Uren pædagogik

Pædagogik?

Titel: Uren pædagogik?

Forfatter: Thomas Aa. Rømer m.fl.?

Forlag: KLIM?Pris: 269 kroner, 205 sider?

Vurdering og anmeldelse: Stig F. Sørensen??**

Tvivlsomt projekt?

Antologien er et opgør med det, som redaktørerne af bogen betegner som "ren pædagogik". Ved ren pædagogik forstår de en pædagogisk prak sis, hvor læringsstrategier, læringsstile og undervisningsmetoder er uafhængige af, hvad der skal læres. Og at der findes bestemte metoder, der anvendes overalt i uddannelsessystemet - lige fra folkeskolen til universitetetsniveau. Påstanden er, at den rene pædagogik har bredt sig ud over hele uddannelsessystemet og styres af kravet om evidens. I stedet for opstilles et ideal om en "uren pædagogik", der fokuserer på, at al læring skal ses i relation til konteksten. Den urene pædagogik er således karakteriseret ved, at man altid lærer noget bestemt, og at målet med at lære er en bestemt kunnen i bestemte praksisser. Hvordan der læres, er helt afgørende for læring.??Påstanden om, at der er en bestemt forkromet metode, der har bredt sig som en steppebrand ud over hele uddannelsessystemet, er og forbliver redaktørernes påstand. Blandt antologiens mange bidragydere nævnes der paradoksalt nok ikke ét eneste eksempel på, hvilken metode det skulle være, der har den "ære" at gennemsyre undervisningen fra folkeskolen til universitetet. Påstanden tages helt uargumenteret for givet, og så går det bare ud over stepperne med alle mulige og umulige sym- og antipatier i forhold til det pædagogiske felt. ??Det er helt i orden at råbe vagt i gevær over forsøg på at realisere "den rene pædagogik", men så langt er vi endnu ikke kommet, at vi skal frygte den rene pædagogiks hegemoni. Tværtimod så fastslog pædagogikforskerne allerede i 1960?erne, at der var så mange forskellige metoder, at det var næsten umuligt at nævne dem alle. Og mange af de utallige metoder anvendes heldigvis i vid udstrækning af de danske lærere hver eneste dag. ??Projektet "den urene pædagogik" virker tvivlsomt.