Undervisningsassistenter til Institut for Matematik

Institut for Matematik ved Aarhus Universitet søger engagerede og erfarne undervisere til et antal stillinger som undervisningsassistent i forbindelse med undervisningen i matematik på 1. studieår.

 

Specifikt er der tale om undervisning i de forskellige calculus-kurser, som Institut for Matematik udbyder til et bredt udsnit af universitetets naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

Undervisningsassistenternes primære arbejdsopgave vil bestå i at bemande instituttets ”matematiklaboratorium”, som er en slags avanceret lektiecafé , hvor de studerende kan stille spørgsmål til de ugentlige opgaver og til pensum generelt.

Vi forestiller os, at du har en baggrund som gymnasielærer i f.eks. matematik og derigennem kan bidrage til at lette overgangen fra gymnasiematematik til universitetsmatematik, som mange 1. års studerende finder problematisk. Derudover skal du naturligvis være fagligt fortrolig med den matematik, der undervises i, på de relevante calculus-kurser;

se f.eks. https://kursuskatalog.au.dk/da/course/106776/Calculus-alpha og https://kursuskatalog.au.dk/da/course/106777/Calculus-beta

Et undervisningsforløb i "matematiklaboratorium" er fastsat til 3 timer pr. uge (+ forberedelse) i 14 uger med opstart den 1. september 2022.

Arbejdsadressen er Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C

Timer pr. uge: 3

Frist: 31. maj 2022

Faglig kontaktperson:

Steen Thorbjørnsen Lektor steenth@math.au.dk +4587155751

Forventet tiltrædelsesdato: 1. september 2022

Formalia

Aflønning sker i.h.t. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer og undervisningsassistenter ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og forskningsministeriet

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Der anvendes short-listing. Det betyder at lederen, efter ansøgningsfristens udløb, med bistand af formanden for bedømmelsesudvalget og evt. ansættelsesudvalg, udvælger, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Udvælgelsen foretages på baggrund af en vurdering af hvem der er mest relevant i forhold til kravene i stillingsopslaget.
Alle ansøgere får inden for 6 uger besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning og modtager samtidig egen bedømmelse. Når rekrutteringsprocessen er afsluttet sendes endeligt afslag til alle fravalgte ansøgere, indeholdende de hovedhensyn som er tillagt vægt ved udvælgelsen.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.
 

Søg online https://AU.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=09abf74f-9ce3-48d4-9b5c-5992787b4369

Om Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

 

Søg jobbet