Du er her
Nyhed
|
06. dec 2016

Uenighed om lokale studieretninger

Foto: 
GL kritiserer Undervisningsministeriets stramme kurs, når det gælder lokale studieretninger. Rektorernes formand ser derimod ingen problemer.
Af: Tina Rasmussen

Der er blevet strammet for meget op, når kun syv af landets gymnasier må udbyde en særlig, lokal studieretning.

Det mener Annette Nordstrøm Hansen, der er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

”Det er bekymrende, at så få skoler har fået dispensation. Det er en meget restriktiv tilgang. Man burde have lyttet mere til de lokale ønsker,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

54 afslag
Hendes kritik kommer efter, at Undervisningsministeriet netop har givet afslag til 54 ud af de 61 gymnasier, der har søgt om dispensation til at udbyde en lokal studieretning, når den nye reform træder i kraft til august.

Læs: Kun syv gymnasier må lave lokal studieretning

Får skolerne ikke dispensation, må de kun udbyde studieretninger, der står på Undervisningsministeriets liste med centralt fastsatte studieretninger.  

”Særlige faglige miljøer”
Begrundelsen for de syv dispensationer er ifølge Undervisningsministeriet, at de pågældende skoler har ”særlige faglige miljøer”, som dels er skabt af undervisere med ”særlige faglige kompetencer”, dels af ”lokale samarbejdsaftaler med eksterne parter indenfor det konkrete fagområde”.

Flere ledere, som gymnasieskolen.dk har talt med, forstår ikke de mange afslag og kritiserer den skarpe kurs.

GL’s formand deler skolernes frustration.

”Man mister nogle studieretninger, som skolerne har gode erfaringer med, og som eleverne har været glade for. Det er ærgerligt, at skolerne ikke må fortsætte det arbejde. Mange af studieretningerne har de jo bygget op og udviklet over en lang række år,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Tilfreds rektorformand
I Danske Gymnasier ser rektorernes formand Anne-Birgitte Rasmussen derimod ingen problemer i det lave antal lokale studieretninger.

”Det er fint, at ministeriet i syv helt særlige tilfælde har muliggjort en lokal vinkel og en styrkelse af særlige faglige lokale samarbejder. Men generelt er det en styrke, at vi har et fælles nationalt gymnasium, så unge og forældre ved, at det er den samme stx-studentereksamen, man tager i Thisted og Maribo,” siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Vil drøfte det med ministeren
GL’s formand holder fast i sin kritik. Hun vil tage problematikken op med den nye undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance ved først givne lejlighed.

”Jeg anerkender, at der er et politisk ønske om færre studieretninger. Men når man har lavet en dispensationsmulighed, så mener jeg, at den i højere grad bør forvaltes i respekt for de lokale ønsker og de lokale særpræg ,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Gymnasieskolen.dk har bedt undervisningsministeren om at forholde sig til det lave antal dispensationer, men det har endnu ikke været muligt at få en kommentar.

Kommentarer

0
You must have Javascript enabled to use this form.