer og udviklingsmuligheder kan omsættes til konkrete tiltag og følger op på ting men er også fleksibel, hvis noget ikke går som forventet. 

 

Brobygger og formidler: Du brænder for at gøre en forskel og tør sætte nye aktiviteter i spil. Du er proaktiv og opsøgende og tager gerne ud og besøger de omkringliggende folke- og friskoler og går i dialog med det lokale erhvervsliv. Du formidler den gode fortælling om skolen og skaber positiv opmærksomhed om skolen i relevante sammenhænge.

 

Fordele og krav: Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med  systematisk arbejde med driftsopgaver som f.eks. fagfordeling, eksamensplanlægning mv. Erfaring med ledelse (herunder ledelsesfunktioner på personaleniveau) og eventuel lederuddannelse vil også være en fordel, men er ikke et krav. Undervisningskompetence i ét eller flere fag fra gymnasiets fagrække samt bestået pædagogikum er et krav.

 

Ansøgning

Ansøgningsfrist: onsdag den 5. januar 2022

Søg stillingen og læs mere i stillings- og personprofilen på www.muusmann.com/stillinger

 

Kontakt gerne rektor Annette Bundgaard, tlf. 2083 4209 eller associeret partner i MUUSMANN, Lars Bo Pedersen, tlf: 4022 8718.

 

 

Søg jobbet