VejlederForum Magasinet

STUDIEVEJLEDNING

Klar anbefaling

VejlederForum Magasinet

Forlaget Studie og Erhverv 2004.

Et nyt tidsskrift beregnet for alle uddannelses- og erhvervsvejledere er på gaden. En trykt udgave udkommer 1-2 gange årligt og en internetudgave 5 gange årligt. Priser og abonnementsbetingelser kan læses på www.vejlederforum.dk.

Peter Plant er magasinets faste redaktør, hvilket i sig selv signalerer engagement og faglig lødighed. Og ambitionsniveauet er ganske imponerende:

Alle artikler forsynes med links til netsteder og med litteraturhenvisninger. Et debatforum for faglige diskussioner. Vejledningsrelevante nyheder på mail. Omtaler af dansk og udenlandsk vejlederlitteratur med links til onlineudgaver og forlag. Kommenteret og systematiseret linkssamling om vejlederemner. Og man er som vejleder selv med til at bestemme, hvad VejlederForum skal indeholde og udvikle sig til.

Forlaget Studie og Erhverv har kendt sin besøgelsestid. Midt i vadestedet for den nye vejlederreform er man på banen. Til lykke!

Det første trykte eksemplar ser ganske lovende ud. Artiklerne spænder bredt, både hvad emner og holdninger angår. Alle vejledere kan her finde spændende og nyttig information.

Initiativet bydes hjerteligt velkommen. Det kan klart anbefales, og alle vejlederes institutioner bør abonnere og flittigt bruge denne mulighed i en svær reformtid.

John Meyer Jensen.